W drodze na zajęcia – Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet Słowiański (KRSU).