Tuż przed zajęciami w BGU – Biszkeckim Uniwersytecie Humanistycznym.