Nasi najmłodsi „studenci”, czyli mówimy po polsku w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Odrodzenie”.