3. (Copy)

Warsztaty były interaktywne, uczestnicy pracowali z wykorzystaniem materiałów wideo oraz analizy przypadków