5. (Copy)

W warsztatach wzięło udział ponad 40 logopedów z terenu całej Polski oraz bilingwalna logopedka z Czech.