8 (Copy)

Wykłady specjalistyczne poprowadzili: ks. prałat Władysław Basista z wystąpieniem „Właściwe postawy do osób z zaburzeniem płynności mowy wyrazem kultury i miłosierdzia”,