9 (Copy)

o tym, jak zapobiegać wadom wymowy i dlaczego niezwykle ważna w życiu małego dziecka jest pionizacja języka opowiedziała dr Joanna Trzaskalik, dr Agnieszka Skorupa podzieliła się refleksjami z badań nad barierami komunikacji.