13 (Copy)

Warsztaty były prowadzone w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski. Wzięli w nich udział logopedzi z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec…