15 (Copy)

Uczestnicy brali udział m.in. w odgrywaniu ról, pracowali metodą analizy przypadków,