17 (Copy)

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II w ramach projektu Labirynty komunikacji było niedzielne otwarte spotkanie dla dzieci jąkających się, zorganizowane przez terapeutki dr Katarzynę Węsierską i mgr Bogumiłę Wilk oraz niezwykle aktywne wolontariuszki – Izabelę Michtę, Zofię Byszewską, Monikę Dyl i Aleksandrę Kluj.