20 (Copy)

Niezwykle pomocna w zdobywaniu wiedzy była burza mózgów nt. tego, co może pomóc w lepszym komunikowaniu się w szkole – jak pomóc mogą rodzice, co powinni wiedzieć koledzy z klasy?