22 (Copy)

W ramach Labiryntów komunikacji zorganizowane zostało także spotkanie z rodzicami osób jąkających się, moderowane przez doświadczonych logopedów – mgr Barbarę Jeziorczak, dr Łucję Skrzypiec i dr Joannę Trzaskalik, a także liderkę działań na rzecz wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się – panią Tatianę Sokalę.