25 (Copy)

… a także możliwością do skonfrontowania różnych opinii, wysłuchania refleksji innych rodziców i zasięgania porady logopedów.