40-lecie istnienia Instytutu

40-lecie istnienia Instytutu

21 czerwca 2018 roku w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej obchodzono 40-lecie jego istnienia. W uroczystości tej wzięli udział: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (pracownik Instytutu Języka Polskiego), Prodziekan ds. rozwoju naukowego prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, znamienici goście reprezentujący krajowe ośrodki akademickie – prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda z Uniwersytetu Opolskiego, a także obecni i dawni pracownicy Instytutu, jego przyjaciele i sympatycy. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor Instytutu Języka Polskiego – dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak. Wstępne słowo wygłosił również Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, odczytując okolicznościowy list Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, a także opowiadając o swoich studenckich kontaktach z wybitnymi językoznawcami na Uniwersytecie Śląskim.

Instytut Języka Polskiego, począwszy od 1977 roku, rozwija się niezwykle dynamicznie – dzięki zaangażowaniu oraz kompetencjom naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym jego dyrektorów i pracowników. Tę 40-letnią historię, zapisaną nazwiskami znakomitych osobistości, przedstawiła Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak w prezentacji zatytułowanej „O historii i obecnej postaci IJP słów kilka”. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście. Prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak w wystąpieniu „Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce” dobitnie podkreślił, że z obchodzącego jubileusz Instytutu wywodzi się wielu wybitnych historyków języka, kształtujących rozwój tej dyscypliny językoznawstwa. Z kolei prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda mówiąc o „Stylistyce po katowicku”, skierował wiele ciepłych słów uznania pod adresem śląskich językoznawców polonistycznych. Z pełnym przekonaniem stwierdził, że katowickie językoznawstwo rozwija się w kraju najbardziej dynamicznie, a badacze pracujący w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego od lat kształtują rozwój wielu gałęzi lingwistyki.  Te wystąpienia otworzyły pełną odniesień do przeszłości dyskusję, prowadzoną przez wicedyrektor ds. dydaktycznych IJP dr Ewę Biłas-Pleszak. Uczestnicy uroczystości: prof. zw. dr hab. Edward Polański, prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń oraz dr hab. Jacek Warchala, podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z kształtowaniem się Instytutu. Pierwszą część spotkania zakończył poczęstunek urodzinowym tortem.

W drugiej części uroczystości wygłoszone zostały podziękowania i mowy pochwalne na cześć wybitnych badaczek i osobistości, przechodzących na emeryturę Pań Profesor: prof. zw dr hab. Krystyny Kleszczowej (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska), prof. dr hab. Ewy Sławkowej (laudację wygłosił prof. dr hab. Artur Rejter) i prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe). Słowa podziękowania i uznania dla Pań Profesor skierowała również Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak.

Okazją do kuluarowych rozmów i wspomnień był również bankiet, który zakończył uroczyste obchody 40-lecia istnienia Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

 

tekst: dr Karolina Lisczyk

Warsztaty językowe dla uczniów

Warsztaty językowe dla uczniów

18 czerwca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach zostały zorganizowane warsztaty językoznawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.

Młodzież uczestniczyła w trzech blokach zajęć. Pierwsze z nich, zatytułowane „Co może język? Warsztaty kreatywnego myślenia”, przeprowadziły członkinie Koła Naukowego Doktorantów – mgr Aleksandra Mól i mgr Maria Zając, a także członkini Koła Kultury Języka Polskiego – Anna Pawłowska. Podczas warsztatów uczniowie mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności w zakresie tworzenia tekstowych reklam niecodziennych produktów oraz językowym urozmaicaniu wypowiedzi. Drugie zajęcia – „Znaczenie ma znaczenie! O trudnościach w definiowaniu wyrazów” – przeprowadziły Magdalena Płotała i Monika Szafrańska, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Podzieleni na drużyny uczniowie pojedynkowali się na trafne definicje i rozpoznawanie wyrazów na podstawie opisu ich znaczenia. Trzecią część spotkania stanowił interaktywny wykład dr Bernadetty Ciesek „Kilka słów o grzeczności”, podczas którego młodzież poznała podstawowe zasady uprzejmego komunikowania się w różnych okolicznościach. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy zarówno ich zaangażowanie, jak i deklaracja chęci uczestnictwa w kolejnych edycjach warsztatów.

Jubileusz IJP

Jubileusz IJP

21 czerwca od godziny 11.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej świętować będzie jubileusz 40-lec ia istnienia. To wyjątkowe spotkanie uświetnią wystąpienia prof. zw. dr. hab. Bogdana Walczaka: Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce oraz prof. zw. dr. hab. Stanisława Gajdy: Stylistyka po katowicku. Będzie to także okazja, aby przypomnieć sylwetki osób, związanych z Instytutem Języka Polskiego w przeszłości oraz by pielęgnować relacje z tymi, którzy tworzą go obecnie i którzy z IJP współpracują. Serdecznie zapraszamy!

Program uroczystości dostępny jest w załączniku.

Robocze seminarium nt. komunikacji interpersonalnej

Robocze seminarium nt. komunikacji interpersonalnej

Po raz kolejny, także w tym roku, 4 czerwca, studenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej specjalności logopedycznej mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności oratorskie, uczestnicząc w roboczym seminarium.

Seminarium było podsumowaniem zajęć ćwiczeniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej prowadzonych przez dr hab. Katarzynę Węsierską. Dzięki cotygodniowym spotkaniom, podczas których przy każdej okazji towarzyszyła nam kamera, mogliśmy przygotować się do oficjalnego zamknięcia naszych zajęć. Tematyka otwartego dla publiczności seminarium była różnorodna, poczynając od świata muzyki i teatru (O świecie muzyki i śpiewania; Festiwale muzyczne; Woodstock; Szkolne konfrontacje teatralne), poprzez literaturę („Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego), hobby (Pozytywne aspekty rehabilitacji i pracy ze zwierzętami), sport (Jak sport wpływa na nas i nasze zdrowie? E-sport: pasja czy praca?), podróże (Plusy i minusy noclegu w hostelu; Ciekawostki kultury indyjskiej; Norwegia), po pasje kulinarne (Pasja do gotowania i pieczenia; Babeczki w różnych odsłonach). Systematyczna półroczna praca i zaangażowanie sprawiły, że mogliśmy z dumą prezentować nasze referaty, gdyż czuliśmy się dobrze przygotowani do wystąpień przed zgromadzonym audytorium.

tekst: Paulina Głowacka, studentka II roku kpik

 

Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2018

Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2018

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2018 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustala czwartek 24 maja 2018 roku dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadza ponadto w piątek 25 maja godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych.

Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi uprzejmie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic we wtorek 22 maja na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

 

Wykładowczynie IJP na CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY

Wykładowczynie IJP na CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY

Z przyjemnością informujemy, że w CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY, który odbywał się 10-12 maja 2018 r. w Portugalii, czynny udział brały pracownicy naszego Wydziału – dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska oraz dr Barbara Sambor, a także dr hab. Irena Polewczyk z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. W tym ważnym wydarzeniu naukowym dotyczącym logopedii Panie brały czynny udział, przedstawiając poster oraz wykład.

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

23 maja 2018 r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Leksykograficzny obraz świata w Słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego wygłosi dr Ewa Ulitzka.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Relacja z konferencji „Tradycja w języku – język w tradycji”

Relacja z konferencji „Tradycja w języku – język w tradycji”

14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”. To czwarta odsłona cyklu, którego pomysłodawcami i realizatorami są dr Karolina Lisczyk z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Konferencję tę, podobnie jak poprzednie edycje, poświęcone kolejno zagadnieniom ruchu, granic i społeczności, cechowała otwarta formuła. W konsekwencji zaproszenie do udziału w tegorocznych obradach przyjęli lingwiści z dziewięciu krajowych ośrodków akademickich: poloniści i neofilolodzy, badacze polszczyzny współczesnej i dawnej. Zaprezentowali oni wyniki swych badań z zakresu metodologii, leksykologii, stylistyki, tekstologii oraz komunikacji. Wygłoszone referaty inspirowały audytorium do konstruktywnych dyskusji, czemu dodatkowo sprzyjała życzliwa atmosfera. Organizatorzy, dziękując wszystkim uczestnikom konferencji – prelegentom oraz słuchaczom – wyrażają nadzieję na kolejne, piąte już spotkanie naukowe wpisujące się w cykl „Język – historia i współczesność”.

Ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”

Ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej „Tradycja w języku – język w tradycji”, która odbędzie się 14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

To czwarta odsłona konferencji organizowanej cyklicznie co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami będą przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. Szeroka problematyka tradycji pozwala bowiem m.in. na podjęcie zagadnień z zakresu leksykologii, stylistyki, tekstologii, komunikacji czy metodologii badań.  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Organizatorzy:

dr Karolina Lisczyk (Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej)
dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich)