Wystąpienie dr Ewy Ficek w ramach XIV Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki

Wystąpienie dr Ewy Ficek w ramach XIV Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki

25 kwietnia br. dr Ewa Ficek z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu wygłosiła wykład pt. Poprawna polszczyzna na co dzień, czyli o normie, błędach i zwyczaju językowym przypomnień kilka. Prelekcja ta (wkomponowana w cykl wykładów otwartych mających miejsce w hali głównej Dworca PKP w Katowicach) była częścią XIV Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki, który odbywał się w tym roku w dniach 24-26 kwietnia. Zob. także: https://www.us.edu.pl/14-slaski-studencki-festiwal-nauki.

Godziny dziekańskie 30 kwietnia i 4 maja

Godziny dziekańskie 30 kwietnia i 4 maja

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego 30 kwietnia oraz 4 maja 2018 roku dziekan prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłosił godziny dziekańskie (pod warunkiem odrobienia zajęć w innym terminie).

Treść komunikatu dostępna tutaj.

Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?

Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?

Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się uczestnicy II ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń”, która odbyła się 12 i 13 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w budynku CINiBA. Prelegenci, do których należeli zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i specjaliści-praktycy zastanawiali się nad takimi zagadnieniami, jak: co to znaczy być dobrym liderem, na czym polega myślenie strategiczne, jak przeciwdziałać kryzysom, a nawet, jak obrócić porażkę w sukces. Uczestnicy mogli też dowiedzieć się, jak zbudować swoją własną markę i trafiać do odbiorców w dobie nieufności do mediów.

Konferencję otworzyły Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Magdalena Pastuchowa oraz Dyrektor Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej prof. Mirosława Siuciak, które zwróciły uwagę na to, że potrzeba pozytywnego wyróżniania się dotyczy człowieka od wieków i wciąż stanowi atrakcyjny temat dla każdego z nas. Dziękowały także dr Emilii Bańczyk oraz kołu naukowemu „Komunikator” za wkład włożony w organizację wydarzenia. W imieniu sponsora konferencji – Urzędu Miejskiego w Katowicach – głos zabrał także Naczelnik Wydziału Promocji Marcin Stańczyk, który opowiedział pokrótce, w jaki sposób Katowice dbają o wizerunek miasta.

Obrady w panelu mistrzowskim otworzyło wystąpienie prof. Henryka Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Referent opowiedział o Roli myślenia strategicznego w koncepcji rozwoju (wyróżniania się) przedsiębiorstwa na rynku. Zwrócił przede wszystkim uwagę na rolę lidera, który zawsze powinien być o krok przed zespołem, spoczywa na nim obowiązek nieustannego rozwoju, dlatego musi poszukiwać dla siebie najlepszych źródeł energii, którą później będzie mógł wykorzystać w działaniu. Dr Marek Kochan z Uniwersytetu SWPS z kolei omówił znaczenie języka w powstawaniu kryzysów wizerunkowych. Jego wystąpienie pt. Komunikacja kryzysowa jako czynnik rozwoju kryzysu pokazywało, jak często to nie obiektywne zdarzenie, ale niefortunne komunikaty doprowadzają do eskalacji napięć i wizerunkowej porażki. Praktyczną stronę reagowania kryzysowego pokazał Szymon Milczanowski z firmy Winstone. Specjalista od PR kryzysowego wygłosił referat pt. Kryzys to szansa – czyli jak umiejętnie wyjść z tarapatów medialnych i udowodnił, że przemyślane postępowanie w trudnej sytuacji może przynieść przedsiębiorstwu czy politykowi niewątpliwą korzyść.

Panel praktyczny rozpoczął się od wystąpienia „projektantki przyszłości” – Edyty Walęciak-Skórki z centrum szkoleniowo-coachingowego Wyższy Poziom pt. Zaprojektuj się na sukces, czyli kilka słów o marce osobistej. O konieczności bycia autentycznym i szczerym opowiedziała Agnieszka Starzyńska z Alpaca Studio, która wygłosiła referat o zwodniczym tytule:  Ja jako produkt. Jak sprzedać siebie. Sławomir Borowy z agencji SEO Asante natomiast opowiedział o zarządzaniu wizerunkiem w wyszukiwarkach internetowych (Jak Cię szukają, tak Cię widzą? O zarządzaniu wizerunkiem w wyszukiwarkach internetowych).

W panelu doktorancko-studenckim wystąpili z kolei mgr Marcin Kozak (Uniwersytet Śląski), który przedstawił znaczenie asertywności w budowaniu własnego wizerunku, Sławomir Nawrot (Uniwersytet Śląski) – skupiający się na roli w tym procesie naszych zainteresowań i pasji oraz Zuzanna Gałuszka z Uniwersytetu Wrocławskiego, która omówiła drogę marki Gucci do sukcesu.

Panel mistrzowsko-ekspercki w drugim dniu konferencji rozpoczął się od wystąpienia dr Anny Miotk z UKSW z Warszawy. Swój referat pt. Publiczność w dobie digitalizacji marketingu prelegentka poświęciła współczesnym zmianom, z jakimi mamy do czynienia w zakresie wiedzy o odbiorcach działań marketingowych. Dr Anna Adamus-Matuszyńska z Uniwersytetu Śląskiego w wystąpieniu Komunikowanie werbalne jako środek wizerunkowego sukcesu. Dlaczego warto pisać i mówić poprawną polszczyzną skupiła się na zmianach w komunikacji językowej, które zawdzięczamy nowym mediom. Dr Rafał Katamay z WSZOP-u z kolei omówił praktyczne zastosowania inboud marketingu w referacie pt. Sztuka bycia znalezionym we współczesnym e-marketingu. Ostatnią mistrzowską prelekcję wygłosił Marcin Maj z H2O Creative. W wystąpieniu pt. Jak dziś mówić do konsumenta przyszłości, aby chciał słuchać w dobie kryzysu zaufania do mediów zwracał uwagę na potrzebę bliskości i tradycyjne wartości, które mimo zmieniających się realiów wciąż pozostają aktualne.

W panelu studenckim wystąpili studenci koła naukowego „Komunikator”, którzy zaangażowali się w wydarzenie nie tylko organizacyjnie, ale i merytorycznie. Joanna Bera opowiedziała o blogach  marek kosmetyków naturalnych, Joanna Blondzik o tym, jak kreuje się produkty w świecie wideoblogów beauty, Magdalena Wójcik przybliżyła historię pierwszej okładki  polskiego „Vogue’a”, Marta Cholewa i Paulina Drobisz przedstawiły Samorząd Studencki jako markę, zaś Szymon Witczak omówił wykorzystanie mediów społecznościowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Obydwa dni konferencyjne wieńczyły warsztaty dla najbardziej wytrwałych. W czwartek Monika Kamińska, założycielka ekskluzywnej marki odzieżowej, podpowiadała uczestnikom, jaką własną działalność oni sami mogliby otworzyć. W piątek z kolei Agnieszka Wyszyńska z Projektu Marka przybliżała tajniki Design-Thinking i uczyła technik prototypowania.

Fotorelacja z konferencji znajduje się na stronie wydarzenia Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającą się „majówką” i dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) 2 maja 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

Treść dokumentu

 

Kolejne warsztaty KKJP

Kolejne warsztaty KKJP

Czy stawianie przecinków może być proste? Na to pytanie 13 kwietnia starali się odpowiedzieć członkowie Koła Kultury Języka Polskiego wraz z uczniami chorzowskiego Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Po intensywnych zmaganiach z ćwiczeniami wszyscy wyszli z warsztatów zadowoleni. Oby tak dalej! Koło Kultury Języka Polskiego już po raz kolejny zorganizowało warsztaty dla licealistów, których celem była popularyzacja poprawnej polszczyzny.

Promocja doktorska

Promocja doktorska

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się CLIV promocja doktorska. Na uroczystości wręczono dyplom doktora nauk humanistycznych osobom z naszego Instytutu: dr Emilii Bańczyk, dr Aleksandrze Kalisz, dr Beacie Kiszce, dr Kamili Kuros-Kowalskiej, dr  Natalii Moćko, dr Julii Ostapenko, dr Ewelinie Tyc. Podczas uroczystości obecni byli również promotorzy prof. Iwona Loewe oraz prof. Aldona Skudrzyk.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

W tym szczególnym czasie 

proszę przyjąć serdeczne życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,

pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnych spotkań przy świątecznym stole

pełnym smaków i kolorów

oraz wytchnienia od codziennego zgiełku

od Dyrekcji Instytutu

KKJP na warsztatach w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

KKJP na warsztatach w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

19 marca 2018 r. członkinie Koła Kultury Języka Polskiego: Małgorzata Grzonka, Agnieszka Kusek oraz Anna Pawłowska pod opieką dr Beaty Dudy przeprowadziły warsztaty w Szkole Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych i dotyczyły często popełnianych błędów w komunikacji na odległość – braku znaków diakrytycznych, niestosowania interpunkcji oraz używania skrótów podczas porozumiewania się za pomocą nowoczesnych technologii – telefonu komórkowego bądź portali społecznościowych. Uczniowie w trakcie warsztatów mogli dowiedzieć się, jak brak dbałości o poprawną formę wypowiedzi może prowadzić do zmiany kontekstu i w konsekwencji braku porozumienia między nadawcą a odbiorcą. Zajęcia oprócz części wykładowej obejmowały również ćwiczenia, za prawidłowe rozwiązanie dzieci mogły otrzymać nagrody.

tekst: Anna Pawłowska

Relacja z konferencji pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Relacja z konferencji pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

W dniach 14–15 marca 2018 roku odbyła się piąta i zarazem ostatnia konferencja z cyklu pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Stowarzyszenie „Via Linguae”. Organizowany od 2014 roku cykl spotkań wokół dyskursu autopromocyjnego nieprzerwanie cieszył się dużym zainteresowaniem naukowców wielu dyscyplin naukowych, co i nas nieustannie motywowało do dalszych działań. Wszystkim prelegentom i gościom dziękujemy za pięć lat wspólnych naukowych spotkań, których pokłosiem są tomy pokonferencyjne.