Świąteczne spotkanie Klubu Ludzi Mówiących

Świąteczne spotkanie Klubu Ludzi Mówiących

Serdecznie polecamy  świąteczne spotkanie Klubu Ludzi Mówiących.

Kiedy: 19 grudnia 2018 r. (środa), g. 18.30
Gdzie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Pl. Sejmu Śl. 1 (informacja o sali przy portierni)
Na spotkaniu gościć będziemy panią Klaudię Krawczyk, studentkę II roku kierunku komunikacji promocyjnej i kryzysowej (specjalność logopedia), która przedstawi nam przygotowaną przez siebie prezentację o ludziach sławy – osobach,  które pomimo jąkania (a może dzięki niemu właśnie??) osiągnęli/osiągają sukcesy? Porozmawiamy o roli akceptacji jąkania w ich funkcjonowaniu w społeczeństwie.
W załączeniu zaktualizowana baza grup wsparcia dla osób doświadczających jąkania lub/i giełkotu. Prosimy o rozpowszechnianie tych informacji i korzystanie (wersja demostenes.euhttp://demostenes.eu/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=1086#post_15821).

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Idea Szlachetnej Paczki jest kontynuowana w Instytucie Języka Polskiego już od wielu lat, zawsze z wielkim sukcesem. I tym razem dzięki ogromnemu sercu oraz zaangażowaniu Pracowników, Doktorantów oraz Przyjaciół – Instytut Języka Polskiego razem z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Stowarzyszeniem Pro Silesia Biznes – Nauka – Samorząd, TVP3 Katowice, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Szkolą Podstawową nr 15 w Chorzowie pomógł wyjątkowej Rodzinie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji, sprawiając, że te święta będą dla obdarowanych spokojne, radosne i niezapomniane. Wierzymy, że kolejny raz wspólnie dokonaliśmy czegoś absolutnie wspaniałego.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Beata Duda

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Modlitewnik patriotyczny dawniej i dziś wygłosi prof. dr hab. Joanna Sobczykowa.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Nabór na studia podyplomowe „Zaburzenia płynności mowy”

Nabór na studia podyplomowe „Zaburzenia płynności mowy”

Trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe „Zaburzenia płynności mowy”, które przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej. Studia podyplomowe są przeznaczone dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy.

Ulotka informacyjna do pobrania tutaj.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: http://www.zpm.us.edu.pl.

Rekrutacja została przedłużona do 19 stycznia 2019 roku. Zajęcia rozpoczną się w lutym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Relacja z konferencji pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

Relacja z konferencji pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

15.11.2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy” organizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Podczas konferencji poruszane były tematy m.in. światów w grach cyfrowych (dr hab. Rafał Kochanowicz, UAM Poznań), relacji w portalach społecznościowych oraz przestrzeniach z nimi związanymi (dr Monika Kostro, UW, mgr Kamil Wabnic, UWr), blogosfery oraz jej lingwistycznych aspektów (dr hab. Joanna Senderska, UJK Kielce, dr Karolina Lisczyk, UŚ). Prelekcje z zakresu humanistyki cyfrowej, cyberprzestrzeni i obywatelskości wygłosiły również dr hab. Ewa Bobrowska, UJ, dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek UJK Kielce, dr Agnieszka Rosińska-Mamej, UJK Kielce, dr Anna Bendrat, UMCS Lublin, mgr Ewa Kaczmarz, UWr.

Szczególnie żywą dyskusję wywołał temat archiwistyki społecznej poruszonej w wystąpieniu dr Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak (UMK) oraz panelu dyskusyjnym, w której uczestniczyli dr hab. Marta Wójcicka, UMCS Lublin, dr Tomasz Czarnota, UMCS Lublin, mgr Katarzyna Ziętal, Fundacja Ośrodek Karta, mgr Łukasz Dziuba, Regionalny Instytut Kultury oraz słuchacze wyrażający swoje odczucia odnośnie szans, przeszkód oraz przyszłości tej dziedziny.

Frekwencja na konferencji mile zaskoczyła organizatorki. Sala była wypełniona po brzegi, a zainteresowanie nie malało, co dowodzi, że humanistyka cyfrowa jest obszarem godnym uwagi, wartym pogłębienia oraz otwierającym perspektywy dla społeczeństwa obywatelskiego i nie tylko.

tekst: Natalia Błachowska, zdjęcia: Małgorzata Grzonka

Zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

Zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

15 listopada 2018 roku odbyło się zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, na którym wystąpili goście z Niemiec. Prof. Gerd Hentschel zaprezentował wyniki pierwszej części projektu prowadzonego wspólnie przez Katedrę Slawistyki Uniwersytetu im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu z Instytutem Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej zatytułowanego „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym”. Następnie dr Istvan Fekete przedstawił statystyczne uwarunkowania trwającego przedsięwzięcia naukowego.
W projekcie brało udział ponad 10 pracowników naszego Instytutu oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego UŚ, a także studenci filologii polskiej, międzynarodowych studiów polskich i słuchacze podyplomowych studiów z wiedzy o regionie. Uczestnicy projektu przeprowadzili 2000 20-stronicowych ankiet, które potem wprowadzili do specjalnych formularzy.
Uniwersytet w Oldenburgu cały czas zajmuje się przetwarzaniem uzyskanych danych. W tej chwili są już analizy wyników dla 25% całości, czyli dla 500 ankietowanych. Badaniami objęto tereny śląskie w województwie śląskim oraz kontrolnie 200 ankiet przeprowadzono na Śląsku Opolskim.
Badania przyniosą odpowiedzi na pytanie, czy i jakie silezyzmy pochodzenia niemieckiego weszły na stałe do etnolektu śląskiego, a które się zupełnie wycofały, oraz czy zależy to od regionu, wieku, wykształcenia, zawodu itd.
Na zebranie licznie przybyli pracownicy Instytutu Języka Polskiego, Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedry Literatury Porównawczej, goście z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz doktoranci i studenci zainteresowani projektem lub w niego zaangażowani.

Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

7 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbyła się ósma konferencja naukowa z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Wydarzenie zostało zorganizowane Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami byli przedstawiciele czterech polskich ośrodków akademickich: Katowic, Poznania, Warszawy i Krakowa. Dodatkowym wzbogaceniem formuły dotychczasowych spotkań młodych badaczy był panel „mistrzowski”, w którym wystąpili: prof. dr hab. Artur Rejter, prof. dr hab. Aldona Skudrzykdr hab. Katarzyna Wyrwas.

W prezentowanych referatach prelegenci podejmowali różnorodne zagadnienia historycznojęzykowe, m.in.: historię leksyki i zmiany semantyczne, analizę dawnych tekstów, humanistykę w ujęciu historycznym oraz problematykę interpunkcyjną i onomastyczną. Wygłoszone referaty staną się podstawą kolejnego tomu pokonferencyjnego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”.

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji