V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w Teorii i Praktyce

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w Teorii i Praktyce

W dniach 16–17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywać się będzie V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”, której organizatorami są: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Konferencję, dzięki staraniom Fundacji Agere Aude, dotuje – w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nadrzędnym celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. W jej trakcie podejmowane będą rozważania na temat teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej oraz będą prezentowane najnowsze wyniki badań logopedów, lingwistów i lekarzy. Główne kręgi tematyczne konferencji to:

  1. Naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych.
  2. Praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność.
  3. Metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać wielu interesujących referatów. Wśród zaproszonych gości, ekspertów krajowych i zagranicznych, są m.in.: prof. dr Eliana Danilavichiutie, prof. dr Yulia O. Filatova, prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr Henriette W. Langdon, prof. Karel Neubauer, prof. zw. dr hab. Bronisław Rocławski, prof. UP dr hab. Mirosław Michalik, prof. USz dr hab. Barbara Ostapiuk,  prof. UMCS dr hab. Tomasz Woźniak, dr hab. Lilianna Konopska, dr hab. Anita Lorenc, dr hab. Irena Polewczyk oraz prof. dr Kurt Eggers.

Ważną częścią tego naukowego spotkania będą również panel dyskusyjny nt. „Dokąd zmierza logopedia?” (16 września, godz. 13.45) oraz sesja posterowa zaplanowana na sobotnie popołudnie (16 września, godz. 15.30).

Organizatorom tego ważnego naukowo, ale też istotnego społecznie, przedsięwzięcia zależy na popularyzacji różnorodnych rozwiązań praktycznych, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji. W związku z tym zaplanowano liczne warsztaty dla uczestników konferencji w sobotnie oraz niedzielne popołudnie.

Ponadto integralną częścią konferencji będzie wręczenie nagrody „Logopedia Silesiaca”. Jej idea jest próbą złożenia hołdu, podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz śląskiej logopedii. Wydarzenie zaplanowano na 16 września 2017 roku (sobota) w godz. 9.15–9.30 w Śląskim  Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Więcej informacji znaleźć można na stronie:

http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/109-2/

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

W środę 27 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Filologicznego, którego hasłem przewodnim będzie „Z humanistyką w przyszłość!”. Wydarzenie zainaugurują dwa wykłady: „Kto się boi filologa?” prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka oraz „Why Study Literature?” dr. hab. Pawła Jędrzejki.

W programie Dnia otwartego zaplanowano blisko 50 warsztatów i wykładów, powtórki maturalne, gry edukacyjne, escaperoom, geocaching i quizy. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących polskiej i światowej literatury, języka polskiego i języków obcych oraz wiedzy o kulturze czy z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ale także praktycznych szkoleń z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji. Uczniowie będą też mogli porozmawiać z przedstawicielami działających przy Wydziale Filologicznym kół naukowych oraz uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególnych kierunkach, warunków studiowania i przebiegu studiów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/ZkAYweLlO2SJLhZT2. Liczba miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program wydarzenia znaleźć można tutaj.

źródło: materiały prasowe Wydziału Filologicznego

Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: „Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej”, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                                           

Celem projektu realizowanego od 1 sierpnia 2017 roku do 30 września 2017 roku jest zwiększenie własnych zasobów materialnych Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup większego przenośnego ekranu projekcyjnego, 2 prezenterów, drukarki, skanera, myszki komputerowej, dysku przenośnego zewnętrznego oraz niszczarki. Sprzęt ten przyczyni się do podniesienia poziomu profesjonalności podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przełoży się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae” działający w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach (warsztatach, wykładach, seminariach czy konferencjach), które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą mogły efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomość językowej.

Warto też przypomnieć, że Stowarzyszenie „Via Linguae” już po raz trzeci realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

1 października 2017 r. wejdzie w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dokonano w nim zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Osoby skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej będą mogły w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty skreślenia zwrócić się do dziekana o zgodę na wznowienie studiów na ostatnim semestrze w celu ukończenia i złożenia pracy oraz przystąpienia do obrony.

Dokładne omówienie wprowadzanych zmian znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Jakości Kształcenia.

Regulamin studiów
Omówienie zmian w regulaminie studiów przygotowane przez Biuro ds. Jakości Kształcenia (pdf)

Inicjatywa Koła Kultury Języka Polskiego – seria „Poprawnie o sesji”

Inicjatywa Koła Kultury Języka Polskiego – seria „Poprawnie o sesji”

Członkowie Koła Kultury Języka Polskiego chętnie angażują się w różnorodne przedsięwzięcia związane z promowaniem poprawnej polszczyzny. Dzięki licznym projektom docierają do coraz większej liczby osób wrażliwych na piękno języka polskiego, co daje im dużo satysfakcji i pozwala  rozwinąć swoje umiejętności. Najnowsza inicjatywa koła to zbiór przydatnych podczas sesji porad i wskazówek na temat poprawności językowej.  Seria „Poprawnie o sesji” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale także innych uczelni wyższych w Polsce. Seria została udostępniona na Facebooku Koła Kultury Języka Polskiego.

Relacja z drugiej edycji warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Relacja z drugiej edycji warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Za nami kolejna już edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”, które zostały zorganizowane dzięki współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego VIA LINGUAE, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Wydziału Filologicznego UŚ.

Na drugą edycję warsztatów przyjechała młodzież z Gimnazjum nr 1 w Tychach. Uczniowie wysłuchali interaktywnego wykładu dr Joanny Przyklenk na temat dawnego słownictwa we współczesnej polszczyźnie. Młodzież uczestniczyła także w warsztatach językowych i komputerowych, które poprowadziły dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Karolina Lisczyk i dr Beata Duda.

Program:

wykład: dr Joanna Przyklenk – „Dynamika języka i co z tego wynika? O słownictwie dawnym we współczesnej polszczyźnie”;

warsztaty:

dr Beata Duda ­– „Słowo w SIECI – cyfrowe narzędzia do analizy języka”;

dr Karolina Lisczyk – „Łatwiej wiedzieć, niż powiedzieć. O znaczeniu wyrazów”;

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – „Czy naprawdę moje nazwisko się nie odmienia i czy naprawdę nic lingwistom do tego? O odmianie nazwisk raz jeszcze”.

 

 

 

Dzień z Humanistyką

Dzień z Humanistyką
20 czerwca w X Liceum Uniwersyteckim im. J. Paderewskiego odbył się Dzień z Humanistyką, podczas którego wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego prowadzili prelekcje dla uczniów szkoły. Wydział Filologiczny reprezentowali m.in. dr Magdalena Ochwat i dr Mikołaj Marcela. Swój udział w wydarzeniu miało także działające przy Instytucie Koło „Komunikator”: studentki Paulina Drobisz i Marta Cholewa poprowadziły warsztaty pt. „Magia pierwszego wrażenia. O sztuce autoprezentacji”.


Zdjęcia: Członkinie „Komunikatora”: Paulina Drobisz i Marta Cholewa podczas warsztatów w LO im. Paderewskiego.

Druga edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Druga edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

20 czerwca 2017 roku odbędzie się druga edycja warsztatów pt.: „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”. Jest to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego VIA LINGUAE, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Wydziału Filologicznego UŚ.

W ramach spotkania uczniowie z tyskiego gimnazjum będą mieli okazję uczestniczyć w wykładzie i  zróżnicowanych tematycznie warsztatach, które poprowadzą:

Wykład: dr Joanna Przyklenk – „Dynamika języka i co z tego wynika? O słownictwie dawnym we współczesnej polszczyźnie”;

Warsztaty:

dr Beata Duda ­– „Słowo w SIECI – cyfrowe narzędzia do analizy języka”;

dr Karolina Lisczyk – „Łatwiej wiedzieć, niż powiedzieć. O znaczeniu wyrazów”;

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – „Czy naprawdę moje nazwisko się nie odmienia i czy naprawdę nic lingwistom do tego? O odmianie nazwisk raz jeszcze”.