Słowa mają moc

Słowa mają moc

Pracownik Instytutu Językoznawstwa UŚ, dr hab. Jarosław Pacuła, po raz kolejny włączył się w realizację projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych „Granice języka – granicami świata”, który od kilku lat jest organizowany przez Miejski Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. 25 października profesor przeprowadził cykl warsztatów pod hasłem „Hejt i mowa nienawiści. Źródła – formy – reakcje”, z kolei 4 listopada w ramach Młodzieżowego Forum Językowego, któremu w tym roku przyświecało hasło „Słowa mają moc”, koordynował panel dyskusyjny z młodzieżą na temat siły sprawczej słów oraz języka jako nośnika wartości. W imprezie wzięli udział również przedstawiciele innych ośrodków akademickich: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, dr hab. Aneta Załazińska (UJ), prof. ndzw. dr hab. Marek Bernacki (ATH) i dr hab. Beata Raszewska-Żurek (UJ). Uczniowie podbeskidzkich szkół mieli okazję rozmawiać o języku jako zwierciadle świata, o wpływie języka na postrzeganie rzeczywistości, o „mowie miłości” jako przeciwwadze dla „mowy nienawiści”. Forum zwieńczył występ grupy improwizacyjnej AD HOC z Krakowa, mocno angażujący młodą widownię w zabawy słowem.

Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” w wojkowickim Zakładzie Karnym

Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” w wojkowickim Zakładzie Karnym

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, studenci kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” – pod kierownictwem dr Marzeny Szymków-Gac – przeprowadzili w wojkowickim Zakładzie Karnym warsztaty połączone z wykładem pod hasłem „Laboratorium mediacji: Słuchamy! Rozmawiamy! MediujeMy!”.
Prowadzący wyjaśnili osadzonym m.in. istotę oraz rolę mediacji i mediatora w świetle obowiązujących standardów oraz przepisów prawa, przedstawili korzyści wynikające z przystąpienia do mediacji, a także ukazali możliwości skorzystania z alternatywnej metody rozwiązywania sporów na różnych etapach postępowania karnego. Ponadto omówiono zagadnienie dotyczące przyczyn powstawania konfliktów, jak również preferowanych stylów reagowania w sytuacjach konfliktowych.
W części warsztatowej ukazano praktyczne aspekty rozwiązywania sytuacji spornych poprzez odegranie symulacji sesji mediacyjnej, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów. W efekcie osadzeni podjęli próbę samodzielnego rozwiązania własnych sporów poprzez zastosowanie przedstawionych podczas zajęć technik mediacyjnych.

Fotogaleria dostępna pod adresem: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-sztuka-kompromisu

Studenckie Koło Naukowe „MediujeMy”

Studenckie Koło Naukowe „MediujeMy”

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji z radością informujemy, że Studenci III roku na kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa, specjalność – negocjacje kryzysowe, zainicjowali działalność Studenckiego Koła Naukowego pod nazwą „MediujeMy”. Współtwórczynią i opiekunką organizacji studenckiej jest dr Marzena Szymków-Gac, mediatorka oraz terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Prymarną misją aktywności studenckiej jest w zamyśle promowanie mediacji postrzeganej – w świetle pozostałych sposobów Alternative Dispute Resolution – jako jednej z najskuteczniejszych metod rozwiązywania sporów na wielu płaszczyznach życia społecznego, jak również podejmowanie działań z zakresu negocjacji w oparciu zasady Nonviolent Communication.
Mediatorzy akademiccy zaplanowali m.in. pełnienie dyżurów konsultacyjnych, podczas których będą służyć wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania oraz rozwiązywania konfliktów. Zaplanowano także działania promujące mediacje, związane z prowadzeniem warsztatów i zajęć edukacyjnych w instytucjach zewnętrznych, np. w jednostkach penitencjarnych oraz placówkach oświatowych.
Myślą przewodnią Studenckiego Koła Naukowego jest hasło: „Słuchamy! Rozmawiamy! MediujeMy!” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału – zarówno w konsultacjach z Mediatorami akademickimi, jak również w powstającym projekcie.
Więcej informacji na temat działalności Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” już wkrótce!

10 października – godziny dziekańskie

10 października – godziny dziekańskie

Ze względu na uroczystość wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w dniu 10 października 2019 r. dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłosił godziny dziekańskie od 9.45 do 15.15.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

7 października – godziny rektorskie

7 października – godziny rektorskie

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny).

Treść komunikatu dostępna tutaj.

Prof. Iwona Loewe i prof. Jacek Warchala na konferencji w Moskwie

Prof. Iwona Loewe i prof. Jacek Warchala na konferencji w Moskwie

W dniach 25-26 września w Moskwie odbyła się trzecia z cyklu międzynarodowa konferencja Komisji Mediolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Uczestników gościł tym razem Instytut Prawodawstwa przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Gospodarzem były prof. prof. Irina Anenkowa i Lilia Duskajewa. W konferencji uczestniczyli prof. prof. Iwona Loewe i Jacek Warchala, członkowie dwunastoosobowej reprezentacji z Polski. Iwona Loewe wygłosiła referat wprowadzający projekt polskiej encyklopedii lingwistyki mediów Terminy mediolingwistyki w polskich encyklopediach, słownikach i w polskim prawie. Jacek Warchala zaprezentował wystąpienie Obraz jako narzędzie perswazji. Kolejna z cyklu konferencja odbędzie się w Petersburgu wiosną 2020 roku. Zapraszamy na stronę: www.medialing.ru