„Logopedia Młodych”

„Logopedia Młodych”

1 czerwca 2019r. miało miejsce szczególne wydarzenie logopedyczne – tego dnia odbyła się konferencja naukowa „Logopedia Młodych”, w trakcie której zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a studenci kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa ze specjalnością logopedyczną po raz pierwszy zaprezentowali szerszemu audytorium pomysły na swoją działalność naukową. Tegoroczne dyplomantki przedstawiły tematy swoich prac licencjackich oraz wyniki badań, przeprowadzonych na ich potrzeby. Natomiast studenci drugiego roku przygotowali cykl miniatur logopedycznych,

w ramach którego zostały omówione zróżnicowane problemy współczesnej logopedii oraz jej powiązania z innymi dziedzinami nauki. Konferencję zwieńczyła prapremiera obsypanego nagrodami amerykańskiego filmu dokumentalnego „When I stutter – Kiedy się jąkam” Johna Gomeza, poprzedzona wystąpieniem wprowadzającym w tematykę filmów fabularnych i edukacyjnych, portretujących jąkanie.

Piotr Maga

Konferencja „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”

Konferencja „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”

8 czerwca odbyła się konferencja logopedyczna Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach. Wydarzenie miało miejsce w CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) w Katowicach, gdzie wystąpiło wielu specjalistów w dziedzinie logopedii i językoznawstwa. Referaty dotyczyły między innymi problematyki nowych technologii w kontekście rozwoju mowy, prawidłowego użycia głosu w wystąpieniach publicznych, zastosowania piosenek w nauce języków, a także terapii jąkania oraz dialogu terapeutycznego. Podczas dyskusji, kończących każdą sesję, była możliwość wyrażenia swoich poglądów i zgłębienia niektórych wątków prezentacji z pomocą ekspertów. Słuchacze uczestniczyli także w wielu ciekawych rozmowach z prelegentami podczas przerw kawowych.

 

Warsztaty dla redaktorów Magazynu „Suplement”

Warsztaty dla redaktorów Magazynu „Suplement”

30 maja br. dr Karolina Lisczyk przeprowadziła warsztaty z zakresu kultury języka dla redaktorów Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”. Uczestnicy spotkania rozmawiali o trudnościach i pułapkach językowych, na które mogą się natknąć autorzy artykułów w pracy nad tekstem. Zaangażowanie młodych dziennikarzy w omawianą problematykę pozwala wnioskować o ich wysokich kompetencjach lingwistycznych, których dowody mogą znaleźć czytelnicy „Suplementu”.

„Wyróżniaj się lub zgiń. Dialog marki z konsumentem” Konferencja Koła Naukowego „KOmunikator”

„Wyróżniaj się lub zgiń. Dialog marki z konsumentem” Konferencja Koła Naukowego „KOmunikator”

9 maja 2019 roku w Centrum Kultury odbyła się konferencja „Wyróżniaj się lub zgiń. Dialog marki z konsumentem” zorganizowana przez Koło Naukowe „Komunikator”. Trzecie z tego cyklu spotkanie poświęcone zostało wizerunkowi marki w mediach społecznościowych, komunikacji w Internecie oraz szeroko pojętej autopromocji. Celem konferencji było stworzenie możliwie najlepszych warunków do inspirującej wymiany myśli między badaczami, przyglądającymi się różnym zjawiskom zachodzącym w przestrzeni social mediów, a praktykami – na co dzień związanymi z branżą. Partnerami tegorocznego wydarzenia byli: Mikołów Ogród Życia, Stowarzyszenie Przyjaciół IJP UŚ „Via Linguae”, Fresco Media i Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego. Patronat naukowy nad konferencją objął Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Informacje składniowe w Słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego wygłosi dr Ewa Ulitzka. Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2019

Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2019

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2019 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek zarządza 23 maja (czwartek) raz 24 maja (piątek) godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych.

Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi uprzejmie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic we wtorek 21 maja na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

„Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”

„Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”

Polecamy Państwa uwadze jedno z czerwcowych wydarzeń logopedycznych – konferencję „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”. Podczas jej trwania zarówno rodzimi, jak i zagraniczni eksperci wygłoszą interesujące referaty, dające uczestnikom możliwość spojrzenia na zagadnienia związane z komunikacją i jej zaburzeniami z różnorodnych perspektyw, zaś punktem kulminacyjnym będzie polska premiera filmu „When I stutter – Kiedy się jąkam”. Wydarzenie jest bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na poniższym plakacie.