Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej

W ostatnim czasie mieliśmy niepowtarzalną okazję współorganizować III edycję Międzynarodowej Konferencji Zaburzenia Płynności Mowy – Teoria i Praktyka. To wyjątkowe wydarzenie logopedyczne odbywało się 31 sierpnia i 1 września na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tak jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji, i tym razem na dzień przed konferencją odbyło się wydarzenie społeczne z cyklu Labirynty Komunikacji, którego myślą przewodnią w tym roku był dialog bez barier. Wystąpienia tego dnia podzielone zostały na dwa panele – ukierunkowany etycznie, podczas którego wystąpili eksperci tacy, jak ks. dr hab. Antoni Bartoszek czy ks. dr hab. Grzegorz Polok, oraz logopedycznie, podczas którego mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień dr Łucji Skrzypiec czy Benny’ego Ravida. Prelegenci przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane m.in. z  komunikacją z osobami niepełnosprawnymi, rozwojem mowy dziecka czy sytuacją osób jąkających się.

Kolejne dni wydarzenia zdecydowanie skupiały się wokół tematu zaburzeń płynności mowy. Wybitni eksperci z różnych zakątków świata (m.in. Izraela, Libanu, Malty, Włoch, Belgii, USA, Czech czy Holandii) przedstawili uczestnikom efekty swojej pracy naukowej, ujmując owe kwestie z różnorodnych perspektyw podczas wykładów mistrzowskich, wygłoszonych przez dr hab. prof. UMCS Tomasza Woźniaka, dr Josepha Agiusa, dr Trudy Stewart i dr Mieczysława Chęćka, czy w trakcie miniseminariów i warsztatów, odbywających się w ramach czterech równoległych sesji panelowych .

Ogromny wkład w wydarzenie miały także osoby na co dzień zmagające się z trudnościami w płynnym mówieniu, niektóre z nich występowały niejako w podwójnych rolach – logopedów oraz osób jąkających się. Ciekawą propozycją z ich strony był otwarty panel dyskusyjny, zatytułowany Wehikuł czasu: co chcielibyśmy powiedzieć naszym nauczycielom i logopedom o jąkaniu.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja, podczas której wręczona została nagroda im. ks. Stanisława Wilczewskiego oraz grant im. prof. Gene’a Bruttena. Laureatką pierwszej z nagród została dr Aldona Grzybowska, zaś grant otrzymała mgr Aleksandra Boroń.

Drugi dzień konferencji był dla jej uczestników dalszym ciągiem logopedycznej uczty, pełnej ciekawych informacji, nowinek dotyczących badań nad genezą jąkania, o których efektach opowiedział prof. Kurt Eggers, i szczerych wzruszeń, którym uległa większość audytorium podczas wystąpienia Benny’ego Ravida,  który podzielił się swoimi przeżyciami i odczuciami, związanymi z własną niepłynnością mowy. Również tego dnia uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w sesjach panelowych i posterowych. Nim konferencja została oficjalnie zakończona, przed zgromadzonymi słuchaczami wystąpiła mgr Mannon Spruit, poruszając temat nieco mniej znanego zaburzenia płynności mowy – giełkotu, oraz reprezentująca Instytut prof. Katarzyna Węsierska.

Wydarzenie to z pewnością możemy uznać za szczególnie interesujące i inspirujące, co zawdzięczamy przede wszystkim światowej klasy ekspertom w dziedzinie zaburzeń płynności mowy, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Konferencja spotkała się także z przychylnym odbiorem uczestników, którzy dzieli się swoimi odczuciami na jej temat na specjalnie przygotowanych do tego celu planszach.

tekst: Katarzyna Romaniuk, zdjęcia: Małgorzata Grzonka

Pracownicy IJP na XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów

Pracownicy IJP na XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów

W XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów, który odbywał się od 20 do 27 sierpnia 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia), wzięła udział delegacja z Wydziału Filologicznego, w której skład weszli m.in. pracownicy Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara, dr hab. prof. UŚ Iwona Loeweprof. dr hab. Joanna Sobczyk oraz dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch.

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać tutaj.

Dialog bez barier

Dialog bez barier

W przeddzień III edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej “Zaburzenia Płynności Mowy. Teoria i Praktyka”na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się wydarzenie społeczne pn. LABIRYNTY KOMUNIKACJI pod hasłem DIALOG BEZ BARIER. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez studentki komunikacji promocyjnej i kryzysowej – Amandę Oblong i Martę Pilarczyk przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie społeczne było podzielone na dwie części: panel etyczny i panel logopedyczny. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień praktyków, dla których komunikacja jest w pracy najważniejsza. Dzięki interesującym wystąpieniom słuchacze poznali tajniki pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, dowiedzieli się, jak ważna jest zabawa w rozwoju mowy dziecka oraz zostali zaproszeni do świata ludzi jąkających się. Często powtarzane było zdanie, że komunikacja nie ogranicza się do przekazywania informacji, ale wymaga słuchania, a nie tylko słyszenia.

Amanda Oblong i Marta Pilarczyk

40-lecie istnienia Instytutu

40-lecie istnienia Instytutu

21 czerwca 2018 roku w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej obchodzono 40-lecie jego istnienia. W uroczystości tej wzięli udział: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (pracownik Instytutu Języka Polskiego), Prodziekan ds. rozwoju naukowego prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, znamienici goście reprezentujący krajowe ośrodki akademickie – prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda z Uniwersytetu Opolskiego, a także obecni i dawni pracownicy Instytutu, jego przyjaciele i sympatycy. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor Instytutu Języka Polskiego – dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak. Wstępne słowo wygłosił również Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, odczytując okolicznościowy list Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, a także opowiadając o swoich studenckich kontaktach z wybitnymi językoznawcami na Uniwersytecie Śląskim.

Instytut Języka Polskiego, począwszy od 1977 roku, rozwija się niezwykle dynamicznie – dzięki zaangażowaniu oraz kompetencjom naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym jego dyrektorów i pracowników. Tę 40-letnią historię, zapisaną nazwiskami znakomitych osobistości, przedstawiła Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak w prezentacji zatytułowanej „O historii i obecnej postaci IJP słów kilka”. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście. Prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak w wystąpieniu „Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce” dobitnie podkreślił, że z obchodzącego jubileusz Instytutu wywodzi się wielu wybitnych historyków języka, kształtujących rozwój tej dyscypliny językoznawstwa. Z kolei prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda mówiąc o „Stylistyce po katowicku”, skierował wiele ciepłych słów uznania pod adresem śląskich językoznawców polonistycznych. Z pełnym przekonaniem stwierdził, że katowickie językoznawstwo rozwija się w kraju najbardziej dynamicznie, a badacze pracujący w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego od lat kształtują rozwój wielu gałęzi lingwistyki.  Te wystąpienia otworzyły pełną odniesień do przeszłości dyskusję, prowadzoną przez wicedyrektor ds. dydaktycznych IJP dr Ewę Biłas-Pleszak. Uczestnicy uroczystości: prof. zw. dr hab. Edward Polański, prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń oraz dr hab. Jacek Warchala, podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z kształtowaniem się Instytutu. Pierwszą część spotkania zakończył poczęstunek urodzinowym tortem.

W drugiej części uroczystości wygłoszone zostały podziękowania i mowy pochwalne na cześć wybitnych badaczek i osobistości, przechodzących na emeryturę Pań Profesor: prof. zw dr hab. Krystyny Kleszczowej (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska), prof. dr hab. Ewy Sławkowej (laudację wygłosił prof. dr hab. Artur Rejter) i prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe). Słowa podziękowania i uznania dla Pań Profesor skierowała również Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak.

Okazją do kuluarowych rozmów i wspomnień był również bankiet, który zakończył uroczyste obchody 40-lecia istnienia Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

 

tekst: dr Karolina Lisczyk

Warsztaty językowe dla uczniów

Warsztaty językowe dla uczniów

18 czerwca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach zostały zorganizowane warsztaty językoznawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.

Młodzież uczestniczyła w trzech blokach zajęć. Pierwsze z nich, zatytułowane „Co może język? Warsztaty kreatywnego myślenia”, przeprowadziły członkinie Koła Naukowego Doktorantów – mgr Aleksandra Mól i mgr Maria Zając, a także członkini Koła Kultury Języka Polskiego – Anna Pawłowska. Podczas warsztatów uczniowie mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności w zakresie tworzenia tekstowych reklam niecodziennych produktów oraz językowym urozmaicaniu wypowiedzi. Drugie zajęcia – „Znaczenie ma znaczenie! O trudnościach w definiowaniu wyrazów” – przeprowadziły Magdalena Płotała i Monika Szafrańska, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Podzieleni na drużyny uczniowie pojedynkowali się na trafne definicje i rozpoznawanie wyrazów na podstawie opisu ich znaczenia. Trzecią część spotkania stanowił interaktywny wykład dr Bernadetty Ciesek „Kilka słów o grzeczności”, podczas którego młodzież poznała podstawowe zasady uprzejmego komunikowania się w różnych okolicznościach. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy zarówno ich zaangażowanie, jak i deklaracja chęci uczestnictwa w kolejnych edycjach warsztatów.

Jubileusz IJP

Jubileusz IJP

21 czerwca od godziny 11.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej świętować będzie jubileusz 40-lec ia istnienia. To wyjątkowe spotkanie uświetnią wystąpienia prof. zw. dr. hab. Bogdana Walczaka: Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce oraz prof. zw. dr. hab. Stanisława Gajdy: Stylistyka po katowicku. Będzie to także okazja, aby przypomnieć sylwetki osób, związanych z Instytutem Języka Polskiego w przeszłości oraz by pielęgnować relacje z tymi, którzy tworzą go obecnie i którzy z IJP współpracują. Serdecznie zapraszamy!

Program uroczystości dostępny jest w załączniku.

Robocze seminarium nt. komunikacji interpersonalnej

Robocze seminarium nt. komunikacji interpersonalnej

Po raz kolejny, także w tym roku, 4 czerwca, studenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej specjalności logopedycznej mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności oratorskie, uczestnicząc w roboczym seminarium.

Seminarium było podsumowaniem zajęć ćwiczeniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej prowadzonych przez dr hab. Katarzynę Węsierską. Dzięki cotygodniowym spotkaniom, podczas których przy każdej okazji towarzyszyła nam kamera, mogliśmy przygotować się do oficjalnego zamknięcia naszych zajęć. Tematyka otwartego dla publiczności seminarium była różnorodna, poczynając od świata muzyki i teatru (O świecie muzyki i śpiewania; Festiwale muzyczne; Woodstock; Szkolne konfrontacje teatralne), poprzez literaturę („Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego), hobby (Pozytywne aspekty rehabilitacji i pracy ze zwierzętami), sport (Jak sport wpływa na nas i nasze zdrowie? E-sport: pasja czy praca?), podróże (Plusy i minusy noclegu w hostelu; Ciekawostki kultury indyjskiej; Norwegia), po pasje kulinarne (Pasja do gotowania i pieczenia; Babeczki w różnych odsłonach). Systematyczna półroczna praca i zaangażowanie sprawiły, że mogliśmy z dumą prezentować nasze referaty, gdyż czuliśmy się dobrze przygotowani do wystąpień przed zgromadzonym audytorium.

tekst: Paulina Głowacka, studentka II roku kpik

 

Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2018

Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2018

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2018 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustala czwartek 24 maja 2018 roku dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadza ponadto w piątek 25 maja godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych.

Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi uprzejmie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic we wtorek 22 maja na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

 

Wykładowczynie IJP na CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY

Wykładowczynie IJP na CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY

Z przyjemnością informujemy, że w CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY, który odbywał się 10-12 maja 2018 r. w Portugalii, czynny udział brały pracownicy naszego Wydziału – dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska oraz dr Barbara Sambor, a także dr hab. Irena Polewczyk z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. W tym ważnym wydarzeniu naukowym dotyczącym logopedii Panie brały czynny udział, przedstawiając poster oraz wykład.