Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” w wojkowickim Zakładzie Karnym

Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” w wojkowickim Zakładzie Karnym

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, studenci kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” – pod kierownictwem dr Marzeny Szymków-Gac – przeprowadzili w wojkowickim Zakładzie Karnym warsztaty połączone z wykładem pod hasłem „Laboratorium mediacji: Słuchamy! Rozmawiamy! MediujeMy!”.
Prowadzący wyjaśnili osadzonym m.in. istotę oraz rolę mediacji i mediatora w świetle obowiązujących standardów oraz przepisów prawa, przedstawili korzyści wynikające z przystąpienia do mediacji, a także ukazali możliwości skorzystania z alternatywnej metody rozwiązywania sporów na różnych etapach postępowania karnego. Ponadto omówiono zagadnienie dotyczące przyczyn powstawania konfliktów, jak również preferowanych stylów reagowania w sytuacjach konfliktowych.
W części warsztatowej ukazano praktyczne aspekty rozwiązywania sytuacji spornych poprzez odegranie symulacji sesji mediacyjnej, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów. W efekcie osadzeni podjęli próbę samodzielnego rozwiązania własnych sporów poprzez zastosowanie przedstawionych podczas zajęć technik mediacyjnych.

Fotogaleria dostępna pod adresem: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-sztuka-kompromisu

Studenckie Koło Naukowe „MediujeMy”

Studenckie Koło Naukowe „MediujeMy”

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji z radością informujemy, że Studenci III roku na kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa, specjalność – negocjacje kryzysowe, zainicjowali działalność Studenckiego Koła Naukowego pod nazwą „MediujeMy”. Współtwórczynią i opiekunką organizacji studenckiej jest dr Marzena Szymków-Gac, mediatorka oraz terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Prymarną misją aktywności studenckiej jest w zamyśle promowanie mediacji postrzeganej – w świetle pozostałych sposobów Alternative Dispute Resolution – jako jednej z najskuteczniejszych metod rozwiązywania sporów na wielu płaszczyznach życia społecznego, jak również podejmowanie działań z zakresu negocjacji w oparciu zasady Nonviolent Communication.
Mediatorzy akademiccy zaplanowali m.in. pełnienie dyżurów konsultacyjnych, podczas których będą służyć wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania oraz rozwiązywania konfliktów. Zaplanowano także działania promujące mediacje, związane z prowadzeniem warsztatów i zajęć edukacyjnych w instytucjach zewnętrznych, np. w jednostkach penitencjarnych oraz placówkach oświatowych.
Myślą przewodnią Studenckiego Koła Naukowego jest hasło: „Słuchamy! Rozmawiamy! MediujeMy!” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału – zarówno w konsultacjach z Mediatorami akademickimi, jak również w powstającym projekcie.
Więcej informacji na temat działalności Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” już wkrótce!

10 października – godziny dziekańskie

10 października – godziny dziekańskie

Ze względu na uroczystość wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w dniu 10 października 2019 r. dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłosił godziny dziekańskie od 9.45 do 15.15.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

7 października – godziny rektorskie

7 października – godziny rektorskie

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny).

Treść komunikatu dostępna tutaj.

Prof. Iwona Loewe i prof. Jacek Warchala na konferencji w Moskwie

Prof. Iwona Loewe i prof. Jacek Warchala na konferencji w Moskwie

W dniach 25-26 września w Moskwie odbyła się trzecia z cyklu międzynarodowa konferencja Komisji Mediolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Uczestników gościł tym razem Instytut Prawodawstwa przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Gospodarzem były prof. prof. Irina Anenkowa i Lilia Duskajewa. W konferencji uczestniczyli prof. prof. Iwona Loewe i Jacek Warchala, członkowie dwunastoosobowej reprezentacji z Polski. Iwona Loewe wygłosiła referat wprowadzający projekt polskiej encyklopedii lingwistyki mediów Terminy mediolingwistyki w polskich encyklopediach, słownikach i w polskim prawie. Jacek Warchala zaprezentował wystąpienie Obraz jako narzędzie perswazji. Kolejna z cyklu konferencja odbędzie się w Petersburgu wiosną 2020 roku. Zapraszamy na stronę: www.medialing.ru

Prof. Katarzyna Węsierska na 31. Światowym Kongresie IALP

Prof. Katarzyna Węsierska na 31. Światowym Kongresie IALP

W dniach od 18 do 22 sierpnia 2019 roku w Tajpej (Tajwan) odbywał 31 Światowy Kongres IALP – Międzynarodowego Stowarzyszenia Logopedów i Foniatrów.  Na kongresie wystąpiła dr hab. Katarzyna Węsierska (jedyna delegatka z Polski), która zaprezentowała wyniki trzech projektów badawczych wdrażanych wspólnie z naukowcami z USA:

  • Communication attitude of Polish school-age children who stutter: Normative and psychometric investigation of the Behavior Assessment Battery (K. Węsierska, M. Vanryckeghem, A. Krawczyk)
  • Personal Appraisals of Support from the Perspective of Polish Children Who Stutter (K. Węsierska, M. Weidner, K. St. Louis)
  • Stuttering and Typical Disfluencies in Bilingual Polish-English Adults Who Stutter (A. Krawczyk, M. Vanryckeghem, K. Węsierska, A. Pak-Hin Kong, P. Xu).

„Między interakcją a innowacją” – projekt grantowy

„Między interakcją a innowacją” – projekt grantowy

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że zespół, w skład którego wchodzą językoznawczynie z Instytutu Języka Polskiego: dr Beata Duda, dr Marta Margiel, dr Barbara Mitrenga, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Kinga Wąsińska, dr hab. Katarzyna Węsierska oraz dr Wioletta Wilczek będzie współpracować z naukowcami z Cypru, Malty i Litwy (European University Cyprus, University of Malta, Kazimiero SimonaViciaus Universitetas) przy projekcie grantowym pn. Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej w świecie cyfrowym. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych studentów zorientowanych humanistycznie oraz podniesieniem kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków ścisłych.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. W ramach projektu powstaną e-podręczniki  adresowane zarówno do studentów, jak pracowników akademickich, prezentujące jak efektywnie i bezpiecznie komunikować się w świecie WEB 2.0, a także edukacyjna gra strategiczna oparta na idei grywalizacji. Projekt został złożony w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2, Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego) i otrzymał dofinansowanie w wysokości 180 000 euro.

Projekt koordynować będą dr Marta Margiel i dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz. Wyniki konkursu dostępne są na stronie programu Erasmus+.

źródło: strona Wydziału Filologicznego

Konferencja Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Konferencja Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

W dniach 27 i 28 czerwca br. odbywała się konferencja naukowa pt. „Perspektywy rozwoju badań lingwistycznych”, która zgromadziła pracowników Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Wydarzenie zostało w pełni poświęcone prezentacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu. Było także okazją do dyskusji nad pomysłami badawczymi.
Podczas spotkania wygłoszone zostały podziękowania i mowy pochwalne na cześć Pań Profesor przechodzących na emeryturę: prof. zw. dr hab. Ewy Jędrzejko (laudację wygłosiła dr Ewa Biłas-Pleszak) oraz prof. dr hab. Joanny Sobczykowej (laudację wygłosiła prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa). Słowa podziękowania i uznania dla Pań Profesor skierowała również Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak.