Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Serdecznie polecamy Państwa uwadze książkę Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś pod redakcją mgra Tomasza Gęsinydr Wioletty Wilczek. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Książka powstała z inspiracji światem kuchni. Większość opublikowanych artykułów, zamieszczonych w monografii, została wygłoszona podczas konferencji naukowej „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś” (Katowice, 9 maja 2017 r.), natomiast niektóre powstały w wyniku ożywionych dyskusji nad zaprezentowanymi wystąpieniami. Inicjatywa wydarzenia została podjęta przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorzy artykułów podjęli różnorodną problematykę związaną z tematyką kuchni w kulturze w ujęciu historycznym i współczesnym. Ważnym aspektem badań była także kuchnia narodowa i regionalna. Wymienione kręgi tematyczne stały się podstawą do wydzielenia trzech części pracy: Kulinaria przeszłości – dawna kuchnia w języku i tekście, Nowoczesność i tradycja – współczesne odsłony kulinarne, Smaki świata i bliskiej okolicy – kuchnie narodowe i regionalne. Teksty, pomimo iż wykorzystują często odmienne założenia metodologiczne, potwierdzają, że tematyka kulinarna stanowi impuls inspiracji badawczych. Poczynione analizy i obserwacje prezentują bogaty materiał źródłowy, świadcząc tym samym o niezmiennie istotnej roli sztuki przyrządzania potraw w życiu człowieka. Złożoność i różnorodność podjętej problematyki przekonuje o możliwości dalszych, wieloaspektowych badań nad kuchnią w języku, literaturze czy kulturze.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19013. Ze spisem treści, wprowadzeniem i notami o autorach można zapoznać się w pliku PDF: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kuchnia_w_jezyku_i_kulturze_czw_st_e.pdf.

Trzecia edycja konferencji z cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń!”

Trzecia edycja konferencji z cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń!”

Koło Naukowe „Komunikator” przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej serdecznie zaprasza na trzecią edycję konferencji zatytułowanej „Wyróżniaj się lub zgiń!”, która obędzie się 9 maja 2019 roku w Katowicach. Tym razem celem organizatorów będzie przyjrzenie się dwóm istotnym komponentom dialogu w szeroko pojętej przestrzeni publicznej – marce oraz konsumentom.

Konferencja jest nie tylko okazją do spotkania się ze znawcami branży marketingowej, którzy chętnie podzielą się wiedzą i doświadczeniem, ale również naukowcami z zakresu językoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii.

Serdecznie zachęcamy do dyskusji na temat nowych trendów dotyczących komunikacji marki z jej otoczeniem, a w sposób szczególny relacji  między marką a konsumentem. Wspólnie ze znawcami tematu zastanowimy się nad rolą przywołanych zjawisk w świecie wyraźnego konsumpcjonizmu.

Program konferencji dostępny tutaj.

„DIAGNOZA I TERAPIA MOWY BEZŁADNEJ”

„DIAGNOZA I TERAPIA MOWY BEZŁADNEJ”

Serdecznie polecamy warsztaty dla logopedów i studentów „DIAGNOZA I TERAPIA MOWY BEZŁADNEJ”, które odbędą się 17 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, który działa przy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, oraz Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej szczegółów znaleźć można na plakacie.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) zapraszają serdecznie studentów do udziału w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018.
W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:
· I miejsce – 3 000 zł
· II miejsce – 2 000 zł
· III miejsce – 1 000 zł.
Prace nadsyłać należy w terminie do 5.05.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
internetowej:
http://www.irwirpan.waw.pl/634/633/konkurs-na-prace-magisterska-2019, a także profilu facebookowym: https://www.facebook.com/irwirpan/photos/a.1154110318014701/2180379138721142/?type=3&theater.
Do pobrania: plakat, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.
Sprawy organizacyjne – kontakt mailowy (konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl) lub telefoniczny (22 657 27 02).

Legia Akademicka

Legia Akademicka

Uprzejmie informujemy, że do dnia 12 kwietnia 2019 roku możliwe jest przystąpienie do programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej„.

Na terenie województwa śląskiego w tym programie biorą udział dwie uczelnie publiczne:
– Politechnika Śląska w Katowicach
– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
a także uczelnia niepubliczna:
– Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zainteresowani udziałem w programie „Legii Akademickiej” mogą do niego przystąpić poprzez złożenie akcesu na ww. uczelniach.

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych, t. 4

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych, t. 4

Serdecznie polecamy Państwa uwadze kolejny – czwarty – tom z serii autopromocyjnej „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”, pod red. dr Aleksandry Kalisz i dr Eweliny Tyc. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Książka zawiera zbiór artykułów, w których Autorzy poszukują strategii kreowania wizerunku w mediach audiowizualnych. W tej niezwykle chłonnej przestrzeni dojrzeć można bowiem sposoby realizowania rozmaitych strategii autopromocyjnych wśród tych, którzy wszelkimi możliwymi sposobami próbują zaistnieć w świadomości  odbiorcy – widza. Przywołane taktyki są zatem asumptem nie tylko do podjęcia refleksji nad rozmaitymi jednostkami czy grupami społecznymi wykorzystującymi przestrzeń publiczną w celu promowania własnego wizerunku, ale również doskonałym punktem wyjścia do analizy obranej przestrzeni medialnej, w której za sprawą słowa i obrazu dokonuje się prezentacja określonych postaw.

Więcej o książce można znaleźć na  stronie Wydawnictwa UŚ: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19453

 Ze spisem treści, wstępem, indeksem rzeczowym i streszczeniem można zapoznać się w pliku PDF:

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/autopromocja_autoprezentacja_t_4_czw_st_e.pdf

 

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców zaprasza na najbliższe spotkanie, które rozpocznie się 21 marca (czwartek) o godzinie 18:00 w pokoju 519. Tematyka spotkania dotyczyć będzie kategorii obcości i jej wykładników w polszczyźnie. Serdecznie zachęcamy do udziału w dyskusji!

Zaproszenie na zebranie ZLTiD

Zaproszenie na zebranie ZLTiD

W czwartek 14 marca odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, którego gościem będzie dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek. Przedmiotem dyskusji będzie najnowsza książka słowackiej badaczki Olgi Orgonowej pod polskim tytułem Stylistyka interakcyjna.

Wszystkich chętnych do wysłuchania sproblematyzowanego streszczenia książki dokonanego przez Gościa a potem do dyskusji nad jej tezami zapraszamy na godz. 15.00 do pok. 517.

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Miło nam poinformować Państwa, że w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się wieloautorska monografia pod redakcją dr Emilii Bańczyk i dr Natalii Moćko Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka.

Monografia wpisuje się w nurt nowoczesnych badań transdyscyplinarnych. Publikacja podejmuje niezwykle aktualne i bardzo szerokie zagadnienie wpływu mediów na sposób myślenia i język dzieci. Podstawowym założeniem zbioru, widocznym we wszystkich zgromadzonych w publikacji tekstach, jest uznanie, że obecność mediów w życiu dziecka znacząco wpływa na jego sposób postrzegania świata. Mozaikowość przekazu i rozmaitość wpływów medialnego świata najlepiej oddaje pojęcie medialnych kodów. Teksty zgromadzone w tomie dają pogląd zarówno na to, jakie treści z mediów dziecięcy odbiorca może przyswajać, jak i na to, co rzeczywiście pozostaje z kontaktu z mediami w dziecięcej mowie i myśleniu. Autorzy, warto zaznaczyć – praktycy, podkreślają przy tym wagę edukacji medialnej. Publikacja niniejsza skierowana jest do pedagogów, psychologów i językoznawców, a także świadomych rodziców i wszystkich zainteresowanych relacją media – dziecko.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18983. Ze spisem treści i wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/medialne_kody_w_wyobrazni_czw_st_e.pdf.

Erasmus Plus – rekrutacja

Erasmus Plus – rekrutacja

Serdecznie polecamy wyjazdy zagraniczne dla studentów w ramach Programu Erasmus Plus. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020. Zgłoszenie przyjmowane są w pokoju nr 13 (parter, Wydział Filologiczny). Erasmus Plus to atrakcyjna oferta dla osób, które chcą sprawdzić swoje siły w murach zagranicznej uczelni, udoskonalić kompetencje językowe czy wreszcie zawrzeć ciekawe międzynarodowe znajomości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz uczelni partnerskich można znaleźć pod następującymi adresami:
a) informacja o naborze: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/nabor/
b) informacja o uczelniach partnerskich: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/uczelnie-partnerskie/
c) informacja ogólna: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/.