Nabór do II edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Nabór do II edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Związkiem Górnośląskim ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Nabór zgłoszeń upływa 14 września 2018 roku. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Jolanta Tambor – pracownik Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Studia adresowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim – które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury. Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).

Pierwsza edycja studiów cieszyła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej ponad pięćdziesięcioro słuchaczy. Jej koszt został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika. Przystąpiono do działań, dzięki którym także druga edycja będzie równie atrakcyjna finansowo dla słuchaczy. Odpłatność wynosi 2000 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym.

Dokumenty można złożyć osobiście (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00) lub pocztą tradycyjną:
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13
40-032 Katowice
tel. 32 2009 424, 32 2512 991
regionpodyplomowe@gmail.com

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.fil.us.edu.pl/nabor-na-podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/, a także na Facebooku.

Szkolenia w ramach „Akademii Rozwoju Kariery 2018”

Szkolenia w ramach „Akademii Rozwoju Kariery 2018”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego przygotowało dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą zawodowo rozwijać się także w wakacje cykl szkoleń „Akademia Rozwoju Kariery 2018”.  Akademia Rozwoju Kariery daje możliwość uczestnictwa w szkoleniach, które nie tylko pozwalają zgłębiać własne zainteresowania, ale przede wszystkim umożliwiają nabycie lub/i rozwinięcie kompetencji pomocnych w życiu zawodowym i prywatnym.

Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące kwestie:

 • obsługa Excela,
 • employer branding,
 • efektywna komunikacja,
 • asertywność i emocje,
 • współpraca w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji zwrotnej (feedback),
 • zarządzanie czasem, IT trends,
 • poznanie samego siebie,
 • e – branding,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • ​sztuka wystąpień publicznych.

Harmonogram szkoleń wraz ze szczegółową informacją dostępny jest  na stronie: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-wakacyjna-akademia-rozwoju-kariery-2018 lub na fp na Facebook’u: https://www.facebook.com/biurokarier/.

3rd International Conference on Stuttering – ICOS 2018 ROME, ITALY

3rd International Conference on Stuttering – ICOS 2018 ROME, ITALY

Z przyjemnością informujemy, że w 3rd International Conference on Stuttering, która odbywała się w Rzymie w dniach od 14 do 16 czerwca 2018 roku, czynny udział brała dr hab. Katarzyna Węsierska. Podczas tego prestiżowego wydarzenia logopedycznego zaprezentowała ona wyniki badań na temat jąkania prowadzonych we współpracy z badaczami z West Virginia University (USA), University of Central Florida (USA), Université Saint-Joseph (Liban), Uniwersytet Karola w Pradze (Republika Czeska) oraz S CŠPP Inštitút detskej reči (Słowacja).

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”

Skoncentrowana na problemie partycypacji obywatelskiej ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”, której organizatorami są Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, odbywać się będzie 8 i 9 czerwca 2018 roku w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

Wydarzenie adresowane jest zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. W programie spotkania zaplanowano wykłady eksperckie, sesje referatowe i posterowe, a także dwa panele dyskusyjne:

 • „Jak budować społeczeństwo obywatelskie?  Wartości, postawy, możliwości”,
 • „Filozofia edukacji”.

Zaproszenie na konferencję naukową „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zaproszenie na konferencję naukową „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zakład Historii Języka Polskiego oraz Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ósmej konferencji naukowej z cyklu

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,

która odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 roku
na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na siedem publikacji wydanych w Katowicach pt.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T.1. 2006; T.2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T.3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T.5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T.6. 2016); pod redakcją Wioletty Wilczek (T. 7, w druku).

Podczas planowanej aktualnie konferencji chcielibyśmy do naukowych rozmów o historii języka polskiego zaprosić studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:

 1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
 2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
 3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji,
 4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej
  w ujęciu diachronicznym,
 5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Przewidywany czas jednego wystąpienia – do 20 minut. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: konferencja.bogactwo@gmail.com do 25 września 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (pokrycie kosztów organizacyjnych, przerwy kawowej, obiadu, częściowe sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej). Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem.

 

Organizator konferencji:
dr Wioletta Wilczek

Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej

Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszy tom „Linguarum silva” zatytułowany Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej pod redakcją dr Barbary Mitrengi. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

W szóstym tomie „Linguarum silva” Autorzy podejmują zarówno tematy historycznojęzykowe, jak i te dotyczące współczesnego języka polskiego; w swoich badaniach koncentrują się na tekstach dawnych, bądź przedmiotem swojej analizy czynią szeroko rozumiane teksty współczesne, takie jak reklamy, programy telewizyjne czy nowo powstające gatunki internetowe.
Niniejszy tom składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej) obejmuje trzy artykuły, w których naukową refleksją objęte zostały zagadnienia językowe rozpatrywane na płaszczyźnie diachronicznej, a analizie poddano teksty dawne – tematyka tych artykułów dotyczy emocjonalności w tekstach naukowych z przełomu XIX i XX wieku, reformy polskiej ortografii z 1956 roku oraz najstarszych polskich podręczników do nauki języka angielskiego.
Druga część tomu – Problemy języka i tekstu w perspektywie współczesnej – gromadzi siedem artykułów, będących opracowaniami tematów związanych z językiem współczesnym oraz takich, w których Autorzy naukowej refleksji poddali współczesne teksty: reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, reklamy społeczne, wybrane programy telewizyjne oraz nowy gatunek tekstu internetowego zwany słownym masakrowaniem.
Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami języka i tekstu, zwłaszcza historyków języka, medioznawców i genologów.

Opis publikacji pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/17073
Ze spisem treści oraz wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/linguarum_silva_t_6_czw_st_e.pdf

Nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Bekkera

Nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) prowadzi nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Bekkera. Celem programu jest zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców i nauczycieli akademickich pracujących w polskich uczelniach. Wyjazdy mogą być realizowane w celu prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach zagranicznych na całym świecie.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
 • odbycie stażu naukowego;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Termin składania wniosków: 31 maja 2018 r.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

„Made in Poland, Made in Asia”

„Made in Poland, Made in Asia”

Serdecznie polecamy Państwa uwadze szóstą edycję festiwalu filmowego „Made in Poland, Made in Asia”. Celem odbywającego się w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach wydarzenia, podczas którego zaprezentowane zostaną produkcje kinematografii polskiej, gruzińskiej, kirgiskiej oraz chińskiej, zawierające elementy charakteryzujące te obszary kulturowe, jest pogłębienie zakresu kompetencji kulturowych wśród polskich oraz zagranicznych studentów. Festiwal umożliwia prezentację kultur, tradycji, obyczajów właściwych danym krajom, a także przybliża kulturę polską studentom zagranicznym studiującym na Uniwersytecie Śląskim. Źródło informacji.

Do you speak gŏdka?

Do you speak gŏdka?

Do you speak gŏdka, czyli festiwal ślōnskij gŏdki zaplanowano w dniach 26-28 kwietnia. W programie będą m.in. debaty, koncerty, pokazy filmowe, czy warsztaty. Od kilku lat można obserwować rosnącą obecność gŏdki w literaturze, muzyce, teatrze, działalności społecznej i gospodarczej oraz w wielu innych obszarach życia. Dynamika i wielość zdarzeń sprawia, że część z nich pojawia się i znika niepostrzeżenie, a to, co dla gŏdki najistotniejsze pozostaje nieuchwytne. I edycja festiwalu w 2018 roku ma rozpocząć systematyczne, coroczne podsumowanie najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z gŏdkom oraz stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i refleksji nad jej fenomenem. Gŏdka jest faktem, a przetrwać może tylko dzięki żywej obecności w codziennym życiu jej użytkowników i sympatyków.

Program wydarzenia dostępny tutaj.

Organizator: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Śląskie. Pozytywna energia
Współorganizatorzy: Instytucja Filmowa SILESIA FILM / Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach / Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego im. Ireny Bajerowej
Partnerzy: Pro Loquela Silesiana / Imago PR
Patroni medialni: Radio Piekary / Reflektor. Rozświetlamy Kulturę / Wachtyrz
Ambasador: Rubens był z Bytomia.