Do you speak gŏdka?

Do you speak gŏdka?

Do you speak gŏdka, czyli festiwal ślōnskij gŏdki zaplanowano w dniach 26-28 kwietnia. W programie będą m.in. debaty, koncerty, pokazy filmowe, czy warsztaty. Od kilku lat można obserwować rosnącą obecność gŏdki w literaturze, muzyce, teatrze, działalności społecznej i gospodarczej oraz w wielu innych obszarach życia. Dynamika i wielość zdarzeń sprawia, że część z nich pojawia się i znika niepostrzeżenie, a to, co dla gŏdki najistotniejsze pozostaje nieuchwytne. I edycja festiwalu w 2018 roku ma rozpocząć systematyczne, coroczne podsumowanie najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z gŏdkom oraz stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i refleksji nad jej fenomenem. Gŏdka jest faktem, a przetrwać może tylko dzięki żywej obecności w codziennym życiu jej użytkowników i sympatyków.

Program wydarzenia dostępny tutaj.

Organizator: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Śląskie. Pozytywna energia
Współorganizatorzy: Instytucja Filmowa SILESIA FILM / Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach / Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego im. Ireny Bajerowej
Partnerzy: Pro Loquela Silesiana / Imago PR
Patroni medialni: Radio Piekary / Reflektor. Rozświetlamy Kulturę / Wachtyrz
Ambasador: Rubens był z Bytomia.

Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Serdecznie polecamy Państwa uwadze publikację dr Eweliny Tyc pt. „Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu”. Tom ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Rozprawa prezentuje szczegółową analizę pierwszego ogólnopolskiego programu śniadaniowego Kawa czy herbata?. Poranny magazyn emitowany był na antenie TVP1 od 1992 do 2013 roku, czyli przez dwadzieścia jeden lat. Był to okres dużych zmian nie tylko w polskiej telewizji, lecz także w ogóle w mediach masowych.
„Telewizja na śniadanie”, bo taka idea przyświeca porannym pasmom, jest w Polsce chętnie oglądana. Świadczą o tym zarówno wskaźniki oglądalności, jak i obecność pasma porannego nie tylko w każdej z wiodących stacji telewizyjnych w Polsce, lecz także w stacjach lokalnych (np. TVP Katowice).
Praca złożona jest z dwóch głównych części, które podzielone są na szczegółowe rozdziały. W części teoretycznej jest przedstawiony stan badań prac medioznawczych. Są również  szeroko opisane metody postępowania, czyli analiza dyskursowa oraz językowy obraz świata, medialny obraz świata i dyskursywny obraz świata. W drugiej zaś części – analitycznej – został opisany materiał audiowizualny programu Kawa czy herbata?. Materiał scharakteryzowano według czterech aspektów wzorca gatunkowego opracowanego przez Marię Wojtak: aspektu strukturalnego, aspektu pragmatycznego, aspektu stylistycznego oraz aspektu poznawczego.
W aspekcie strukturalnym została omówiona budowa zarówno całości programu, jak i poszczególnych jego części. W aspekcie pragmatycznym analizą zostali objęci aktorzy analizowanego dyskursu, czyli prezenterzy programu oraz sceny, na której występują, czyli studio. Z kolei w aspekcie stylistycznym charakterystyce zostaje poddany styl indywidualny wybranych gospodarzy programu. W ostatnim aspekcie – poznawczym – przedstawiony zostaje medialny obraz świata, który został stworzony w programie śniadaniowym Kawa czy herbata?.
Podjęte w pracy rozważania wpisują się w nurt badań dotyczących lingwistyki dyskursu oraz mediolingwistyki.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/17393
Ze spisem treści, wstępem i streszczeniem można zapoznać się w pliku pdf: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kawa_czy_herbata_czw_st_e.pdf

Nowe studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy

Nowe studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy

W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione nowe, unikatowe, dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy, które realizowane będą na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Studia, które adresowane są do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej), pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Umożliwią absolwentom zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci będą posiadali umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy. Będą specjalistami w zakresie interwencji w przypadku jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym, balbutologopedami o bardzo wysokich kompetencjach interpersonalnych, wykorzystującymi wiedzę w celu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Katarzyna Węsierska – adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika i logopedia), Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu) i Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). W roku 2017, po spełnieniu wymaganych kryteriów, jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (European Fluency Specialist), jest także laureatką Nagrody Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy (The Dave Rowley Award for International Initiatives). Jest ponadto koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fil.us.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-zaburzenia-plynnosci-mowy.

„Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces

„Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces

Z wielką przyjemnością prezentujemy program konferencji „Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces, która odbędzie się już 12 i 13 kwietnia 2018 r. w CINiBA. Gorąco zapraszamy!

W tym roku zajmiemy się problematyką tworzenia wizerunku firmy oraz marki, znaczeniem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem, estetyką w marketingu, językowymi aspektami promocji, a także zagadnieniem kreowania produktu.
Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny spotkania pracowników naukowych ze specjalistami-praktykami z szeroko rozumianej branży promocyjnej. Wystąpią m.in. prof. Henryk Mruk, dr Anna Miotk, dr Marek Kochan czy Marcin Maj. Zachęcamy także do zapisywania się na niezwykle ciekawe warsztaty z Moniką Kamińską i Agnieszką Wyszyńską z Projektu-Marka. Szczegóły znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/944511185727486/.


Organizatorzy:

dr Emilia Bańczyk i koło naukowe Komunikator.

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3

Serdecznie polecamy Państwa uwadze tom pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych pod redakcją dr Aleksandry Kaliszdr Eweliny Tyc. Książka ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Kolejny – trzeci – tom z serii autopromocyjnej pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych stanowi zbiór artykułów, które tym razem strategii kreowania wizerunku poszukują właśnie w mediach masowych. W tej niezwykle chłonnej przestrzeni dojrzeć można bowiem realizacje rozmaitych strategii autopromocyjnych przyjmowanych przez tych, którzy wszelkimi możliwymi sposobami próbują zaistnieć w świadomości czytelnika, słuchacza czy widza.
Przywołane taktyki są zatem nie tylko asumptem do podjęcia refleksji nad rozmaitymi jednostkami czy grupami społecznymi wykorzystującymi przestrzeń publiczną w celu promowania własnego wizerunku, lecz także doskonałym punktem wyjścia do analizy obranej przestrzeni medialnej, w której za sprawą słowa i obrazu dokonuje się prezentacja określonych postaw.

Informacje o publikacji dostępne są na stronie Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/17213.
Ze spisem treści oraz wstępem można zapoznać się w pliku pdf: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/autopromocja_autoprezentacja_czw_st_e.pdf 

Otwarty wykład DWIE KOREE: POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

Otwarty wykład DWIE KOREE:  POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty DWIE KOREE: POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA, który wygłosi PROF. DR JIWONE LEE z Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych Hankuk w Seulu (Korea Południowa). Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. (wtorek), początek o godz. 11.30 na Wydziale Filologicznym (pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice, sala 013).

Wykład będzie połączony z projekcją filmu dokumentalnego KIM KI DOK (reż. J. Krysowata, 2006) z koreańskimi napisami wykonanymi przez  wykładowczynię.

Konferencja naukowa „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”

Konferencja naukowa „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”

Instytut Języka Polskiego wraz z Logopedycznym seminarium naukowym działającym przy IJP Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki zapraszają na konferencję naukową „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”, która odbędzie się 20.04.2018 r. o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego, przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach (V piętro). Pragniemy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji, dlatego liczymy na przybycie neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy oraz rodziców dzieci z wadami czaszki.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację za pomocą adresu: agnieszkarozek@ptltic.pl

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji.  Program konferencji zamieszczony jest tutaj, a także jest dostępny na stronie www.ptltic.pl

W imieniu organizatorów
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI mgr Agnieszka Rożek

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do wyjazdów na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+. Umiejętności i doświadczenie zdobyte na europejskich uczelniach są doceniane przez polskich pracodawców, dlatego warto zainteresować się ofertą wyjazdów zagranicznych.

Korzyści z udziału w programie to m.in.:

  • możliwość studiowania na wielu europejskich uczelniach;
  • zdobycie ciekawego doświadczenia i rozwijanie umiejętności językowych;
  • poznanie innych krajów i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

Termin złożenia dokumentów: 5 kwietnia 2018 roku, sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13, parter.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 9 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku do pobrania.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) dnia 27 marca 2018 roku (wtorek):

I termin – godzina 18.00;

II termin – godzina 18.30.

Wszystkich członków Stowarzyszenia „Via Linguae” prosimy o niezawodne przybycie.

w imieniu Zarządu
dr Joanna Przyklenk

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Ogólnopolska konferencja naukowa
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek
w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

14–15 marca 2018 r.

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Stowarzyszenie „Via Linguae” mają zaszczyt zaprosić Państwa na piątą konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z autopromocją, autoprezentacją i wizerunkiem w szeroko pojętej komunikacji masowej. Organizowany od 2014 roku cykl spotkań dotyczących dyskursu autopromocyjnego nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy reprezentujących wiele dyscyplin naukowych. Pozostając zasadniczo w kręgu dotychczasowych rozważań, chcemy tym razem przyjrzeć się intrygującym zjawiskom związanym z błędem, kryzysem i skandalem, których obecność w przestrzeni publicznej nie tylko determinuje ludzkie zachowania, ale również przekształca dotychczasowe sposoby komunikowania się. Tegoroczny program został dodatkowo wzbogacony o część warsztatową, w czasie której zaproszone do współpracy specjalistki – aktorka Teatru Śląskiego Ewa Kutynia oraz ekspertka stylizacji Monika Janik – podzielą się swoimi umiejętnościami w zakresie świadomego budowania wizerunku. Zwieńczeniem pierwszej części spotkania będzie koncert zespołu „Symetrio”.

Tradycyjnie już konferencja odbywać się będzie w pięknych i gościnnych murach nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a).

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydarzenie naukowe zachęci Państwa do licznego przybycia i aktywnego udziału w obradach.

Szczegółowy program konferencji został zamieszczony na plakacie.

Organizatorki
dr Ewa Biłas-Pleszak
dr Aleksandra Kalisz
dr Ewelina Tyc
mgr Marta Dargiewicz