Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie, które rozpocznie się 15 listopada (czwartek) o godzinie 16:45 w pokoju 519. Do uczestnictwa zachęcamy miłośników polszczyzny z wszystkich lat studiów, także osoby rozpoczynające przygodę ze studiowaniem. Podczas spotkania porozmawiamy o planach koła na bieżący rok akademicki. Jeśli więc jesteś osobą kreatywną i aktywną, dla której studiowanie to coś więcej niż chodzenie na zajęcia, nie może Cię zabraknąć na naszym zebraniu!

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy, która odbędzie się 15 listopada (czwartek) 2018 rokuCentrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Spotkanie naukowe organizowane jest przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania są dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także rozważania na temat kształtowania się relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni. W ramach konferencji zaplanowany został także panel dyskusyjny, podczas którego naukowcy, badacze i praktycy będą dyskutowali na temat potencjału współczesnych miejsc pamięci, jakimi są cyfrowe archiwa społeczne.

Organizatorki konferencji

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
dr Bernadetta Ciesek
dr Beata Duda

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji.

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu dotyczącym realizacji międzynarodowego polsko-niemieckiego projektu badawczego pt. Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji. Projekt prowadzony jest na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach wespół z Uniwersytetem w Hamburgu. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach w czwartek, 8 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 w sali 11 na parterze.

Konferencja „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Konferencja „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ósmej konferencji naukowej z cyklu
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,
która odbędzie się listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Tematyka wystąpień konferencyjnych będzie obejmować następujące zagadnienia:
1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji
4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Program konferencji znajduje się w załączniku.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na siedem publikacji wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T. 1. 2006; T. 2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T. 3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T. 5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T. 6. 2016); pod redakcją Wioletty Wilczek (T. 7. w druku).

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji

Stypendia DAAD w roku akademickim 2019/2020

Stypendia DAAD w roku akademickim 2019/2020

29 października 2018 roku o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala nr 133) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2019/2020  i pomoże przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.

Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech (np. na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia) na krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców, studia doktoranckie, pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich. Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim bądź niemieckim.

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.daad.pl/pl.

Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiB-ie

Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiB-ie

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji charytatywnego kiermaszu książek oraz zbiórki darów rzeczowych. Kiermasz to możliwość udzielenia wsparcia skrzywdzonym, bezpańskim, porzuconym zwierzętom przebywającym w schroniskach i fundacjach na terenie województwa śląskiego. To także doskonała okazja do pozyskania publikacji naukowych, niedostępnych na rynku wydawniczym. Samoobsługowe stoisko Kiermaszu mieści się w CINiB-ie.

Z edycji na edycję Kiermasz cieszy się coraz większą popularnością, a tym samym rośnie liczba zwierząt objętych pomocą. Organizatorzy zwracają się zatem ponownie z prośbą o przekazywanie na rzecz kiermaszu książekmakulatury. Całkowity dochód z bieżącej edycji Kiermaszu Książek zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom, o które troszczy się Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom Kocimiętka. Punkty zbiórkowe znajdują się m.in. na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA).

Panel pt. Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

Panel pt. Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

Serdecznie polecamy panel pt. „Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie”, który jest jednym z wydarzeń towarzyszących 8. Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W panelu udział wezmą: Anna Krasuska-Terillon; Christophe Bertier, Denis Chambe, dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, dr Henryk Król, dr hab. Irena Polewczyk i Paweł Jaguś.
Moderatorem rozmowy będzie dr hab. Jacek Warchala – kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Wydziału Filologicznego UŚ.

Wydarzenie odbędzie się 18 października 2018 roku w godz. od 15.30 do 17.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w 8. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest bezpłatny. Wymagana jest jednak indywidualna rejestracja na kongres w zakładce Rejestracja.

Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji

Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą monografię dr Emilii Bańczyk Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Założeniem publikacji jest rekonstrukcja socjalizacyjnej oferty reklamy. Podjęcie tego tematu wiąże się ze współczesnymi przeobrażeniami kulturowymi i wynika z obserwacji, że obecnie procesowi wchodzenia jednostki do społeczeństwa coraz częściej towarzyszą media, a także z uznania, że w dzisiejszym świecie ogromną rolę – jako transfer wiedzy ogólnospołecznej – odgrywa reklama. Te dwa pojęcia: socjalizacja i reklama stały się przedmiotem opisu w części teoretycznej pracy. Aby ocenić socjalizacyjny potencjał reklamy, badaniu poddane zostały spoty reklamowe emitowane na kanale TVP ABC. Dzieci jako adresaci bajek stają się tutaj bowiem samoistnie odbiorcami wielu przekazów reklamowych, które dostarczają wiedzy nie tylko o produktach, ale też o stylach życia i świecie wartości. Reklama jako przekaz multikodowy poddana została badaniu za pomocą trzech różnych metod, co umożliwiło pokazanie wielowymiarowości potencjału jej oddziaływania.

Polimetodologiczną analizę spotów reklamowych otwiera analiza zawartości, przybliżająca  charakterystykę reklamowanych produktów, a także propagowanych w spotach wartości i ról społecznych, w jakich obsadzani zostają bohaterowie reklam. Analiza semiologiczna z kolei pozwala na uchwycenie tego, w jaki sposób pojedyncze spoty w warstwie fabularnej reprodukują zastany porządek społeczny i w jaki sposób go modyfikują. Wreszcie badaniu poddano teksty mówione reklam i z wykorzystaniem koncepcji lubelskiej szkoły etnolingwistycznej opisany został wyłaniający się z nich językowy obraz świata. Atutem pracy jest aktualność analizowanego materiału badawczego oraz wieloaspektowy opis przedmiotu badania, czyli spotów reklamowych, pozwalający na uchwycenie bogactwa nakładających się na siebie znaczeń, które tworzą określony świat wartości. Publikacja skierowana jest do pedagogów, psychologów i językoznawców, a także do świadomych rodziców. Może również stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich osób zainteresowanych relacją media – dziecko.

Więcej informacji znajduje się na stronie WUŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18273. Ze spisem treści, wstępem i streszczeniami można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kulturowe_kody_reklamy_czw_st_e.pdf.

Mobilne Targi Kariery dla Wydziału Filologicznego w Katowicach

Mobilne Targi Kariery dla Wydziału Filologicznego w Katowicach

Biuro Karier UŚ zaprasza na Mobilne Targi Kariery dla Wydziału Filologicznego w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się 18 października 2018 roku w godzinach 9:00 – 14:00 w budynku Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek przy placu Sejmu Śląskiego. Studenci będą mieli na nim okazję okazję spotkać pracodawców poszukujących kandydatów do pracy, na staż lub praktykę. Udział w wydarzeniu to dla studentów również szansa na poznanie oczekiwań i wymagań pracodawców, rozeznanie się w sytuacji na rynku pracy oraz poznanie specyfiki pracy w różnych miejscach.  Mobilne Targi Kariery są działaniem realizowanym w ramach projektu „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Karier: http://www.bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-mobilne-targi-kariery-dla-wfil-w-katowicach

Zaproszenie na przegląd See&Say

Zaproszenie na przegląd See&Say

See&Say to wydarzenie, dzięki któremu młodzi ludzie podczas 15-minutowych spotkań mogą skonsultować swoje prace, pomysły i projekty z doświadczonymi praktykami na rynku przemysłów kreatywnych. Tego dnia w jednym miejscu znajdą się najbardziej doświadczone osoby niemalże z każdego obszaru przemysłów kreatywnych. W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci i absolwenci, których zainteresowania mieszczą się w jednej z 18 kategorii. Przykładowe z nich to:

  • Event – koncepcje kreatywne wydarzeń, działania ambientowe, zaangażowanie konsumentów live, przełożenie big idea kampanii 360 na event, usługi i produkty do wykorzystania podczas eventów.
  • PR – przykłady rozwiązania problemu komunikacyjnego marki lub firmy (identyfikacja problemu, strategia i wdrożenie) z wybranego obszaru: komunikacja korporacyjna, konsumencka lub kryzysowa. Przygotowanie lub realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Mile widziane przykłady twórczych tekstów dedykowanych markom.
  • Reklama – layouty reklamowe, koncepty reklam, w  mediach tradycyjnych i cyfrowych. Wszystko co wiąże się z promocją produktu lub marki.
  • Social media – pomysły na kreatywne kampanie wykorzystujące potencjał social media, ciekawie prowadzone kanały social media, akcje wykorzystujące influencerów.

Tegoroczna edycja Przeglądu odbędzie się 23 listopada w godzinach 10:00-18:00 w Warszawie. Oprócz konsultacji uczestnicy mogą wziąć udział w szeregu dedykowanym im warsztatów. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Więcej informacji na stronie www.seesay.pl.