Seminarium „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”

Seminarium „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day, ISAD), serdecznie zapraszamy po raz czwarty osoby jąkające się i ich rodziny, nauczycieli, rodziców, logopedów, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń płynności mowy na otwarte seminarium, które odbędzie się 22 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

Hasło tegorocznych obchodów to „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”. W programie interesujące wykłady specjalistów z dziedziny zaburzeń komunikacji i płynności mowy oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertek – które zajmują się profesjonalnym wsparciem (w ramach terapii logopedycznej, psychologicznej lub grup samopomocowych), a zarazem same są osobami jąkającymi się.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY – wszystkie zainteresowane osoby otrzymają imienne zaświadczenia – w związku z tym prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa drogą mejlową organizatorce Pani Katarzynie Romaniuk: kasia.romaniuk@interia.pl.
Dla pierwszych 20 osób, które w dniu wydarzenia zgłoszą się do punktu rejestracyjnego czekają nagrody – interesujące pozycje książkowe związane z tematyką zaburzeń płynności mowy.

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

W środę 26 września 2018 roku  na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Filologicznego. Wydarzenie zainaugurują wykłady mistrzowskie „Rozważania   o władzy, wojnie i przemocy” prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, „Dlaczego logopedia jest nam dzisiaj potrzebna?” dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej oraz „Freudian Slips, or the Literary Underwear” dr. hab. Pawła Jędrzejki.

Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można tutaj.

Zaproszenie na konferencję naukową „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zaproszenie na konferencję naukową „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zakład Historii Języka Polskiego oraz Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ósmej konferencji naukowej z cyklu

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,

która odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 roku
na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na siedem publikacji wydanych w Katowicach pt.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T.1. 2006; T.2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T.3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T.5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T.6. 2016); pod redakcją Wioletty Wilczek (T. 7, w druku).

Podczas planowanej aktualnie konferencji chcielibyśmy do naukowych rozmów o historii języka polskiego zaprosić studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:

 1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
 2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
 3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji,
 4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej
  w ujęciu diachronicznym,
 5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Przewidywany czas jednego wystąpienia – do 20 minut. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: konferencja.bogactwo@gmail.com do 25 września 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (pokrycie kosztów organizacyjnych, przerwy kawowej, obiadu, częściowe sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej). Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem.

 

Organizator konferencji:
dr Wioletta Wilczek

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy”

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy”

Wkrótce odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy”, której współorganizatorem jest Instytut Języka Polskiego. Ze względu na ogromne zainteresowanie oraz wysoki poziom merytoryczny poprzednich odsłon tego wydarzenia, także 3. edycję konferencji organizatorzy zaprojektowali jako spotkanie dwudniowe. Będzie ono okazją, żeby wysłuchać licznych wykładów mistrzowskich, prezentacji wyników badań i doświadczeń logopedów-praktyków (w postaci referatów, posterów, warsztatów i mini-seminariów) oraz uczestniczyć w ciekawych dyskusjach. Po więcej informacji zapraszamy na stronę wydarzenia.

Nabór do II edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Nabór do II edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Związkiem Górnośląskim ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Nabór zgłoszeń upływa 14 września 2018 roku. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Jolanta Tambor – pracownik Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Studia adresowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim – które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury. Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).

Pierwsza edycja studiów cieszyła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej ponad pięćdziesięcioro słuchaczy. Jej koszt został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika. Przystąpiono do działań, dzięki którym także druga edycja będzie równie atrakcyjna finansowo dla słuchaczy. Odpłatność wynosi 2000 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym.

Dokumenty można złożyć osobiście (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00) lub pocztą tradycyjną:
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13
40-032 Katowice
tel. 32 2009 424, 32 2512 991
regionpodyplomowe@gmail.com

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.fil.us.edu.pl/nabor-na-podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/, a także na Facebooku.

Szkolenia w ramach „Akademii Rozwoju Kariery 2018”

Szkolenia w ramach „Akademii Rozwoju Kariery 2018”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego przygotowało dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą zawodowo rozwijać się także w wakacje cykl szkoleń „Akademia Rozwoju Kariery 2018”.  Akademia Rozwoju Kariery daje możliwość uczestnictwa w szkoleniach, które nie tylko pozwalają zgłębiać własne zainteresowania, ale przede wszystkim umożliwiają nabycie lub/i rozwinięcie kompetencji pomocnych w życiu zawodowym i prywatnym.

Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące kwestie:

 • obsługa Excela,
 • employer branding,
 • efektywna komunikacja,
 • asertywność i emocje,
 • współpraca w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji zwrotnej (feedback),
 • zarządzanie czasem, IT trends,
 • poznanie samego siebie,
 • e – branding,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • ​sztuka wystąpień publicznych.

Harmonogram szkoleń wraz ze szczegółową informacją dostępny jest  na stronie: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-wakacyjna-akademia-rozwoju-kariery-2018 lub na fp na Facebook’u: https://www.facebook.com/biurokarier/.

3rd International Conference on Stuttering – ICOS 2018 ROME, ITALY

3rd International Conference on Stuttering – ICOS 2018 ROME, ITALY

Z przyjemnością informujemy, że w 3rd International Conference on Stuttering, która odbywała się w Rzymie w dniach od 14 do 16 czerwca 2018 roku, czynny udział brała dr hab. Katarzyna Węsierska. Podczas tego prestiżowego wydarzenia logopedycznego zaprezentowała ona wyniki badań na temat jąkania prowadzonych we współpracy z badaczami z West Virginia University (USA), University of Central Florida (USA), Université Saint-Joseph (Liban), Uniwersytet Karola w Pradze (Republika Czeska) oraz S CŠPP Inštitút detskej reči (Słowacja).

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”

Skoncentrowana na problemie partycypacji obywatelskiej ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”, której organizatorami są Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, odbywać się będzie 8 i 9 czerwca 2018 roku w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

Wydarzenie adresowane jest zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. W programie spotkania zaplanowano wykłady eksperckie, sesje referatowe i posterowe, a także dwa panele dyskusyjne:

 • „Jak budować społeczeństwo obywatelskie?  Wartości, postawy, możliwości”,
 • „Filozofia edukacji”.

Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej

Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszy tom „Linguarum silva” zatytułowany Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej pod redakcją dr Barbary Mitrengi. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

W szóstym tomie „Linguarum silva” Autorzy podejmują zarówno tematy historycznojęzykowe, jak i te dotyczące współczesnego języka polskiego; w swoich badaniach koncentrują się na tekstach dawnych, bądź przedmiotem swojej analizy czynią szeroko rozumiane teksty współczesne, takie jak reklamy, programy telewizyjne czy nowo powstające gatunki internetowe.
Niniejszy tom składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej) obejmuje trzy artykuły, w których naukową refleksją objęte zostały zagadnienia językowe rozpatrywane na płaszczyźnie diachronicznej, a analizie poddano teksty dawne – tematyka tych artykułów dotyczy emocjonalności w tekstach naukowych z przełomu XIX i XX wieku, reformy polskiej ortografii z 1956 roku oraz najstarszych polskich podręczników do nauki języka angielskiego.
Druga część tomu – Problemy języka i tekstu w perspektywie współczesnej – gromadzi siedem artykułów, będących opracowaniami tematów związanych z językiem współczesnym oraz takich, w których Autorzy naukowej refleksji poddali współczesne teksty: reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, reklamy społeczne, wybrane programy telewizyjne oraz nowy gatunek tekstu internetowego zwany słownym masakrowaniem.
Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami języka i tekstu, zwłaszcza historyków języka, medioznawców i genologów.

Opis publikacji pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/17073
Ze spisem treści oraz wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/linguarum_silva_t_6_czw_st_e.pdf