Konferencja naukowa Tradycja w języku – język w tradycji

Konferencja naukowa Tradycja w języku – język w tradycji

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycja w języku – język w tradycji”, która odbędzie się 14 maja 2018 roku w Katowicach, to czwarte spotkanie naukowe z cyklu „Język – historia i współczesność”. Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji organizatorzy chcieliby uczynić zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące szeroko pojętej tradycji językowej (czy szerzej: kulturowej) – odnoszącej się zarówno do metodologii, jak i przedmiotu badań. Ponieważ jednak tradycja, stanowiąca łącznik pomiędzy kolejnymi pokoleniami tak lingwistów, jak i zwykłych użytkowników każdego języka, nieuchronnie konfrontowana jest z nowymi zjawiskami,
interesujące będzie włączenie do rozważań nad nią problematyki związanej ze zmianami systemowymi i komunikacyjnymi dokonującymi się w języku nie tylko dawniej, ale również współcześnie.

Organizatorzy:
dr Karolina Lisczyk, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, UŚ
dr Marcin Maciołek, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, UŚ

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2018

MAŁE GRANTY

MAŁE GRANTY

Celem programu wspierania inicjatyw grantowych tzw. małych grantów jest zwiększenie możliwości i szans pracowników Uniwersytetu Śląskiego pozyskania projektów w konkursach zewnętrznych. O przyznanie „małego grantu” mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które w chwili składania wniosku są zatrudnione w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych lub naukowo-technicznych, które posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy i wyraziły zgodę na zaliczenie do liczby N.

Wsparcie inicjatyw grantowych obejmuje jedynie te docelowe rodzaje projektów, które przekładają się na zwiększenie jakości prowadzonych w jednostce badań, warunkują uzyskanie wysoko punktowanego dorobku naukowego, zapewniają jednostce koszty pośrednie, promują współpracę ponadregionalną/ponadkrajową, a także uwzględniają wsparcie finansowe dla doktorantów i/lub tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczynią się do awansu naukowego.

Wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie te inicjatywy, które aby zwiększyć szansę sukcesu docelowej aplikacji wymagają przeprowadzenia wstępnych badań, zgromadzenia materiału badawczego (kwerendy) i/lub nawiązania współpracy z partnerem z zewnętrznego ośrodka o profilu naukowym.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do 19 stycznia 2018 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (pokój 1.8). Wzory wniosków, regulaminy i kryteria oceny dostępne są również na stronie Wydziału Filologicznego w zakładce pracownik (konkursy na granty).

Efektywne wyszukiwanie informacji w bazach EBSCO – szkolenie

Efektywne wyszukiwanie informacji w bazach EBSCO – szkolenie

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka organizuje bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z multiwyszukiwarki oraz baz danych dostępnych na platformie EBSCO.

Jest to platforma informacyjna umożliwiająca korzystanie z wielu elektronicznych czasopism pełnotekstowych, indeksowanych w takich bazach, jak: Academic Search Premier, Academic Search Complete, Agricola, Business Source Complete, Eric, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, Medline, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Newspaper Source, PsycINFO czy Regional Business News.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 roku w godzinach 10.30–12.00 w sali dydaktycznej CINiB-y na poziomie 0. Rejestracja uczestników prowadzona jest drogą elektroniczną – adres e-mail: anna.chlopek@ciniba.edu.pl.

Czwarty numer rocznika „Forum Lingwistyczne”

Czwarty numer rocznika „Forum Lingwistyczne”

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury najnowszego – czwartego numeru czasopisma „Forum Lingwistyczne”. Charakteryzuje go różnorodność zarówno w tematyce podejmowanych badań, jak i w stosowanych metodach badawczych: analizom materiałowym towarzyszą rozważania metalingwistyczne, refleksjom synchronicznym – dociekania diachroniczne, a prezentacji wyników aktualnie prowadzanych badań – polemiczne prezentacje nowości wydawniczych oraz relacje z wydarzeń skupiających szeroko pojęte środowisko językoznawcze. Stanowi to nie tylko odbicie zainteresowań naukowych Autorów, lecz także świadczy o zróżnicowaniu szkół badawczych, z których się wywodzą. Teksty do prezentowanego tomu przygotowali bowiem lingwiści z ośrodków uniwersyteckich w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Spis treści, informacje od redakcji oraz noty o autorach są dostępne w pliku: PDF.

Podręcznik „Fonetyka dla logopedów”

Podręcznik „Fonetyka dla logopedów”

Serdecznie polecamy Państwa uwadze podręcznik „Fonetyka dla logopedów” pod redakcją Ewy Biłas-Pleszak, Joanny Przyklenk i Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz, który zawiera teorię przedstawioną w sposób klarowny i kompetentny, z wykorzystaniem wielozmysłowego oddziaływania – wiele w nim ilustracji, zdjęć i schematów. Czytelnik znajdzie w nim dużo ćwiczeń z obszaru zarówno fonetyki, jak i logopedii. Co ważne – może efektywnie samodzielnie nad nimi pracować, ponieważ wszystkie rozwiązania podane są w Kluczu do ćwiczeń. Pomocą w tej pracy jest także Terminologiczny GPS, czyli słowniczek przywołanych pojęć. Dodatkowym atutem książki jest artystyczny i nowatorski design opracowany przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych oraz oryginalna oprawa – spiralowanie zamknięte – ułatwiająca korzystanie z książki w czasie nauki i praktyki logopedycznej.

Więcej o książce: www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/15763

50 INICJATYW STUDENCKICH

50 INICJATYW STUDENCKICH

Centrum Obsługi Studentów wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności akademickiej ogłasza rozpoczęcie jubileuszowej inicjatywy „50 Inicjatyw Studenckich”. Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszych projektów studenckich i doktoranckich oraz ich dofinansowanie. Celem zaś ma być inicjowanie aktywności a także budowanie więzi wśród społeczności uniwersyteckiej. Dzięki zaproponowanej formie każdy student i doktorant będzie miał szansę rozwijać swoje praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami i jednocześnie z zakresu efektywnego gospodarowania pozyskanymi środkami pieniężnymi.

W ramach jubileuszowej inicjatywy Centrum przewiduje dofinansować 50 zwycięskich inicjatyw. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze oceny i weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Kapitułę. Pod hasłem „inicjatywa” należy rozumieć – przedsięwzięcie, projekt, pomysł, w który zaangażują się studenci lub/i doktoranci, mający na celu podniesienie aktywności w społeczności akademickiej na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

Wstępne zgłoszenia będą przyjmowane w wersji elektronicznej. Formularze są dostępne pod linkiem: FORMULARZ. Więcej informacji o warunkach uczestnictwa znajduje się w regulaminie 50 Inicjatyw Studenckich.

Wykład prof. Bożeny Witosz w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Wykład prof. Bożeny Witosz w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

28 listopada (wtorek) 2017 roku o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Polonistów. Wykład pt. Czy język polski dyskryminuje kobiety? wygłosi prof. zw. dr hab. Bożena Witosz z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej. Spotkanie odbędzie się w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Projekt „Uniwersytet Polonistów” został zainaugurowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej i jest adresowany do nauczycieli języka polskiego. który adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Przedsięwzięcie obejmuje comiesięczne spotkania połączone z wykładami wybitnych naukowców i dyskusjami. Tegoroczna edycja Uniwersytetu Polonistów kontynuuje zeszłoroczną tematykę „Przestrzenie spotkania” i wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

 

PROJEKT KARIERA II edycja

PROJEKT KARIERA II edycja

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów II roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uczestniczenia w „Projekcie kariera”. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 w auli numer 2 (ul. Uniwersytecka 4).

Aleksandra Wilk
(specjalista ds. administracyjnych)

Biuro Karier: Szkolenie pt. „Time Management”

Biuro Karier: Szkolenie pt. „Time Management”

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku w godz. od 10.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pt. „Time Management” adresowane do osób zainteresowanych tematyką związaną z zarządzaniem zadaniami.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak: zarządzanie czasem, wielozadaniowość, ustalanie priorytetów, sposoby radzenia sobie z prokrastynacją czy utrzymywanie kontroli nad realizacją zadań.

Szkolenie, którego organizatorem jest Biuro Karier UŚ, poprowadzi Anna Obrzut, training deputy manager w firmie HCL Poland. Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.