ISAD 2015 pod patronatem UŚ w CINIBA

ISAD 2015 pod patronatem UŚ w CINIBA

Z inicjatywy Katowickiego Klubu J i Klubu ludzi mówiących oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i CINIBA w przeddzień ISAD 2015 (the International Stuttering Awareness Day – Światowy Dzień Świadomości Jąkania”) zostało zorganizowane forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania.

W programie  spotkania znalazły się m. in.: dwie krótkie prezentacje („Informacyjne narzędzia wspierania indywidualnego rozwoju” – Tomasz Zięba, „Czy świat rozumie jąkanie?” – Katarzyna Węsierska). W czasie tej drugiej prezentacji uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać pozdrowień, które specjalnie dla nich przesłał Benny Ravid – honorowy prezes AMBI (Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się).

Kolejnymi punktami programu spotkania były mini-sonda o jąkaniu przeprowadzona na terenie biblioteki, a także panel dyskusyjny. Zarówno wyniki krótkiego sondażu, jak i dyskusja panelowa były bardzo interesujące. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział!

10.2015a 10.2015b 10.2015c 10.2015d 10.2015e

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

10 października 2015 roku odbyła się współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej (http://konferencjalogopedyczna.pl). Konferencja skierowana została do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem konferencji było nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii.

Problematyka planowanej konferencji dotyczyła kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań związanych z:

  • podstawami i metodami diagnozy zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych;
  • wczesną interwencją logopedyczną;
  • wielospecjalistyczną diagnozą i terapią logopedyczną.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia naukowców, logopedów praktyków, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy mogli poszerzyć swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w bezpłatnych warsztatach naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów.