„Językoznawstwo technologiczne” – spotkanie KNDJ z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

„Językoznawstwo technologiczne” – spotkanie KNDJ z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Członkowie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa mieli przyjemność uczestniczyć 30 listopada br. w spotkaniu naukowym, zorganizowanym przez pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W nowo powstałym Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych kierownik katedry dr hab. prof. UE Aleksandra Pethe przedstawiła profil naukowy jednostki. Dr Dorota Konieczna wygłosiła referat pt. „Koncepcja dyskursywnego badania blogosfery”, przybliżając słuchaczom możliwości automatyzacji oraz wykorzystania osiągnięć informatycznych i technologicznych w analizie dyskursu nowych mediów, w szczególności blogów tematycznych przy wykorzystaniu m.in. analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu. Podjęta w jednostce perspektywa badawcza podkreśla wszechstronność i interdyscyplinarność współczesnego językoznawstwa – dokonania lingwistyki okazują się niezbędne nawet w tak pozornie odmiennych dziedzinach wiedzy, jak informatyka czy ekonomia.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa pragnie serdecznie podziękować pracownikom Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów UE, w szczególności profesor Aleksandrze Pethe i doktor Dorocie Koniecznej za gościnność, zaangażowanie i podzielenie się ze słuchaczami inspirującymi informacjami i refleksjami naukowymi. Równocześnie życzymy całemu zespołowi badawczemu dalszych sukcesów i nowatorskich osiągnięć w pasjonującej dziedzinie inżynierii wiedzy.

Chicagowskie spotkania metodyczne

Chicagowskie spotkania metodyczne

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz oraz dr hab. Magdalena Bąk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego od 11 do 21 października 2015 roku prowadziły w Chicago szereg spotkań językowych i metodycznych w ramach projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” organizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wykładowczynie spotykały się zarówno z dyrektorami szkół polskich w Chicago, jak i licznymi przedstawicielami nauczycieli pracujących w aglomeracji chicagowskiej, wyjątkowym doświadczeniem były również spotkania z uczniami Polskiej Parafialnej Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Wheeling.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz oraz dr hab. Magdalena Bąk prowadziły wykłady i warsztaty w kilku szkołach polskich (m. in. w Parafialnej Szkole Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago, w Polskiej Parafialnej Szkole im. Juliusza Słowackiego w Wheeling oraz w Polskiej Szkole im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills), a także w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago. Nauczyciele wykazywali wielkie zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, które często trwały do późnych godzin wieczornych.

11.2015c 11.2015a 11.2015b 11.2015d 11.2015e