Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka już w wolnym dostępie

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka już w wolnym dostępie

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją, której wydanie było współfinansowane przez Instytut Języka Polskiego Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. pod redakcją naukową Katarzyny Węsierskiej, Wydawca Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 312; ISBN 978-83-61339-15-1

Publikacja zawiera film Porozmawiajmy o jąkaniu… wywiad z prof. Marilyn Langevin (Uniwersytet Alberty, Kanada).

„[…] prezentowany tom dotyczący teorii i praktyki badań nad zaburzeniami płynności mówienia jest znaczącym osiągnięciem naukowym; stanowi istotny etap w kształtowaniu się refleksji metodologicznej w duchu psychologii humanistycznej i porozumienia (współpracy) wielu dyscyplin naukowych.

Lektura tej znakomitej monografii sprzyjać będzie popularyzowaniu ustaleń wynikłych z syntezy trans-, multi- oraz interdyscyplinarnej refleksji na temat zaburzeń płynności mówienia. Pomocna będzie zapewne w doskonaleniu nowoczesnych programów studiów logopedycznych jak i w popularyzowaniu najnowszych metod diagnozy i terapii logopedycznej […].

Zawarte w przedstawionej pracy teksty powinny zainteresować zarówno studentów logopedii, logopedów – praktyków jak też inne osoby, które z racji swojej pracy zawodowej czy prowadzonych badań naukowych mają do czynienia z zaburzeniami płynności mówienia […], np. psychologów, pedagogów, językoznawców, lekarzy (zwłaszcza neurologów), terapeutów (neurologopedii) i in.”

Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Ożdżyńskiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Do pobrania: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA

Warsztaty językowe w Moskwie

Warsztaty językowe w Moskwie

W dniach od 30 listopada do 5 grudnia 2015 roku dr Agnieszka Piela z Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz mgr Kinga Groszewska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ prowadziły w Moskwie cykl warsztatów w języku polskim. Jest to kolejny już wyjazd wykładowców Uniwersytetu Śląskiego do Instytutu Polskiego w Moskwie – w ramach podpisanej między jednostkami umowy o współpracy.

Tym razem zajęcia poświęcone zostały zagadnieniom językowym. Lektorki prowadziły warsztaty z mowy potocznej (mgr Kinga Groszewska) oraz z polskiej frazeologii i odmiany nazwisk słowiańskich (dr Agnieszka Piela). Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje poświęcone zwyczajom i obrzędom Świąt Bożego Narodzenia. Dr Agnieszka Piela i mgr Kinga Groszewska odwiedziły również Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie. Ze strony Instytutu Polskiego w Moskwie za wizytę wykładowców z UŚ odpowiedzialna była mgr Polina Justova – tłumaczka i lektorka języka polskiego.

Moskwa