IV ogólnobiałoruski sprawdzian z języka polskiego

IV ogólnobiałoruski sprawdzian z języka polskiego

W dniach od 5 do 7 grudnia 2015 roku w Mińsku odbywał się IV Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego zorganizowany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie współtworzył także Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny.

Dyktando organizowane od kilku lat na stałe wpisało się w kalendarz imprez promujących Polskę na Białorusi. Tym razem uroczystość poprowadziły dr hab. Katarzyna Wyrwas oraz dr Joanna Przyklenk z Instytutu Języka Polskiego. Zebranych przywitał konsul Jacek Sobierajski.

Tekst dyktanda zaprezentowała dr hab. Katarzyna Wyrwas. Po dyktandzie odbył się quiz pt. „Teraz Polska, czyli polski quiz” przygotowany przez wykładowczynie z Uniwersytetu Śląskiego. Na zwycięzców i uczestników quizu czekały atrakcyjne nagrody. Tekst dyktanda jest dostępny na stronie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku: http://www.minsk.msz.gov.pl/resource/c0259229-55d3-4161-be83-e855be1991e7:JCR.Następnie wykład o polskiej grzeczności wygłosiła dr Joanna Przyklenk, a kolejne wystąpienie na temat problemów Polaków z grzecznością językową zaprezentowała dr hab. Katarzyna Wyrwas.

Nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w dyktandzie wręczył konsul Marek Pędzich. O wydarzeniu można przeczytać także tutaj: http://www.minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/dyktando. Tego samego dnia po południu wykładowczynie były gośćmi Studia Movia zrzeszającego tłumaczy, gdzie dr hab. Katarzyna Wyrwas wygłosiła wykład na temat „Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie”,  a dr Joanna Przyklenk przedstawiła temat „Kruszący kopie nocny marek…. O słownictwie dawnym i nowych tendencjach we współczesnej polszczyźnie”.

Bialorus5 Bialorus Bialorus4 Bialorus3