O tajnikach dobrego dziennikarstwa – spotkanie z Grzegorzem Miecugowem

O tajnikach dobrego dziennikarstwa – spotkanie z Grzegorzem Miecugowem

miecugow www8 marca 2016 o godzinie 11.30 w sali Rady Wydziału (pl. Sejmu Ślaskiego 1) odbyło się spotkanie z wybitnym dziennikarzem, redaktorem radiowej Trójki, prowadzącym znane programy publicystyczne takie jak Szkło kontaktowe czy Inny punkt widzenia emitowanych na antenie TVN24 – Grzegorzem Miecugowem. Spotkanie poświęcone tajnikom dobrego dziennikarstwa zorganizowała Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Instytut Języka Polskiego.

Spotkanie adresowane było do wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem tajników dziennikarstwa i mediów masowych. Grzegorz Miecugow – polski dziennikarz, redaktor radiowej Trójki, wydawca i prezenter Wiadomości w TVP1, twórca i prezenter Faktów w TVN  zaprezentował sposoby dobrych praktyk dziennikarskich. Za przykład posłużyły dwa programy telewizyjne, których głównym prowadzącym jest zaproszony gość, Szkło kontaktowe oraz Inny punkt widzenia. 

W ramach spotkania można było nie tylko wysłuchać ciekawego wystąpienia pt. „Szkoło kontaktowe z innego punktu widzenia. Tajniki dobrego dziennikarstwa”, ale przede wszystkim zadać pytanie tej wybitnej postaci ze świata mediów.

Miecugow5 Miecugow6 Miecugow2 Miecugow Miecugow4
Miecugow3 Miecugow9 Miecugow8 Miecugow7 Miecugow10

Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

komunikacja_plakat.inddInstytut Języka Polskiego UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Śląskie Towarzystwo Marketingowe i Koło Naukowe Komunikator zapraszają tegorocznych maturzystów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką promocji, negocjacji, doradztwa wizerunkowego, poradnictwa logopedycznego na Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, które odbędą się 3-4 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

Dni otwarte stanowią doskonałą okazję do spotkania z wykładowcami, studentami, a także absolwentami kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa oraz do wysłuchania interesujących wykładów mistrzowskich:

3 III, godz. 9.00: Wykład mistrzowski – dr hab. Jacek Warchala „Codzienność reklamy”

4 III, godz. 9.00: Wykład mistrzowski – prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka „Jak odnieść sukces w negocjacjach?”

Wstęp na wykłady jest wolny

W programie Dni Otwartych przewidziano również zwiedzanie nowoczesnego budynku biblioteki hybrydowej, a także atrakcyjne warsztaty: negocjacyjne, reklamowe, językowe oraz szkolenie „Sztuka szukania w labiryncie informacji”.

Zapisy na warsztaty i zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej: ijp@us.edu.pl

Podczas wydarzenia promowane będą nasze praktyczne specjalności: komunikacja promocyjna, negocjacje kryzysowe, doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo, poradnictwo logopedyczne.

Serdecznie zapraszamy!

II Festiwal Języka Ojczystego w Katowicach

II Festiwal Języka Ojczystego w Katowicach

Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ma zaszczyt zaprosić na II Festiwal Języka Ojczystego, który odbędzie się w dniach 23, 25 i 29 lutego 2016 roku w Katowicach.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego (dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce tego właśnie dnia 1952 roku w Bangladeszu, kiedy podczas demonstracji zwolenników nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego zginęło pięciu studentów uniwersytetu w Dhace) ma przyczyniać się do ochrony różnorodności językowej, stanowiącej ważny element dziedzictwa kulturowego.

plakat.inddZarząd Katowickiego Oddziału Miłośników Języka Polskiego corocznie stara się uświetnić ten dzień organizacją wykładów lub warsztatów poszerzających wiedzę na temat języka. W ubiegłym roku obchody te przybrały szczególny rozmach, przeradzając się w kilkudniowy Festiwal Języka Ojczystego. Spore zainteresowanie, jakim cieszyły się zaplanowane wtedy wydarzenia, skierowane do różnych grup odbiorców (zob. program, zdjęcia i relację na stronie http://uranos.cto.us.edu.pl/~tmjp/), skłoniły Zarząd do zorganizowania w tym roku kolejnego, II Festiwalu Języka Ojczystego w Katowicach. W programie przewidziano m.in. warsztaty dla uczniów oraz interesujące wykłady otwarte:

  •  Co znaczy dziś angielski jako język ojczysty? – Dr. Josephine Lewkowicz (King’s College Londyn, Uniwersytet Warszawski);
  • O poszukiwaniach przodków na Górnym Śląsku. Ślady języka polskiego w górnośląskich źródłach genealogicznych XVII, XVIII i XIX wieku – Damian Jureczko, Mirosław Mitrenga (Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”);
  • Na tropie języka i nowych bibliotecznych technologii. Gra edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej – dr Ewa Biłas-Pleszak (IJP UŚ), mgr Jadwiga Witek (CINiBA).

Zachęcamy do udziału w przygotowanych spotkaniach. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

Współorganizatorami Festiwalu są: Instytut Języka Polskiego UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ oraz Stowarzyszenie Przyjaciół IJP UŚ Via Lingaue.

dr Ewa Ulitzka

plakat.indd

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku – dzięki ogromnemu sercu oraz zaangażowaniu Pracowników, Doktorantów oraz Przyjaciół – Instytut Języka Polskiego razem z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Telewizją Polską Oddział w Katowicach oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska pomógł wyjątkowej Rodzinie.

Wspólnie z naszymi Partnerami zebraliśmy prawie 6000 złotych oraz otrzymaliśmy produkty o łącznej wartości ok. 1000 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji, sprawiając, że te święta będą dla obdarowanej Rodziny radosne i niezapomniane. Wierzymy, że kolejny raz wspólnie dokonaliśmy czegoś absolutnie wspaniałego. Wesołych Świąt.

Organizatorki akcji
Katarzyna Sujkowska-SobiszBeata Duda

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka

Konferencja naukowa „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka” zorganizowana przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki.

2 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach już po raz trzeci spotkali się badacze z różnych dyscyplin naukowych: językoznawcy, kulturoznawcy, komunikolodzy, medioznawcy oraz politolodzy po to, żeby omówić problem autopromocji, autoprezentacji i wizerunku w mediach masowych. Celem konferencji było zebranie refleksji na tematy rozmaitych form i przejawów autopromocji, autoprezentacji i wizerunku w przestrzeni medialnej.

prof. B. Witosz, mgr E. Tyc prof. M. Fleischer dr A. Siemes prof. I. Loewe, dr A. Jezierska-Wiśniewska, dr M. Grech, mgr E. Tyc dr E.Ficek
prof.M.Kledzik dr Z.Bednarek dr A. Warzecha prof. I. Loewe, dr W. Wilczek, dr B. Duda mgr M.Flont
publicznosc2 prof.B Witosz, dr K. Sujkowska-Sobisz, dr E. Bilas-Pleszak prof. E. Slawkowa, dr R. Pietkowa mgr A.Bronder Siemes,Fleischer, dr M.Wszołek
prof. K. Wyrwas, dr K. Lisczyk-Kubina, mgr E. Tyc, mgr A. Kalisz prof. E. Sławkowa, prof. A. Rejter, dr K. Sujkowska-Sobisz, dr R. Pietkowa dr B.Orzeł, mgr K.Łapińska prof. B. Witosz, prof. J. Warchala materialy

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Z przyjemnością polecamy uwadze Państwa najnowszą logopedyczną publikację Instytutu pod red. Danuty Pluty-Wojciechowskiej przy współudziale Anny Płonki pt. „Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów”.

Książka jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy. Zaburzenia realizacji fonemów przedstawione są z różnych perspektyw, co czyni opracowanie tym bardziej cennym. Autorzy artykułów podejmują tematykę związaną z diagnozą systemu fonetyczno-fonologicznego, czynnikami warunkującymi jego rozwój, a także – co szczególnie istotne – z terapią logopedyczną. W monografii odnajdujemy również doniesienia odzwierciedlające wyniki najnowszych badań dotyczących zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego. Autorami tekstów są znani w środowisku logopedycznym naukowcy i praktycy, logopedzi i lekarze. Opracowanie zawiera także recenzje najnowszych książek dotyczących zagadnień logopedycznych. Więcej informacji o książce, a także o możliwości jej nabycia lub wypożyczenia na ibuk.pl znajdą Państwo na stronie Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/11263. Spis treści i wstęp są dostępne na stronie http://wydawnictwo.us.edu.pl/…/diagnoza_i_terapia_czw_st.pdf.

Seminarium w Moguncji

Seminarium w Moguncji

Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa i doktorantka IJP Anna Latusek gościły w Moguncji (Niemcy). Tam, na Uniwersytecie Jana Gutenberga, uczestniczyły w seminarium prof. dr. Björna Wiemera, slawisty, polonisty. Tematem spotkania były wykładniki trybów niech by oraz wyrażenia funkcyjne.

Ponadto toczyły się rozmowy na temat potrzeby tworzenia i rozbudowywania korpusów historycznego języka polskiego. Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu badawczego Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym, kierowanego przez prof. zw. dr hab. Krystynę Kleszczową.

Mongucja1 Mongucja4 Mongucja2 Mongucja3

Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym

Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym

Serdecznie polecamy nową publikację Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego autorstwa Dagmary Bałabaniak i Barbary Mitrengi pt. „Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym”. Publikacja dotyka zagadnienia intensyfikacji wyrażeń. Ponieważ intensywność jest pojmowana w sposób semantyczny, zakres pracy obejmuje jednostki leksykalne zbliżone znaczeniowo do współczesnego „bardzo”.

Opis diachroniczny został powiązany z opisem synchronicznym, co umożliwiło prezentację funkcjonowania jednostek typu „diabelnie”, „przednie”, „wysoce” w dawnej i obecnej polszczyźnie. Wykorzystanie obu perspektyw pozwoliło na to, by z jednej strony przedstawić genezę i przemiany konkretnych wyrażeń, z drugiej zaś – uchwycić mechanizm językowy, który leży u źródła tych przemian.

Książka adresowana jest do językoznawców, m.in. badaczy dawnej i współczesnej polszczyzny, lingwistów zainteresowanych przemianami zachodzącymi w języku polskim oraz statusem jednostek w polszczyźnie, studentów kierunków polonistycznych oraz miłośników języka polskiego, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat sposobów wyrażania intensywności w języku.Monografia mieści się w projekcie badawczym pt. „Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS2/04643.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie UŚ :http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/11513. Informacje na temat monografii – spis treści, wstęp oraz indeks omówionych wyrazów – znajdują się na stronie: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/polskie_intensyfikatory_czw_st.pdf