Sukces naszej studentki – III miejsce w VII Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych

Sukces naszej studentki – III miejsce w VII Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych

study-921885_64010 maja w Lublinie odbyło się VII Ogólnopolskie Dyktando Młodych, w którym Małgorzata Grzonka, członkini Koła Kultury Języka Polskiego i Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców, studentka II roku filologii polskiej, zajęła 3. miejsce w kategorii „Studenci i osoby do 26. roku życia”.

To nie pierwszy sukces Małgorzaty Grzonki w konkursach ortograficznych. Już w 2010 r. wygrała Jastrzębskie Dyktando, którego, co warte podkreślenia, autorką była prof. dr hab. Aldona Skudrzyk. W 2013 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Ursynowskim Dyktandzie, w kategorii „Juniorzy”, a w tym roku  (poza III miejscem w Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych) zdobyła również I miejsce w III Otwartym Dyktandzie ojczysty – polski – mój 2016 w Kętach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Dzień Otwarty Antropologii Języka i Komunikacji

Dzień Otwarty Antropologii Języka i Komunikacji

antropologia_dzienotwarty_plakat.inddSerdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Antropologii Języka i Komunikacji, naszego nowego kierunku studiów drugiego stopnia. Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.

Program spotkania:
godz. 9.00 wykład prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka „Jak być razem. Uniwersytet, profesja, polityka”;
godz. 10.00 dr Ewa Biłas-Pleszak – warsztaty pt. „Przekraczając próg wtajemniczenia. Jak skutecznie przygotować się do obrony pracy dyplomowej”.

Wstęp wolny

Profesjonalniej znaczy lepiej, łatwiej, szybciej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej

Profesjonalniej znaczy lepiej, łatwiej, szybciej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej

logotypy_fio_bez_podpisu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Będziemy działać profesjonalniej, czyli lepiej, łatwiej, szybciej!
„Via Linguae” zakupiło nowy sprzęt w ramach projektu dofinansowanego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie „Via Linguae” zakupiło nowy sprzęt w ramach projektu pt.: Profesjonalniej znaczy lepiej, łatwiej, szybciej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach tegorocznego projektu (realizowanego od 01.04.2016 r. do 31.05.2016 r.) zakupione zostały: 1) oprogramowanie MS Office 2016 Home & Business; 2) komputer typu laptop z systemem operacyjnym Windows (notebook/laptop 13,3″ HP Pavilion 13×360 i5-5200U/8GB/240/Win8.1 Touch Red); 3) głośniki komputerowe (Jabra Solemate Mini Bluetooth czarny); 4) bindownica (Fellowes); 5) gilotyna do papieru (Fellowes); 6) dyktafon (Sony ICDPX440.CE7); 7) ekran projekcyjny (ekran ręczny Suprema Libra 81×61).

Przypominamy, że Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie już po raz drugi wspiera działania naszego Stowarzyszenia; w ubiegłym roku także realizowaliśmy projekt finansowany ze środków Programu FIO i wówczas zakupiliśmy 5 pendrive’ów, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów oraz rzutnik multimedialny. Polecamy Państwa uwadze Program FIO, wspierający młode organizacje oraz lokalne przedsięwzięcia: http://www.slaskielokalnie.pl

Zakupiony w tegorocznym projekcie sprzęt – podobnie jak ubiegłoroczny – bez wątpienia zwiększa profesjonalność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przekłada się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia. Dzięki niemu Stowarzyszenie „Via Linguae” będzie  mogło skuteczniej promować polszczyznę oraz podejmować i wspierać działania na rzecz poprawnych oraz kulturalnych praktyk komunikacyjnych. Wysokiej jakości sprzęt oznacza również ułatwienie i przyspieszenie działań w zakresie np. przygotowywania prezentacji, podniesienie jakości pracy członków Stowarzyszenia, a zarazem zwiększenie organizacyjnej efektywności naszych działań tak szkoleniowych, jak i kulturalnojęzykowych czy promocyjnych.

Zdjęcia zakupionego sprzętu można obejrzeć w poniższej galerii.

Paratexts in the mass media communication

Paratexts in the mass media communication

ILoeweSerdecznie polecamy książkę Iwony Loewe Paratexts in the mass media communication (2016). Publikacja jest angielską wersją rozprawy habilitacyjnej tej autorki Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (2007).

Praca zawiera efekty badań nad obecnymi we współczesnej kulturze gatunkami w funkcji prezentacyjno-rekomendujacej. Autorka opisała noty edytorskie (blurbs), zajawki telewizyjne (forszpany), zapowiedzi radiowe i telewizyjne, prasowe i internetowe lidy (leads) itd. Parateksty oddzieliła od gatunków metatekstowych i od reklamy. Opracowanie zawiera wykłady na temat kondycji współczesnych mediów oraz gatunku jako pojęcia operacyjnego dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i medioznawstwa. Książka adresowana jest do szerokiego grona badaczy współczesnych mediów, to znaczy językoznawców, medioznawców, komunikologów oraz studentów kierunków humanistycznych.

Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie Wydawnictwa Lambert Saarbrucken.

Relacja z konferencji „Społeczność w języku – język w społeczności”

Relacja z konferencji „Społeczność w języku – język w społeczności”

19 maja plakat2016 r., w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, odbyła się trzecia konferencja naukowa z cyklu Język – historia i współczesność. Podczas tegorocznej edycji, zatytułowanej Społeczność w języku – język w społeczności, referaty wygłosili przedstawiciele dziewięciu ośrodków akademickich z sześciu miast Polski – Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Rzeszowa oraz Warszawy. Prelegenci podejmowali zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące języka i roli, jaką odgrywa on w różnych społecznościach (grupach): narodowych, lokalnych, etnicznych, zawodowych itp. Organizatorami konferencji byli dr Karolina Lisczyk-Kubina z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

Program konferencji znajdziecie Państwo w załączniku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia:

Język w telewizji

Język w telewizji

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszej publikacji pt. „Język w telewizji” pod redakcjąjezyk_w_telewizji_okl (1)  Małgorzaty KityIwony Loewe, która ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. 

Jak piszą Autorki: „Antologia niniejsza jest uszczegółowieniem poprzedniego wydawnictwa redaktorek pt. Język w mediach. Antologia. W dwu wydaniach, których doczekała się publikacja (2012, 2014), zamieściłyśmy działy poświęcone poszczególnym mediom masowym, przypisując im kilka reprezentatywnych wedle nas artykułów. Każdy redaktor i autor projektuje pewnego czytelnika. Tymi dla wybranych do tej antologii tekstów są odbiorcy zainteresowani w jakimkolwiek stopniu (adept, badacz, słuchacz, student) poglądami językoznawców, mediolingwistów, komunikologów, medioznawców, kulturoznawców.”

W latach 80. XX wieku w europejskiej telewizji zaszły zmiany, które w Polsce można obserwować dopiero na przełomie wieków. Pięćdziesiąt pierwszych lat telewizji określono mianem paleotelewizji, potem zaczął się czas neotelewizji. Telewizja dziś upublicznia za zgodą swojego odbiorcy to, co było dotąd prywatne. Kultura mediów informujących i edukujących uległa transformacji do kultury współuczestnictwa w tych czynnościach – kultury reakcji.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12273.
Spis treści oraz wstęp są dostępne w pliku pdf na stronie:
wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/jezyk_w_telewizji_czw_st.pdf

Grundlagen der Textsortenlinguistik

Grundlagen der Textsortenlinguistik

264099_cover_frontSerdecznie polecamy Państwa uwadze publikację prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz pt. Grundlagen der Textsortenlinguistik (2015). Książka jest zmienioną wersją wcześniejszej publikacji tej autorki pt. Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki (2005).

Zmiany wynikały z konieczności dostosowania sposobu prezentacji teorii, metodologii i praktyki interpretacyjnej polskiej genologii lingwistycznej do oczekiwań i wiedzy odbiorcy niemieckojęzycznego, jak również z potrzeby uwzględnienia zmian, jakie dokonały się w kulturze w ciągu ostatnich lat, w wyniku których między innymi powstało wiele nowych form wypowiedzi. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech badania nad tekstem stanowią ważny nurt lingwistyki, jednakże tradycja badań jest inna. Z jednej strony wymagało to dostosowania polskiej terminologii i konceptualizacji podstawowych kategorii pojęciowych do istniejących w teorii genologii niemieckojęzycznej (tekstologia niemiecka nie posługuje się pojęciem gatunku w naszym rozumieniu), z drugiej – zaprezentowanie nowemu czytelnikowi specyfiki myślenia o gatunku mowy, jakie ugruntowało się w naszym kręgu badawczym.

Więcej informacji o książce znaleźć można na stronie wydawnictwa Peter Lang.

Juwenalia Śląskie 2016

Juwenalia Śląskie 2016

Od 16 do 21 maja w Katowicach odbywać się będą Juwenalia Śląskie 2016 – jedna z największych studenckich imprez w regionie. W programie znaleźć można m. in. kolorowy korowód ulicami miasta, imprezy tematyczne, strefa chill-out oraz liczne koncerty plenerowe na Muchowcu.

Na wniosek Samorządu Studenckiego UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek Prorektor ds. Kształcenia i Studentów ogłosił godziny rektorskie w dniach 19 oraz 20 maja do godziny 12.00.

Szczegółowy plan wydarzenia znaleźć można tutaj: www.juwenaliaslaskie.pl

JVN-B1-podgląd-popr

III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna

III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna

Program seminarium30 maja 2016 r. odbędzie się III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach działań promujących śląską logopedię. Seminarium poświęcone będzie problematyce kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali eksperci z różnych dyscyplin: logopedzi, lekarze, pedagodzy. Spotkanie będzie również okazją do naukowej dyskusji, w której wezmą udział zaproszeni wykładowcy, w tym młodzi naukowcy.

Miejsce konferencji: Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, Wydział Filologiczny, sala Rady Wydziału.

Warunki udziału w konferencji:

  1. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą mailową, a udział w seminarium musi być potwierdzony przez organizatora z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.
  2. Rejestracja osób odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres seminarium@konferencjalogopedyczna.pl
  3. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2016 roku.
  4. Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia o udziale w seminarium.

Szczegółowe informacje o seminarium, program oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.konferencjalogopedyczna.pl

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
sekretarz konferencji: mgr Anna Płonka

Wykładowczynie IJP z wizytą na Uniwersytecie w Turynie

Wykładowczynie IJP z wizytą na Uniwersytecie w Turynie

W dniach 25-29 kwietnia dr Agnieszka Piela i mgr Emilia Kałuzińska z Instytutu Języka Polskiego prowadziły zajęcia na Uniwersytecie w Turynie.

Tam, oprócz zajęć lektoratowych z Włochami uczącymi się języka polskiego, miały okazję spotkać się zarówno z prof. Krystyną Jaworską, jak i dr Ireną Putką, które sprawują pieczę nad kierunkiem. Współpraca Instytutu z turyńską polonistyką ma już wieloletnią i bogatą tradycję. W Turynie byli już m. in. dr hab. prof UŚ Magdalena Pastuchowa, prof. zw. dr hab. Ewa Jędrzejko, dr hab. prof. UŚ Artur Rejter czy dr hab. Katarzyna Wyrwas.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizyty w Turynie.