LABIRYNTY KOMUNIKACJI

LABIRYNTY KOMUNIKACJI

lkSerdecznie zapraszamy na LABIRYNTY KOMUNIKACJI – sobotni panel dyskusyjny, organizowany w ramach Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Wydarzenie odbędzie się 27 sierpnia 2016 r. na Wydziale Teologicznym UŚ.

Spotkanie, którego organizatorkami są studentki filologii polskiej: Małgorzata Grzonka, Barbara Matuszczyk i Aleksandra Weber, dotyczyć będzie kwestii związanych z barierami w komunikacji oraz sposobami ich pokonywania. Uczestnicy zapoznają się z podstawami języka migowego, dowiedzą się, jak zapobiegać wadom wymowy i jak zachęcić dzieci do czytania. Ponadto będą mogli wysłuchać refleksji płynących z badań nad barierami komunikacyjnymi w środowisku akademickim i zdobyć wiedzę nt. tego, jak rozmawiać z osobami głuchymi.

To niepowtarzalne wydarzenie skierowane jest zarówno do nauczycieli, rodziców dzieci mających problemy z komunikacją, studentów, jak również wszystkich zainteresowanych problematyką barier w komunikowaniu się.

LABIRYNTY KOMUNIKACJI odbędą się 27 sierpnia 2016 roku w godzinach 10.00-14.00 na Wydziale Teologicznym w Katowicach (aula Wydziału Teologicznego).

PROGRAM WYDARZENIA:

LABIRYNTY KOMUNIKACJI
10.00-10.30 Rejestracja uczestników
10.30 Oficjalne rozpoczęcie
10.35-10.55 ks. prałat Władysław Basista
Właściwe postawy do osób z zaburzeniami płynności mowy wyrazem kultury i miłosierdzia
11.00-11.20 dr Joanna Trzaskalik
Jak zapobiegać wadom wymowy?
11.25-11.45 dr Agnieszka Skorupa
Kto jest „winny” –  uczeń czy nauczyciel? Refleksje z badań nad barierami komunikacyjnymi (współautorstwo dr Anna Guzy)
11.45-12.05 Panel dyskusyjny
12.05-12.20 Przerwa
12.25-12.45 s. Monika Polok
Komunikacja z osobami niesłyszącymi
12.50-13.10 dr Łucja Skrzypiec
Jak sprawić, żeby dzieci pokochały czytanie?
13.15-13.35 ks. Łukasz Pasuto
Podstawowe zasady komunikacji z osobami Głuchymi, próba opisu języka migowego
13.40-14.00 Panel dyskusyjny

Wstęp jest WOLNY, a każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający jego udział w tym unikalnym wydarzeniu.

Więcej informacji na stronie: www.konferencja-zpm.edu.pl

Tekst: Małgorzata Grzonka