TMJP: nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Katowickiego

TMJP: nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Katowickiego

Zarząd Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Katowickiego TMJP (w celu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego).

Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) dnia 6 października 2016 roku:
– w pierwszym terminie: o godz. 17.30;
– w drugim terminie: o godz. 17.45.

Ze względu na wagę planowanych wyborów wszystkich członków oddziału prosimy o niezawodne przybycie.

W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego TMJP
Ewa Ulitzka, sekretarz

Informacja dla II roku MU filologia polska

Informacja dla II roku MU filologia polska

INFORMACJA:

II rok MU filologia polska Style odbioru telewizji

dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe zaprasza na pierwsze spotkanie 13 października

 

II rok MU filologia polska wykład monograficzny dla spec. dyskurs publiczny Telewizja w badaniach językoznawczych

dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe zaprasza na pierwsze spotkanie 13 października

Zebranie Instytutu Języka Polskiego

Zebranie Instytutu Języka Polskiego

6 października (czwartek) 2016 r. o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału odbędzie się pierwsze w roku akademickim 2016/2017 zebranie Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ.

Zebranie będzie miało charakter organizacyjno-naukowy. W części naukowej zostanie zaprezentowana najnowsza monografia dra hab. prof. UŚ Artura Rejtera pt. Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu”. Po przedstawieniu założeń publikacji przewidziany jest czas na dyskusję.

 

Dzień Rektorski

Dzień Rektorski

Dzień Rektorski 3.10.

W związku z inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 3 października 2016 r. został ogłoszony Dniem Rektorskim – wolnym od zajęć dydaktycznych. Ogłoszenie do pobrania tutaj.

 

 

GODZINY DZIEKAŃSKIE

GODZINY DZIEKAŃSKIE

W związku z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Filologicznym Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, ogłasza dzień 5 października wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ogłoszenie:

dziekanskie

LABIRYNTY KOMUNIKACJI

LABIRYNTY KOMUNIKACJI

W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Labirynty Komunikacji, która towarzyszyła Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej zostały zorganizowane liczne wydarzenia adresowane do osób zainteresowanych diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Wśród nich znalazły się warsztaty Palin PCI – Terapia  interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Prowadziła je dr Katarzyna Węsierska w konsultacji z Jane Harley. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat identyfikacji dzieci z grupy ryzyka płynności mowy. Na warsztacie poruszono także zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń płynności mowy u dzieci. Kolejne warsztaty – warsztaty IFA zostały przeprowadzone przez Jane Harley. Spotkanie miało na celu wprowadzenie do opanowania podstawowych zasad terapii dla dzieci w wieku szkolnym, w tym umiejętności współpracowania z rodziną. Oprócz ponad 30-osobowej grupy polskich logopedów w wydarzeniu udział wzięli terapeuci z Czech, Niemiec, Słowacji i Libanu.

W ramach kampanii Labirynty Komunikacji odbył się także sobotni panel dyskusyjny, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania. W wydarzeniu, odbywającym się 27 sierpnia 2016 roku, uczestniczyły osoby zainteresowane problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania. Organizatorkami sobotniego spotkania były studentki i absolwentki filologii polskiej: Barbara Matuszczyk, Małgorzata Grzonka oraz Aleksandra Weber.

Pierwszym występującym był ks. prałat Władysław Basista (Uniwersytet Śląski). Badacz przedstawił referat dotyczący właściwych postaw do osób z zaburzeniami płynności mowy. Następnie, o tym, jak zapobiegać wadom wymowy i dlaczego ważna w życiu małego dziecka jest pionizacja języka opowiedziała dr Joanna Trzaskalik (GWSH, PTL). Ostatnią występującą w pierwszej sekcji była specjalistka psychologii dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski). Podzieliła się ona refleksjami z badań własnych (przeprowadzonych przy współautorstwie z dr Anną Guzy (Uniwersytet Śląski)) dotyczących barier komunikacji w szkolnictwie wyższym. Po tym wystąpieniu nadeszła kolej na dyskusję. W drugiej części sobotniego spotkania s. Monika Polok poruszyła zagadnienia komunikacji z osobami niesłyszącymi. Kolejną prelegentką była dr Łucja Skrzypiec (Centrum Logopedyczne). Przedstawiła referat Jak sprawić, żeby dzieci pokochały czytanie? W ostatnim wystąpieniu ks. Łukasz Pasuto podjął próbę opisu języka migowego.

Wśród pozostałych wydarzeń w ramach kampanii warto wymienić także: Otwarte spotkanie dla dzieci jąkających się i Otwarte spotkanie dla rodziców oraz coroczny Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się.

Więcej na temat można przeczytać tutaj: www.konferencja-zpm.edu.pl

Przygotowały: Małgorzata Grzonka i Aleksandra Weber
Zdjęcia: Małgorzata Grzonka

Kampania „Co nas spina?”

Kampania „Co nas spina?”

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja Paideia serdecznie zapraszają do udziału w kolejnych wydarzeniach czwartej edycji kampanii „Co nas spina?”. W najbliższym czasie zapraszamy na warsztaty jogi – Hatha Yoga (13. września) i Astanga Yoga (27. września) oraz trening relaksacyjny (14. września). A już wkrótce warsztaty tańca nowoczesnego! Wszystkie działania kampanii są bezpłatne. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej informacji o warsztatach znajdziecie na stronie: www.wiecjestem.us.edu.pl/co-nas-spina
oraz profilu: https://www.facebook.com/wiecjestemus/

CoNasSpina4_banner

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II.

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II.

W dniach 25-26 sierpnia 2016 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II. Uczestnikami zjazdu byli wybitni eksperci z zakresu logopedii m.in.: dr Martine Vanryckeghem, dr Izabela Reichel, dr Florence Myers, dr Jane Harley czy dr Krzysztof Szamburski, a także osoby zmagające się z problemem zaburzeń mowy.

Konferencja współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude skierowana została do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Głównym celem wydarzenia było upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy.

Problematyka konferencji dotyczyła kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie znalazły się wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. W ramach konferencji odbyły się także sesje posterowe oraz sesje seminaryjne i warsztatowe, które pozwoliły uczestniczącym w nich logopedom poszerzyć kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na oficjalnej stronie wydarzenia.

dr Beata Duda

Opracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. MNiSW.cdr