Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze (Wisła, 19–21 października 2016 r.)

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze (Wisła, 19–21 października 2016 r.)

Zagadnienia podróżowania i migrowania jednostek językowych, wyobrażeń i kategorii kulturowych, a także związanych z przemieszczaniem się zmian społecznych stały się obszarem zainteresowań uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, zorganizowanej w Wiśle w dniach 19–21 października 2016 r. przez Zakład Historii Języka Polskiego oraz Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Trzydniowe wydarzenie miało na celu szczegółowe, wszechstronne przedyskutowanie przywoływanych problemów badawczych podczas obrad plenarnych i sekcyjnych. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się przedstawiciele wielu dyscyplin humanistycznych, w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy politologii, co umożliwiło rozpatrywanie fenomenów wędrowania, podróżowania i migrowania w różnorodny sposób, przy uwzględnieniu różnych paradygmatów i narzędzi badawczych właściwych poszczególnym dyscyplinom. Uczestnicy konferencji podczas obrad debatowali nad takimi m.in. kwestiami, jak: Migracje a dzieje języków i językowa mapa świata (prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak), »Życie podróżą jest…« – o podróży w głąb siebie (na podstawie nieznanych, prywatnych, oryginalnych listów Jerzego Szaniawskiego z lat 1965–1966) (dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra), Opowiadanie mapy. O języku i geopoetyckim kształcie Niewiadomszczyzny (prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. Adam Siwiec), Interdyskursywność (jako wędrówka nazw, idei i pojęć) w polskiej powieści uniwersyteckiej (dr hab. Magdalena Graf), Emigranci, deportowani, tułacze – o migracjach z Polski i do Polski w dobie najnowszej (dr hab. prof. UMCS Robert Litwiński), Deskrypcje miast w relacjach z podróży zawartych w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza (dr hab. prof. US Leonarda Mariak), Wędrówki pamięci zbiorowej (dr hab. Marta Wójcicka), Prowincja, peryferie, marginesy – wędrówka pojęć w świecie dyskursów, znaczeń i aksjologii (prof. zw. dr hab. Bożena Witosz). Przedstawiono nadto słowotwórczy obraz podróży i wędrówki (dr hab. Iwona Burkacka), a także przekształcenia historyczne w zakresie nominacji osób podróżujących (dr hab. prof. UwB Urszula Sokólska). Poruszona została również kwestia językowych problemów dzieci polskich reemigrantów (dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak).

Konferencji towarzyszyły wydarzenia związane z główną tematyką spotkania: koncert trio akordeonowego Symetrio Zasłyszane w drodze, prezentującego muzyczną interpretację podróży, oraz prelekcja Małgorzaty Kiereś Podróż, wędrówka, migracja u górali śląskich. Chętnie o podróży, czyli naszym rozmaitym cestowaniu, poopowiadóm w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, przybliżająca słuchaczom specyfikę kultury regionu.

Podczas konferencji wygłoszono prawie czterdzieści referatów, a o ich założeniach, jak i wnioskach, także płynących z dyskusji, będzie można przeczytać w planowanej monografii poświęconej tytułowym pojęciom konferencji. Spotkanie naukowe cieszyło się znacznym zainteresowaniem środowiska akademickiego: wzięło w nim udział ponad 40 referentów z 14 polskich ośrodków naukowych. Zróżnicowanie tematyczne wystąpień pozwoliło na bliższy i pełniejszy, bo wielostronny, ogląd zjawisk związanych z wędrówką, podróżą i migracją.

mgr Alicja Bronder i dr Joanna Przyklenk

Godziny rektorskie

Godziny rektorskie

W związku z  uroczystością Wszystkich Świętych, która w tym roku jest obchodzona we wtorek 1 listopada br, zostały ogłoszone godziny rektorskie w dniu 2 listopada (środa) do godz. 12.00.

Ogłoszenie do pobrania tutaj.

 

Koło Kultury Języka Polskiego na Festiwalu Nauki

Koło Kultury Języka Polskiego na Festiwalu Nauki

Ortograficzny wygibajtus, quiz językowy, zakładki z ciekawostkami językowymi, wielka księga pytań, ulotka ze wskazówkami nt. tego, jak pisać maile do wykładowców, wielki konkurs „Ich dziesięciu i jeden wyjątek” – tyle atrakcji czekało na odwiedzających stoisko KKJP podczas Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2016. Wydarzenie odbyło się w dniach 13-15 października.

Pierwszego dnia – w czwartek – członkinie Koła Kultury Języka Polskiego:  Aleksandra Weber, Barbara Matuszczyk, Małgorzata Broszko i Małgorzata Grzonka wraz z opiekunką koła dr Kingą Wąsińską godnie popularyzowały nasz piękny polski język na Jarmarku Wiedzy. Mimo niesprzyjającej pogody atmosfera była wspaniała, a „Ortograficzny wygibajtus” pomógł nam się rozgrzać. Niemałym zainteresowaniem cieszył się także quiz językowy, którego uczestnicy wykazali się naprawdę solidną wiedzą o języku polskim, a najlepsi otrzymali nagrody książkowe. Tym razem KKJP postawiło na naukę poprzez zabawę – dla odważnych była gra, a dla pozostałych szybki kurs origami, w ramach którego powstawały piękne zakładki do książek, zawierające oczywiście ciekawostki językowe!

Nie zabrakło nas także w piątek w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Tam również wszyscy świetnie się bawili. Na tę okazję KKJP przygotowało konkurs „Ich dziesięciu i jeden wyjątek”, opierający się na zasadach programu „Jeden z dziesięciu” – pytania odnosiły się oczywiście do polszczyzny – tej poprawnej i niepoprawnej ;). Ze względu na to, że chętnych do konkursu było mnóstwo, członkinie koła przeprowadziły go kilkukrotnie. Tego dnia na uczestników czekał także „Ortograficzny wygibajtus” i szybki kurs origami. Studenci, odwiedzając stoisko KKJP, dowiedzieli się, jak poprawnie pisać maile do wykładowców, a jeżeli kogoś męczyło jakieś językowe pytanie, mógł wpisać je do naszej księgi. Zabawa, nauka, kreatywność i inspiracja towarzyszyły nam przez całe dwa dni. Nie brakowało również chętnych i uczestników naszych gier ;)!

Zapraszamy na fanpage Koła Kultury Języka Polskiego! Znajdziecie nas na Facebooku: https://www.facebook.com/kolokulturyjezyka/?fref=ts

tekst i zdjęcia: Małgorzata Grzonka

Śląska logopedia przyciąga świat

Śląska logopedia przyciąga świat

22

Światowy Dzień Świadomości Jąkania jest doskonałą okazją do zaprezentowania dwóch filmów zrealizowanych w trakcie drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, której współorganizatorem był Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Filmy: „Śląska logopedia przyciąga świat” oraz „Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?” można obejrzeć pod linkami:

Film „Śląska logopedia przyciąga świat”
https://www.youtube.com/watch?v=MG7iyWmiIRw

Film „Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?”
https://www.youtube.com/watch?v=uoqAklOj2K0

Organizatorzy konferencji są przekonani, że to co mówią osoby występujące w filmach, okaże się niezwykle wartościowe i ważne zarówno dla osób jąkających się, logopedów, jak i badaczy zajmujących się logopedią naukowo.

Konferencja naukowa „Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze”

Konferencja naukowa „Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze”

plakat Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturzeW dniach 19-21 października w Wiśle odbędzie się konferencja naukowa pt. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Zakładu Historii Języka Polskiego oraz Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu.

Podczas konferencji uczestnicy pochylą się nad zagadnieniem podróży, przemieszczania się, migrowania, wyrażanych w języku i zawierających się w tekstach kultury. Problematyka ta zostanie zaprezentowana w zróżnicowanych ujęciach, od lingwistycznych, przez literaturoznawcze, po kulturoznawcze. Wspomniane wydarzenie naukowe jest okazją do skonfrontowania różnorodnych spojrzeń specjalistów reprezentujących ośrodki akademickie w całej Polsce.

W programie konferencji, poza licznymi wystąpieniami badaczy, zaplanowano również wizytę w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, gdzie uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać prelekcji znanej badaczki folkloru Małgorzaty Kiereś. Jeszcze jednym wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert tria akordeonowego Symetrio „Zasłyszane w drodze”, na który składać się będą utwory nawiązujące do tematyki tego naukowego spotkania.

Program konferencji można pobrać tutaj.

Śląski Festiwal Nauki

Śląski Festiwal Nauki

W dniach od 13 do 15 października 2016 roku odbędzie się w Katowicach Śląski Festiwal Nauki. Wydarzenie jest organizowane przez uczelnie naszego regionu (w tym Uniwersytet Śląski) oraz miasto Katowice. Celem Festiwalu jest zarówno promocja nauki, kultury i działalności studenckiej, jak i integracja śląskiego środowiska naukowego oraz prezentacja jego wybitnych osiągnięć.

Wśród festiwalowych atrakcji zaplanowano: różnorodne pokazy, ciekawe eksperymenty, stoiska tematyczne, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy. Miejscem wydarzeń będzie Rynek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

13 października w godz. 10.00-18.00 odbędzie się na katowickim rynku Jarmark Wiedzy, w którym wezmą udział także organizacje działające w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Swoje stanowisko będą miały: Koło Kultury Języka Polskiego UŚ oraz Sekcja Współczesna i Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Przewidziane są różne gry i ciekawostki językowe.

Wszystkie informacje dotyczące festiwalu i szczegółowy program wydarzeń znajdują się na stronie: http://www.studenckifestiwalnauki.us.edu.pl

Konkurs Językowy EURODYKTANDO 2016 pod patronatem IJP

Konkurs Językowy EURODYKTANDO 2016 pod patronatem IJP

plakat_B1_slaskie_RPO_eurodyktando_2016-10-11aInstytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej objął patronat nad Konkursem Językowym EURODYKTANDO 2016 organizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. W jego organizację zaangażowane są wykładowczynie Instytutu Języka Polskiego – dr hab. Katarzyna Wyrwas, dr Kinga Wąsińskadr Emilia Kałuzińska.

Konkurs składa się z trzech etapów. Etap pierwszy to test on-line, składający się z 20 pytań testowych autorstwa Kingi Wąsińskiej. Test można wykonać w terminie 9-23.10.2016 r. Stu najlepszych uczestników wyłonionych na podstawie testu  przystąpi do etapu drugiego – dyktanda przygotowanego przez Katarzynę Wyrwas. Odbędzie się ono 26.10.2016 r. W tym samym dniu zostanie przeprowadzony ostatni, trzeci etap, w którym weźmie udział 25 najlepszych uczestników dyktanda. Przystąpią oni do quizu językowego opracowanego przez Emilię Kałuzińską i Kingę Wąsińską. Na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy, dla których przewidziano cenne nagrody.

Szczegółowe informacje organizacyjne dostępne są na stronie konkursu: http://eurodyktando.slaskie.pl

Serdecznie zapraszamy miłośników zawiłości języka i zagadek ortograficznych do wzięcia udziału w konkursie.

ZŁOTE ODZNAKI DLA WYKŁADOWCZYŃ IJP

ZŁOTE ODZNAKI DLA WYKŁADOWCZYŃ IJP

5 października 2016 roku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się wręczenie Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Odznaczeniem, które ustanowione zostało 8 czerwca 1973 roku, uhonorowane zostają osoby lub instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju uniwersytetu. Uchwałę o przyznaniu odznaki podejmuje Senat Uniwersytetu Śląskiego po zasięgnięciu opinii Kapituły Odznaki.

W tym roku w zaszczytnym gronie odznaczonych Złotymi Odznakami znalazły się wykładowczynie Instytutu Języka Polskiego:

dr hab. prof. UŚ Magdalena PastuchProdziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem,

dr hab. Mirosława Siuciak – Dyrektor Instytutu Języka Polskiego,

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz.

Serdecznie gratulujemy!

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

13 października 2016 r. o godz. 16.30 odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem wygłosi dr Agnieszka Piela.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.