Seminarium naukowe IJP w Brennej „Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności” (24–25 XI 2016)

Seminarium naukowe IJP w Brennej „Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności” (24–25 XI 2016)

0 24 i 25 listopada 2016 roku odbyło się seminarium naukowe Instytutu Języka Polskiego UŚ pt. „Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności”, które zgromadziło większość pracowników naszego Instytutu.

W pierwszym dniu obrad wysłuchano referatu prof. zw. dr hab. Ewy Jędrzejko pt. „Drogi i rozdroża językoznawstwa”, który stanowił doskonały kontekst długiej i inspirującej dyskusji na temat dydaktyki. Wicedyrektor ds. dydaktycznych dr Ewa Biłas-Pleszak, która moderowała dyskusję, przypomniała, jakie przedmioty językoznawcze są wykładane na katowickiej polonistyce. Pracownicy IJP rozmawiali o przyszłości nauczania przedmiotów językoznawczych oraz o możliwych zmianach w tej dziedzinie.

W drugiej części spotkania wicedyrektor ds. naukowych dr hab. Katarzyna Wyrwas poinformowała uczestników o działalności nowo powstałego Biura Obsługi Projektów i zachęciła do składania wniosków grantowych. Następnie głos zabrał zespół projektowy wniosku konkursowego pt. „Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa”, który otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Członkinie zespołu – dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz (koordynatorka i pomysłodawczyni projektu), dr Joanna Przyklenk, dr Emilia Kałuzińska i dr Beata Duda – opowiedziały o zadaniu, które od września przyszłego roku będzie realizowane w Instytucie Języka Polskiego.

Drugiego dnia uwaga naukowców z IJP skupiła się zarówno na kwestiach naukowych, jak i dydaktycznych. Uczestnicy wysłuchali referatu dr Romualdy Piętkowej pt. „Kto czyta Tukidydesa? O doborze tekstów dydaktycznych”, po czym podjęli dyskusję na ten ważny temat, dzieląc się uwagami, refleksjami oraz pomysłami pomocnymi na ćwiczeniach z przedmiotów językoznawczych. Następnie niezwykle interesujący referat pt. „Która gramatyka jest prawdziwa? Pomiar latencji jako metoda falsyfikacji modeli lingwistycznych” przedstawił dr hab. Tomasz Nowak, który zaciekawił słuchaczy wynikami własnych badań eksperymentalnych dotyczących rozumienia wypowiedzi i działania różnych obszarów ludzkiego mózgu, co zaowocowało wielowątkową dyskusją. Seminarium zamykało wystąpienie dr hab. Katarzyny Wyrwas pt. „Jak badać polską terminologię budowlaną?”, w którym prelegentka omówiła stan badań nad polską terminologią oraz zastanawiała się nad zakresem badań i źródłami materiału. W dyskusji wskazano trudności badawcze oraz zwrócono uwagę na potrzebę współpracy naukowej ze środowiskiem technicznym.

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Lingwistyka komputerowa na przykładzie projektu Scwad. Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki polszczyzny wygłosi dr Anna Latusek.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Konferencja naukowa „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej

Konferencja naukowa „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej

program-konferencji-1-2-grudniaSerdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej, organizowanej przez działające przy Instytucie Języka Polskiego Koło Naukowe „Komunikator”. Konferencja odbędzie się na początku grudnia w CINiBA w Katowicach. Program konferencji znajduje się w załączniku.

W wydarzeniu wezmą udział Goście Specjalni: dr hab. Piotr Lewiński, prof. Henryk Mruk, dr Marcin Gębarowski i Marcin Maj.

Sylwetki Gości Specjalnych:

Piotr H. Lewiński – dr hab., adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor dwóch monografii: Retoryka reklamy oraz Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, dwóch podręczników do nauczania języka polskiego oraz licznych artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki, retoryki, pragmatyki i teorii argumentacji.

Henryk Mruk – profesor w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu marketingu, komunikacji oraz przywództwa. Wydany w 2012 roku podręcznik jego pióra pt. Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Marcin Gębarowski – dr, adiunkt Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Autor i współautor ponad 180 artykułów z zakresu marketingu oraz kilku książek (Internet na usługach marketingu, Nowoczesne formy promocji, Marketing. Doświadczenia i trendy, Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity).

Marcin Maj – ekspert w dziedzinie marketingu, reklamy i komunikacji, prezes Grupy OS3, jako praktyk w branży reklamowej działa nieprzerwanie od 17 lat, jako specjalista w dziedzinie programowania neurolingwistycznego i marketingu perswazyjnego wykłada w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uczelni Łazarskiego, prelegent w wielu kongresach poświęconych zagadnieniom marketingu, wyróżniony tytułem AdMan 2013, autor artykułów eksperckich (m.in. dla magazynów „Brief”, „Media&Marketing Polska”, „Marketing w Praktyce”).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

dr Emilia Kałuzińska

Konferencja

Zaproszenie na spotkania Koła Kultury Języka Polskiego

Zaproszenie na spotkania Koła Kultury Języka Polskiego

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami poprawnościowymi oraz kondycją współczesnej polszczyzny Koła Kultury Języka Polskiego serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 22 listopada 2016 r. w sali 522, początek o 16.30.

Lubisz wyzwania?
Szukasz niesamowitych wrażeń?6b Koło Kultury Języka Polskiego
Nie przejdziesz obojętnie obok plakatu z błędami?

Chcesz:
– poznać najskrytsze tajemnice poprawnej polszczyzny?
– poprowadzić z nami warsztaty językoznawcze?
– współpracować z Poradnią Językową UŚ?
– organizować konkursy?
– walczyć z bykami?
– popularyzować język polski?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, dołącz do nas! Czekamy właśnie na Ciebie!

Małgorzata Grzonka

Zebranie naukowe Zakładu Historii Języka Polskiego

Zebranie naukowe Zakładu Historii Języka Polskiego
8 grudnia (czwartek) 2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego (p. 509). Podczas zebrania mgr Alicja Bronder wygłosi referat nt. Pamięć gatunku w świetle genologii lingwistycznej (na przykładzie wzorców epigramatycznych i memu internetowego).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

logo_ncbir1Niezmiernie miło nam poinformować, że przygotowany w Instytucie Języka Polskiego projekt pt. Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” III Oś programy PO WER.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

Koordynatorką projektu i jego główną pomysłodawczynią jest dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, która wspólnie z członkiniami zespołu projektowego: dr Joanną Przyklenk, dr Emilią Kałuzińskądr Beatą Dudą przygotowała wniosek konkursowy.

Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa (sygnatura dokumentu WND-POWR.03.01.00-00-K315/16-01) realizowany będzie w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016.

 

Konferencja naukowa „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”

Konferencja naukowa „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”

zaproszenie-na-konferencje-autopromocjaSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”, organizowanej przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Odział Katowicki. Konferencja odbędzie się 29 marca 2017 roku w budynku CINiBA w Katowicach.

Na trzech poprzednich konferencjach nasze rozważania koncentrowały się wokół zagadnienia autopromocji rozpatrywanego na płaszczyźnie praktyki i teorii oraz diachronii i synchronii. Podczas IV edycji pole problematyki pragniemy poszerzyć o medium audiowizualne, które jest nośnikiem wpływającym na kształt przekazów autopromocyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres konferencja.katowice@wp.pl (w załączeniu karta uczestnictwa) do 15 lutego 2017 roku.

dr Aleksandra Kaliszdr Ewelina Tyc

Wykłady otwarte prof. Krystyny Kleszczowej, prof. Aleksandry Niewiary i prof. Aleksandry Janowskiej

Wykłady otwarte prof. Krystyny Kleszczowej, prof. Aleksandry Niewiary i prof. Aleksandry Janowskiej

W grudniu 2016 roku odbędą się wykłady otwarte prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej, dr hab. prof. UŚ Aleksandry Niewiary oraz dr hab. prof. UŚ Aleksandry Janowskiej. Organizatorem spotkań naukowych jest Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach.

Wykłady wprowadzają w problematykę etyki słowa. Ich celem jest uwrażliwienie na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi.

Wykłady odbywać się będą w Auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V p.).

7 grudnia 2016 r., godz. 14.00
Prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa
Etyka słowa. Treść i zakres pojęcia

12 grudnia 2016 r., godz. 14.00
Dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara
Polski savoir-vivre

14 grudnia 2016 r., godz. 14.00
Dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska
Dawne formy grzecznościowe. Honoratywność

plakat_kleszczowa-1              plakat_niewiara-1          plakat_janowska-1

Referat dra hab. Tomasza Nowaka podczas posiedzenia Komisji Językoznawstwa PAN

Referat dra hab. Tomasza Nowaka podczas posiedzenia Komisji Językoznawstwa PAN

4

22 listopada, o godz. 16.00, w Sali Rady Wydziału Filologicznego, przy Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbędzie się posiedzenie Komisji Językoznawstwa PAN, podczas którego dr hab. Tomasz Nowak wygłosi referat pt. „Która gramatyka jest prawdziwa? Pomiar latencji jako metoda falsyfikacji modeli lingwistycznych (na podstawie własnych badań eksperymentalnych)”.

Dr hab. Tomasz Nowak na II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Neurodydaktyki

Dr hab. Tomasz Nowak na II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Neurodydaktyki

3

W dniach 21-23 października 2016 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki. W ramach seminarium swój odczyt, zatytułowany: „Język mózgu – mózgiem języka. Jaki obraz mowy wyłania się z wyników najnowszych badań neurolingwistycznych?”, wygłosił  dr hab. Tomasz Nowak.

Cały (godzinny) odczyt został nagrany i jest dostępny na stronie: http://www.neurodydaktyka.us.edu.pl/?p=988

2 1