Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypadający 21 lutego nasz Instytut uczcił wykładami gościnnymi.

W ramach Tygodnia Języka Ojczystego zorganizowanego przez katowicki odział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz wygłosiła wykład pt. „O Grzegorzu Lacie, Robinie Hoodzie i Jamesie Joysie, czyli o odmianie nazwisk kilka słów przypomnienia”, a dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska wystąpiła z wykładem pt. „Stasco dictum Kowal, Nicolaus de Baranowo – historia polskich imion i nazwisk”.

Śląscy językoznawcy odwiedzili także Zakład Karny w Wojkowicach, gdzie Służba Więzienna zaangażowała skazanych w program „Ojczyzna – polszczyzna”. Dr hab. Katarzyna Wyrwas wystąpiła z wykładem pt. Jak zmieniają się znaczenia wyrazów, a dr Ewa Biłas-Pleszak wygłosiła prelekcję pt. Pożyczki językowe – moda czy konieczność?

Dr Joanna Przyklenk odwiedziła I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, gdzie przedstawiła wykład pt. „Od grzecznych do mocnych słów, czyli o sile nie tylko polskiego wyrazu”, podczas którego licznie zebrani uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. o zasadach polskiej grzeczności językowej, etymologii wybranych polskich zwrotów etykietalnych, przyczynach i skutkach wulgaryzacji języka oraz o niektórych zjawiskach manipulacji językowej.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbywały się pod hasłem „Poprzez edukację wielojęzyczną ku zrównoważonej przyszłości”. Więcej o charakterze święta można przeczytać na stronie UNESCO:

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Które koncepcje lingwistyczne korespondują z zawartością naszych umysłów? Prezentacja wyników kolejnych serii badań eksperymentalnych wygłosi dr hab. Tomasz Nowak.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Warsztaty z zakresu negocjacji

Warsztaty z zakresu negocjacji

1 marca 2017 r. Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty z zakresu negocjacji pt. „Sztuka udanych negocjacji. Zastosowanie umiejętności negocjacyjnych w praktyce”. Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy zwłaszcza studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Tematyka warsztatów wpisuje się w sferę ich zainteresowania.

Negocjacje są nieodłącznym elementem wszędzie tam, gdzie spotykamy się z odmiennymi postawami – w codziennym życiu, w biznesie, w organizacjach – negocjujemy i forsujemy swoje stanowiska w różnych kwestiach. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób osiągać swoje cele, a także jak inteligentnie przejść przez wszystkie fazy negocjacji.

Podczas szkolenia uczestnik:

  • zrozumie podstawy skutecznych negocjacji,
  • zapozna się z metodą radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w negocjacjach,
  • zdobędzie praktyczne umiejętności negocjacyjne biorąc udział w zorganizowanych przez firmę grach i symulacjach negocjacyjnych

Szkolenie odbędzie się 1 marca 2017 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Rektoracie UŚ (ul. Bankowa 12, Studencka Strefa Aktywności, s. 133, parter). Na szkolenie obowiązują zapisy, które odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 32 359 19 82.

Informacja o wydarzeniu znajduje się na stronie Biura Karier  pod adresem: http://www.bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-warsztaty-z-zakresu-negocjacji

Serdecznie zapraszamy!

Trzeci numer rocznika „Forum Lingwistyczne”

Trzeci numer rocznika „Forum Lingwistyczne”

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym, trzecim numerem rocznika „Forum Lingwistyczne”. Funkcję redaktor naczelnej tomu pełni dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, w skład redakcji naukowej numeru weszli dr Ewa Biłas-Pleszak, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz oraz dr hab. Jacek WarchalaPublikacja ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Językoznawstwo współczesne traci swój autonomiczny wymiar, odwołuje się bowiem do dziedzin takich, jak socjologia, psychologia, neurologia, kognitywistyka czy informatyka, a także zmienia profil swoich badań na bardziej praktyczny. Prezentowany numer „Forum Lingwistycznego” wpisuje się właśnie w tak rozumianą tendencję, stając się  płaszczyzną wymiany myśli, koncepcji, metod stosowanych w językoznawstwie, ale także przestrzenią penetrowania dziedzin pokrewnych, jak logopedia i neurolingwistyka czy wyrosła z językoznawstwa socjolingwistyka; ma stać się także obszarem przełamywania granic między dziedzinami, stąd obecność tekstów wprowadzających odbiorcę  na teren politologii, socjologii lub medioznawstwa.

Artykuły zawarte w dziale Studia łączy próba rekonstrukcji praktyk językowych, zainteresowanie szczegółem i chęć zastosowania lingwistycznych narzędzi do badania genetycznie i gatunkowo różnych tekstów oraz zjawisk. Jako temat potraktowano w nich wypowiedzi zamieszczone w mediach masowych – prasie, radiu (także w ich odsłonie internetowej) oraz telewizji ‒  w odmianach zarówno mówionej, jak i pisanej. W dziale tym znalazł się również tekst dotyczący związku badań językoznawczych z praktyką logopedyczną. W dziale Archiwalia zamieszczono tłumaczenie dwu tekstów z końca XX i początku XXI w. Oba artykuły warte są przypomnienia ze względu na wagę i aktualność poruszanej problematyki. Teksty zebrane w dziale Polemiki, choć z pozoru różne, to powiązane analizą języka i jego społecznych realizacji. Dział Varia gromadzi m.in. opracowania dokumentujące życie naukowe Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, czyli sprawozdania z konferencji organizowanych w latach 2015 i 2016.

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/14103. Spis treści, informacje od redakcji oraz noty o autorach są dostępne w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/forum_lingwistyczne_2016_nr_3_czw_st_e.pdf

Członkinie KNDJ na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Antropologia komunikacji. Oblicza pisma”

Członkinie KNDJ na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Antropologia komunikacji. Oblicza pisma”

Zagadnienia kultury piśmiennictwa stały się tematem przewodnim Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Antropologia komunikacji. Oblicza pisma”, zorganizowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet w Bukareszcie oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu, która odbyła się 10 lutego na Uniwersytecie Opolskim.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów plenarnych w języku polskim oraz angielskim, które wygłosili: prof. dr hab. Stanisław Gajda, prof. dr hab. Teresa Szostek oraz dr Aleksandra Knapik. Wydarzenie skupiło młodych badaczy między innymi z: Opola, Wrocławia, Krakowa, Warszawy oraz Łodzi. W konferencji wzięły udział także doktorantki Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, członkinie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa – mgr Alicja Bronder oraz mgr Barbara Matuszczyk. Referaty filologów klasycznych, neofilologów, antropolingwistów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, językoznawców i literaturoznawców stworzyły przestrzeń dla wszechstronnej analizy omawianych zjawisk. Prelegenci zaprezentowali zagadnienia związane z pismem w zróżnicowanych ujęciach: historycznym, kulturowym, lingwistycznym i literaturoznawczym. Wydarzenie było okazją do wymiany myśli oraz do interdyscyplinarnej dyskusji nad wizualnymi systemami komunikacyjnymi.

Tydzień Języka Ojczystego 2017

Tydzień Języka Ojczystego 2017

Od 20 do 24 lutego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się cykl warsztatów i wykładów w ramach Tygodnia Języka Ojczystego. Spotkania będą poświęcone tematyce imion i nazwisk Polaków. Organizatorami wydarzenia są Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz CINiBA.

Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, obchodzonego 21 lutego dla upamiętnienia demonstracji w Dhace (Bangladesz) w 1952 roku, podczas której zginęło pięciu studentów. Demonstranci domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

W programie zaplanowano następujące zajęcia:
PONIEDZIAŁEK, 20.02
godz. 12:00 – dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska: Stasco dictum Kowal, Nicolaus de Baranowo – historia polskich imion i nazwisk;
WTOREK, 21.02
godz. 12:00 – prof. dr hab. Helena Synowiec: O Cilce Pytliczce, Maryjce od Gwizdoła i Berciku Zowadzie, czyli nazewnictwo osobowe na Śląsku;
godz. 16:00 – dr hab. Danuta Krzyżyk: Kto jest właścicielem naszego nazwiska?… My czy gramatyka? Rzecz o nazwiskach Polaków (historia i współczesność);
ŚRODA, 22.02
godz. 12:00 – dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz: O Grzegorzu Lacie, Robinie Hoodzie i Jamesie Joysie, czyli o odmianie nazwisk kilka słów przypomnienia;
CZWARTEK, 23.02
godz. 12:00 – dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek: Architektura imion. Lektura poetyckich imionników;
PIĄTEK, 24.02
godz. 12:00 – dr hab. Danuta Krzyżyk: Czy Tania Kapusta jest zadowolona ze swojego imienia? O czym warto pamiętać, nadając dziecku imię.

Przewidziano także grę edukacyjną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów pt. „Na tropie języka i nowoczesnych bibliotecznych technologii”, którą poprowadzą pracownicy CINiBA: mgr inż. Aleksandra E. Adamczyk, mgr Małgorzata Gagatek, mgr Aleksandra Nycz, mgr Jadwiga Witek, mgr Tomasz Zięba.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Grupy zajęciowe i klasy szkolne prosimy o rezerwację telefoniczną (tel. 32 786 5008) lub e-mail (warsztaty@ciniba.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Nabór do programu Erasmus+

Nabór do programu Erasmus+

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do wyjazdów na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+. Umiejętności i doświadczenie zdobyte na europejskich uczelniach są doceniane przez polskich pracodawców, dlatego warto zainteresować się ofertą wyjazdów zagranicznych.

Korzyści z udziału w programie to m.in.:

  • możliwość studiowania na wielu europejskich uczelniach;
  • zdobycie ciekawego doświadczenia i rozwijanie umiejętności językowych;
  • poznanie innych krajów i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

Termin złożenia dokumentów: 24 marca 2017 roku, sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13, parter.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 28 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku do pobrania.

Zaproszenie na spotkanie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa

Zaproszenie na spotkanie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego (poniedziałek) o godz. 18.00 w p. 517.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa powstało z myślą o słuchaczach studiów doktoranckich, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania językoznawcze i popularyzować wiedzę z tego zakresu. W spotkaniach Koła oprócz doktorantów mogą uczestniczyć także studenci oraz osoby, które ukończyły już studia, ale chciałyby wspólnie z nami działać naukowo.

Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Katowickie warsztaty dla uczniów I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Katowickie warsztaty dla uczniów I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

6 lutego 2017 roku w katowickiej części Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego miały miejsce warsztaty pt.: „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”. W ramach zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Via Linguae” spotkania niemal 50 uczniów z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach mogło uczestniczyć w trzech zróżnicowanych tematycznie warsztatach, które poprowadziły:

·    dr Beata Duda ­– „Wstęp do humanistyki cyfrowej – komputerowe narzędzia i zasoby w badaniach nad językiem”;

·   dr Karolina Lisczyk-Kubina – „Czy łatwo napisać słownik? O przygodach leksykografów”;

· dr Joanna Przyklenk – „Łapać wiatr w żagle, pokazując lwi pazur?! Frazeologia języka polskiego – historia, semantyka i uwarunkowania stylistyczne”.

Wszyscy uczniowie wysłuchali także wykładu dr Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz nt. „Autorytet kulturalny – ki diabeł?” i otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział w tym edukacyjnym wydarzeniu. Mieli także okazję wespół z uczniami klas humanistycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej uczestniczyć w zorganizowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego wykładzie prof. zw. dr hab. Mariana Kisiela pt. „Wiek XX: od »literatury bez państwa« do »dwóch literatur«”.

tekst: dr Karolina Lisczyk-Kubina