Dni Otwarte Polonistyki

Dni Otwarte Polonistyki

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, laboratoriach, warsztatach oraz konkursach zorganizowanych w ramach Dnia otwartego polonistów. Uczestnicy mogą wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących literatury, języka i wiedzy o kulturze, ale także praktycznych warsztatów z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji.

Wykłady dla maturzystów wygłoszą również pracownicy naszego Instytutu. Rozegrany zostanie także turniej wiedzy o literaturze i języku „Uniwersjada Polonistyczna”, w którym udział wezmą trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Ponadto rozstrzygnięty zostanie również konkurs na recenzję literacką „Punkt krytyczny”.

Otwarty warsztat polonistyczny

Otwarty warsztat polonistyczny

14 marca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się warsztat polonistyczny przygotowany przez wykładowców Szkoły Edukacji PAFW i UW. To spotkanie dla wszystkich, którzy uczą, uczyli lub planują uczyć języka polskiego. Zajęcia poprowadzi dr hab. Witold Bobiński i Iwona Kołodziejek.

Szkoła Edukacji to nowatorski na polskim gruncie program studiów dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki, który powstał we współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertów z Teachers College Columbia University. Studia trwają rok, ściśle łączą teorię z praktyką. Odbywają się w trybie dziennym (zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku). Pierwszą część dnia studenci spędzają na praktykach w szkołach, a popołudniami mają zajęcia akademickie. Przyszli nauczyciele rozwijają nie tylko wiedzę metodyczną, ale również wychowawczą.

Absolwenci Szkoły Edukacji uzyskają uprawnienia nauczycielskie wymagane do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych. W pierwszych latach, traktowanych jako pilotażowe, studia są bezpłatne, a ich uczestnicy mogą ubiegać się o stypendium, które pomoże w pokryciu kosztów utrzymania.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.szkolaedukacji.pl

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi, plakatem oraz programem wydarzenia.

IX edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

IX edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

W IX edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wprowadzone zostały zmiany m.in. umożliwiające staranie się o Wyróżnienie osobom, które już je otrzymały. W związku z tym do udziału w konkursie zapraszamy także doktorantów, którzy byli Wyróżnieni wcześniej jako studenci.

Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jako student, a następnie jako doktorant wykazując osiągnięcia z tych konkretnych etapów kształcenia.

Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zaproszenie na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

Zaproszenie na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców budzi się na wiosnę! Serdecznie zapraszam zarówno zrzeszonych członków Koła, jak i osoby, które chciałyby dopiero zacząć swoją kołową przygodę. Na najbliższym zebraniu, które odbędzie się 9 marca o godzinie 15:00, zaplanujemy tematykę kolejnych spotkań, porozmawiamy także o nadchodzących wydarzeniach promocyjno-popularyzatorskich, do udziału w których Koło zostało zaproszone. Do zobaczenia w pokoju 519!

dr Karolina Lisczyk-Kubina
opiekunka Koła