Konferencja naukowa „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś”

Konferencja naukowa „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś”

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś„, która odbędzie się 9 maja 2017 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane różnorodne zagadnienia związane z tematyką kulinarną w ujęciu współczesnym i historycznym. Ponadto odbędzie się quiz językowy oraz warsztaty kulinarne.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Organizatorki konferencji:
prof. zw dr hab. Ewa Jędrzejko
dr Wioletta Wilczek

Spotkanie informacyjne w ramach projektu szkoleniowo-warsztatowego Projekt kariera

Spotkanie informacyjne w ramach projektu szkoleniowo-warsztatowego Projekt kariera

26 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału studentów II roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej w projekcie szkoleniowo-warsztatowym Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa realizowanym dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: http://www.ijp.us.edu.pl/?page_id=4190&lang=pl

Relacja z seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”

Relacja z seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”

W dniach 24–25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”. Była to wspólna inicjatywa Instytutu Języka Polskiego UŚ i Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie
Jana Gutenberga w Moguncji.

Wśród gości seminarium znaleźli się przedstawiciele wielu polskich i niemieckich ośrodków badawczych: Instytutu Języka Polskiego PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu Humboltów w Berlinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Zurychu, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach seminarium odbyły się także warsztaty, które przeprowadzili przedstawiciele konsorcjum naukowego CLARIN-PL – dr inż. Maciej Piasecki (Polski Koordynator Narodowy CLARIN z ramienia MNiSW) i dr Marcin Oleksy. CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.

4 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

4 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy 1 maja oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustalił 4 maja 2017 roku (czwartek) dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

treść komunikatu

Uwaga Studenci II roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Uwaga Studenci II roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału studentów II roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej w projekcie szkoleniowo-warsztatowym Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa realizowanym dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).  Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku (środa) w godz. 13.15-14.45 w sali nr 209.

Każdy student biorący udział w projekcie uzyska następujące rodzaje wsparcia:
1. Możliwość uczestniczenia w trzech  szkoleniach zakończone otrzymaniem certyfikatu potwierdzającym zdobycie stosownych kompetencji;
a) Corel DROW podstawy grafiki wektorowej albo Corel DROW tajemnice projektowania dla zaawansowanych;
b) Biznesplan;
c) Multimedia w reklamie albo Negocjacje w biznesie.

2. Możliwość uczestniczenia w dwóch z następujących warsztatów realizowanych z pracodawcami:
Warsztaty z podstaw pozycjonowania(zasady i narzędzia SEO i SEM);
Warsztaty z tworzenia filmów promocyjnych (narzędzia i techniki montażu);
Warsztaty z negocjacji w biznesie;
Warsztaty aktorskie.

3. Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zadaniach praktycznych dla studentów w ramach zespołów projektowych.

4. Możliwość uczestniczenia w  czterodniowych wizytach studyjnych  (wizyty studyjne realizowane będą jako zwieńczenie działań grup projektowych, merytorycznie miejsca  wizyt studyjnych będą powiązane ze specjalnościami prowadzonymi na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa).

Zapraszamy!

Zebranie naukowe Zakładu Historii Języka Polskiego

Zebranie naukowe Zakładu Historii Języka Polskiego
27 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego (p. 509).
Referat nt. Wizerunek rodziny w prasie śląskiej przełomu XIX i XX wieku. Zarys problematyki wygłosi dr Wioletta Wilczek.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie kół naukowych w sprawie XIII Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki

Spotkanie kół naukowych w sprawie XIII Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki

Chcesz:

  • poznać inspirujące osoby?
  • współtworzyć dużą imprezę edukacyjną i naukową?
  • popularyzować język polski wśród katowiczan i przy tym dobrze się bawić?

Dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie kół naukowych (Koła Kultury Języka Polskiego oraz Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców), które odbędzie się w czwartek (20 kwietnia) w pokoju 517, początek o godz. 16.30. Tematem spotkania będą działania w ramach popularyzacji języka polskiego – tworzenie gier tematycznych, konkursów i zabaw.

Bezpłatne warsztaty – narzędzia cyfrowe w badaniach naukowych

Bezpłatne warsztaty – narzędzia cyfrowe w badaniach naukowych

Serdecznie zapraszamy drugiego dnia seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – diachroniczne korpusy polszczyzny, czyli 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących wykorzystania do badań humanistycznych i społecznych infrastruktury naukowej CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure).

Warsztaty prowadzą dr inż. Maciej Piasecki i dr Marcin Oleksy (Politechnika Wrocławska) według następującego planu:

14.00–15.00         CLARIN – infrastruktura naukowa technologii językowych – wprowadzenie

15.00–16.00         DSpace publikacja w repozytorium i możliwości przetwarzania:
•    metadane w procesie publikacji,
•    licencje,
•    format plików źródłowych,
•    automatyczne przetwarzanie dokumentów – uruchamianie i wyniki.

16.00–16.20     Przerwa na kawę (CINiBA)

16.20–18.00         Inforex – zarządzanie i anotacja  
•    import korpusu,
•    struktura i zarządzanie korpusem,
•    opisywanie dokumentów,
•    anotacja,
•    statystyki korpusu, objętość korpusu,
listy frekwencyjne słów i anotacji,
•    możliwości eksportu anotowanego korpusu.

Prosimy  o  zgłaszanie chęci wzięcia udziału w warsztatach na adres: seminarium.korpusy@gmail.com (liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń). Uczestnicy warsztatów otrzymają imienne dokumenty potwierdzające udział w warsztatach.

Dzień Otwarty Polonistów

Dzień Otwarty Polonistów

5 kwietnia odbył się po raz pierwszy „Dzień Otwarty Polonistów”, podczas którego uczniowie mogli wziąć udział m.in. w niezwykle ciekawych wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu. W trakcie tego wydarzenia licealiści mogli dowiedzieć się zarówno o etyce i pielęgnacji słowa, o metaforach i zapożyczeniach w najnowszej polszczyźnie czy o poprawności języka, jak i o hejcie w Internecie, autopromocji w telewizji i o sztuce autoprezentacji.