Relacja z drugiej edycji warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Relacja z drugiej edycji warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Za nami kolejna już edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”, które zostały zorganizowane dzięki współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego VIA LINGUAE, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Wydziału Filologicznego UŚ.

Na drugą edycję warsztatów przyjechała młodzież z Gimnazjum nr 1 w Tychach. Uczniowie wysłuchali interaktywnego wykładu dr Joanny Przyklenk na temat dawnego słownictwa we współczesnej polszczyźnie. Młodzież uczestniczyła także w warsztatach językowych i komputerowych, które poprowadziły dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Karolina Lisczyk i dr Beata Duda.

Program:

wykład: dr Joanna Przyklenk – „Dynamika języka i co z tego wynika? O słownictwie dawnym we współczesnej polszczyźnie”;

warsztaty:

dr Beata Duda ­– „Słowo w SIECI – cyfrowe narzędzia do analizy języka”;

dr Karolina Lisczyk – „Łatwiej wiedzieć, niż powiedzieć. O znaczeniu wyrazów”;

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – „Czy naprawdę moje nazwisko się nie odmienia i czy naprawdę nic lingwistom do tego? O odmianie nazwisk raz jeszcze”.

 

 

 

Dzień z Humanistyką

Dzień z Humanistyką
20 czerwca w X Liceum Uniwersyteckim im. J. Paderewskiego odbył się Dzień z Humanistyką, podczas którego wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego prowadzili prelekcje dla uczniów szkoły. Wydział Filologiczny reprezentowali m.in. dr Magdalena Ochwat i dr Mikołaj Marcela. Swój udział w wydarzeniu miało także działające przy Instytucie Koło „Komunikator”: studentki Paulina Drobisz i Marta Cholewa poprowadziły warsztaty pt. „Magia pierwszego wrażenia. O sztuce autoprezentacji”.


Zdjęcia: Członkinie „Komunikatora”: Paulina Drobisz i Marta Cholewa podczas warsztatów w LO im. Paderewskiego.

Druga edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Druga edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

20 czerwca 2017 roku odbędzie się druga edycja warsztatów pt.: „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”. Jest to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego VIA LINGUAE, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Wydziału Filologicznego UŚ.

W ramach spotkania uczniowie z tyskiego gimnazjum będą mieli okazję uczestniczyć w wykładzie i  zróżnicowanych tematycznie warsztatach, które poprowadzą:

Wykład: dr Joanna Przyklenk – „Dynamika języka i co z tego wynika? O słownictwie dawnym we współczesnej polszczyźnie”;

Warsztaty:

dr Beata Duda ­– „Słowo w SIECI – cyfrowe narzędzia do analizy języka”;

dr Karolina Lisczyk – „Łatwiej wiedzieć, niż powiedzieć. O znaczeniu wyrazów”;

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – „Czy naprawdę moje nazwisko się nie odmienia i czy naprawdę nic lingwistom do tego? O odmianie nazwisk raz jeszcze”.

SEMINARIUM STUDENCKIE WIEŃCZĄCE KURS KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W SEMESTRZE LETNIM 2016–2017

SEMINARIUM STUDENCKIE WIEŃCZĄCE KURS KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W SEMESTRZE LETNIM 2016–2017

„Dlaczego sokoły lecą na Ukrainę?”; „Do kina z włączonym mózgiem – o filmach Christophera Nolana”; „Who Dares Wins – dlaczego warto podejmować wyzwania?”; „Dobre kino? Polskie kino!”; „Nie taka mrówka straszna, jak ją hodują”; „Czy jesteśmy pokoleniem egocentryków?”; „Na fali z falistą” – to tylko niektóre z tematów wystąpień wygłoszonych podczas roboczego seminarium studenckiego wieńczącego kurs komunikacji interpersonalnej w semestrze letnim 2016–2017. Studenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej oraz filologii polskiej (dyskurs publiczny) 7 i 8 czerwca licznie stawili się w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ, by – pokonawszy tremę – wygłosić krótkie przemówienia perswazyjne. W tych otwartych dla publiczności spotkaniach wzięli udział w charakterze gości ich koledzy i bliscy. Po skończonych prezentacjach słuchacze dzielili się swoimi opiniami, które wyrażały podziw dla pomysłowości prelegentów oraz ich umiejętności krasomówczych. Organizatorka seminarium – dr Katarzyna Węsierska – dziękując wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu, wyraziła nadzieję, że takie doświadczenia, jak to seminarium studenckie, przekonują, że wystąpienia publiczne to przywilej, a nie kara!

dr Natalia Moćko laureatką Nagrody im. dra Pawła Stępki

dr Natalia Moćko laureatką Nagrody im. dra Pawła Stępki

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr Natalia Moćko została laureatką za rok 2016 konkursu KRRiTV o Nagrodę im. dra Pawła Stępki. Nagroda przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych. Ideą nagrody jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący  sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Podstawą do nagrody była dysertacja doktorska dr Natalii Moćko pt. Programy animowane dla dzieci w historii telewizji polskiej. Znak, styl, dyskurs.  obroniona na Wydziale Filologicznym UŚ pod kierunkiem prof. Iwony Loewe.

Serdecznie gratulujemy.

European Survey on Dictionary Use

European Survey on Dictionary Use

Szanowni Państwo, niedawno zainaugurowany został europejski projekt badania użytkowników słowników „European Survey on Dictionary Use”. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie sposobów użycia i postrzegania słowników jednojęzycznych, w tym także słowników języka polskiego.
Bardzo prosimy o wzięcie udziału w badaniu wiedzy o słownikach i sposobach ich użycia! Wypełnienie kwestionariusza znajdującego się pod poniższym adresem zajmie około 10–15 minut: https://www.unipark.de/uc/DictCultUse/ospe.php

Dzięki uzyskanym wynikom badacze z całej Europy (i nie tylko) będą mogli w bardziej świadomy sposób zmieniać opracowania leksykograficzne, dostosowując je do potrzeb użytkowników.
Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: http://www.elexicography.eu/…/european-survey-on-dictionary…

Relacja z konferencji KNDJ „O czasie na czasie”

Relacja z konferencji KNDJ „O czasie na czasie”

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa ma za sobą debiutancką konferencję. Wydarzenie naukowe o tytule „O czasie na czasie” odbyło się 29 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematyka obrad koncentrowała się wokół kategorii czasu, rozpatrywanej w duchu lingwistycznym, przy odwołaniu się do najnowszych – „na czasie” – metod i perspektyw badawczych. Wśród referentów znalazły się członkinie naszego Koła: mgr Alicja Bronder, mgr Emilia Czarnota, mgr Diana Jagodzińska, mgr Barbara Matuszczyk, mgr Aleksandra Mól, mgr Magdalena Wojtyka, mgr Maria Zając, jak również nasi Przyjaciele i Goście: Profesor Katarzyna Wyrwas, która ucieszyła nas ciekawym wykładem mistrzowskim „Miary czasu w językach indoeuropejskich”, dr Beata Kiszka, mgr Izabela Hernik.

Konferencja okazała się inspirującym wydarzeniem, które zaowocowało nie tylko interesującymi obradami naukowymi, lecz również rozwojem relacji Koła ze środowiskiem akademickim. Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom oraz słuchaczom wydarzenia „O czasie na czasie”, jak również zapraszają do dalszej współpracy z Kołem Naukowym Doktorantów Językoznawstwa!