Informacja dla studentów I roku studiów MU FP

Informacja dla studentów I roku studiów MU FP
Z powodu ważnego wyjazdu służbowego egzamin z historii języka polskiego został przeniesiony na 22 września (piątek) na godzinę 10.00. Osoby, które zamierzają w tym dniu przystąpić do egzaminu, proszone są o kontakt z prof. Magdaleną Pastuch.

Akademia Rozwoju Kariery: szkolenie pt. „Protokół dyplomatyczny – fakty i mity”

Akademia Rozwoju Kariery: szkolenie pt. „Protokół dyplomatyczny – fakty i mity”

W środę 23 sierpnia 2017 roku w godz. od 10.00 do 15.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pt. „Protokół dyplomatyczny – fakty i mity”, którego organizatorem jest Biuro Karier UŚ. Adresatami warsztatów są studenci, a także absolwenci, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją takich pojęć, jak: ceremoniał, etykieta oraz netykieta, savoir-vivre, dyplomacja czy protokół dyplomatyczny. Przedstawione zostaną ponadto główne zasady obowiązujące w dyplomacji oraz związane z tym zagadnieniem różnice kulturowe.

Warsztaty prowadzić będzie Agata Żołnacz-Okoń z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.bk.us.edu.pl. Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu Akademii Rozwoju Kariery 2017.

Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: „Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej”, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                                           

Celem projektu realizowanego od 1 sierpnia 2017 roku do 30 września 2017 roku jest zwiększenie własnych zasobów materialnych Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup większego przenośnego ekranu projekcyjnego, 2 prezenterów, drukarki, skanera, myszki komputerowej, dysku przenośnego zewnętrznego oraz niszczarki. Sprzęt ten przyczyni się do podniesienia poziomu profesjonalności podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przełoży się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae” działający w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach (warsztatach, wykładach, seminariach czy konferencjach), które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą mogły efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomość językowej.

Warto też przypomnieć, że Stowarzyszenie „Via Linguae” już po raz trzeci realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

1 października 2017 r. wejdzie w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dokonano w nim zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Osoby skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej będą mogły w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty skreślenia zwrócić się do dziekana o zgodę na wznowienie studiów na ostatnim semestrze w celu ukończenia i złożenia pracy oraz przystąpienia do obrony.

Dokładne omówienie wprowadzanych zmian znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Jakości Kształcenia.

Regulamin studiów
Omówienie zmian w regulaminie studiów przygotowane przez Biuro ds. Jakości Kształcenia (pdf)

Akademia Rozwoju Kariery: Warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie”

Akademia Rozwoju Kariery: Warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie”

2 sierpnia 2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będą zorganizowane w ramach Akademii Rozwoju Kariery bezpłatne warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie”, które poprowadzi Daria Nosal z firmy Sopra Steria.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak skutecznie operować własnym czasem i jak radzić sobie z niezaplanowanym zadaniem. Ponadto porozmawiają m.in. o kierowaniu priorytetami, wykonywaniu „nielubianych” zadań, ustalaniu celów krótko- i długoterminowych oraz odkładaniu wszystkiego na później.

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) Uniwersytetu Śląskiego. Studenci innych uczelni oraz starsi absolwenci są wpisywani na listę rezerwową i – w przypadku wolnych miejsc – informowani o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu dzień wcześniej.

Zapisy odbywają się poprzez formularz aplikacyjny.