Organizacja pierwszego tygodnia roku akademickiego 2017-2018 na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Organizacja pierwszego tygodnia roku akademickiego 2017-2018 na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w poniedziałek 2 października 2017 roku. Będą odbywać się zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej IJP i równolegle z logowaniami. O ich terminach i zasadach studenci zostali już poinformowani drogą mailową.

W pierwszym tygodniu wyznaczono dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych. Pierwszy dotyczy tylko studentów I roku, którzy 2 października (poniedziałek) mają spotkanie adaptacyjne w Nowej Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11, godz. 9.00 – 11.30).

Drugi dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 października (środa) dotyczy całej społeczności Wydziału i jest związany z uroczystą inauguracją roku akademickiego na Wydziale Filologicznym UŚ w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5, godz. 11).

Dyrekcja Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Stowarzyszenie „Via Linguae” zakupiło sprzęt w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Stowarzyszenie „Via Linguae” zakupiło sprzęt w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie „Via Linguae” zakupiło sprzęt w ramach projektu pt.: „Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej”, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie. Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach tegorocznego projektu (realizowanego od 1 sierpnia do 30 września 2017 r.) zakupiono:

  • ekran projekcyjny (Suprema Libra X 162×122 MW);
  • 2 prezentery (Logitech  R400 Wireless czarny);
  • drukarkę (Brother DCP-L5500DN);
  • skaner (Brother DS920DW; WIFI, DUPLEX, skaner mobilny);
  • dysk zewnętrzny (WD  Elements Desktop 4TB  czarny USB 3.0);
  • myszkę do komputera (Logitech  M185 czerwona);
  • niszczarkę (Fellowes H-8CD).

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae” działający w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych.

Zakupiony w tegorocznym projekcie sprzęt bez wątpienia zwiększa profesjonalność Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej oraz dokumentacyjnej; ułatwia i przyspiesza przygotowywanie prezentacji multimedialnych; zwiększa efektywność prowadzonych działań szkoleniowych, kulturalnojęzykowych i promocyjnych Stowarzyszenia. A to z kolei przekłada się na efektywniejszą i efektowniejszą realizację celów statutowych Stowarzyszenia „Via Linguae”.

Dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat studiów i godziny dziekańskie 2 października 2017 r.

Dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat studiów i godziny dziekańskie 2 października 2017 r.

W związku z organizowanymi na Uniwersytecie Śląskim DNIAMI ADAPTACYJNYMI dla studentów pierwszych lat studiów I stopnia dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza godziny dziekańskie w dniu 2 października 2017 roku w godz. 9.00-14.00. 

Ogłoszenie do pobrania tutaj. W pliku znajduje się także harmonogram spotkań dla studentów poszczególnych kierunków.

Dr hab. Katarzyna Węsierska laureatką Nagrody Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy

Dr hab. Katarzyna Węsierska laureatką Nagrody Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy

W dniach 20–23 września 2017 roku w St Catherine’s College w Oxfordzie odbywała się jedenasta konferencja dotycząca zaburzeń płynności mowy: 11th Oxford Dysfluency Conference (ODC) pod hasłem „Wyzwanie i zmiana”. W spotkaniu naukowym udział brała dr hab. Katarzyna Węsierska z Instytutu Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej, która podczas konferencji odebrała również Nagrodę Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy (The Dave Rowley Award for International Initiatives).

Nagroda Dave’a Rowleya przyznawana jest przez międzynarodowy zespół specjalistów (teoretyków i praktyków) zajmujących się zaburzeniami płynności mowy osobie indywidualnej lub międzynarodowemu zespołowi współpracowników m.in. za wkład we współpracę międzynarodową i kultywowanie wartości wyznawanych przez Dave’a Rowleya – wieloletniego przewodniczącego i dyrektora komitetu Oxford Dysfluency Conference, zaangażowanego w różne inicjatywy badawcze, kliniczne i dydaktyczne w krajach rozwijających się lub takich, gdzie logopedia dopiero się rozwija, doceniającego współpracę międzynarodową i interdyscyplinarną.

Oxford Dysfluency Conference cieszy się renomą jako jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji naukowych w dziedzinie logopedii. Konferencja skupia naukowców i klinicystów (logopedów praktyków), stwarzając okazję do prezentacji wyników badań oraz stanowiąc forum do dyskusji i kolegialnej debaty na temat najbardziej aktualnych i innowacyjnych badań i praktyk klinicznych. W historii kolejnych edycji ODC głównym celem było zmniejszanie dystansu pomiędzy badaniami naukowymi a praktyką kliniczną. Konferencja ma na celu promowanie badań dostarczających informacji o tym, które formy interwencji logopedycznej są oparte na wynikach badań naukowych oraz wskazywanie kierunków dalszych badań. W 2017 roku celem Oxford Dysfluency Conference jest wspieranie dyskusji i debaty na temat takich zjawisk, jak jąkanie czy giełkot (mowa bezładna) oraz interwencji logopedycznej w tym zakresie.

Oficjalna strona Oxford Dysfluency Conference: http://www.dysfluencyconference.com.

 

Koła naukowe na Logopedycznym Pikniku Naukowym

Koła naukowe na Logopedycznym Pikniku Naukowym

Koło Kultury Języka Polskiego wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców miało przyjemność współorganizować wraz ze Szkołą Podstawową nr 15 w Chorzowie Logopedyczny Piknik Rodzinny pn. „Indiańska wioska dobrej komunikacji”.

Podczas zaplanowanych atrakcji dzieci miały okazję spróbować swoich sił w grze terenowej „Zostań zaklinaczem słów”. Koła naukowe przygotowały dwa stoiska z zadaniami: W pierwszym z nich uczestnicy musieli zmierzyć się z grą językową, dzięki której poznawali swoje indiańskie imiona. W drugiej dzieci wyławiały z utworzonego z bibuły strumienia łódki, na których znajdowały się zadania z zakresu sprawności językowej. Poziom zadań był zróżnicowany, przygotowano zestawy zarówno dla najmłodszych dzieci, zaczynających dopiero swoją przygodę z komunikacją, jak i dla starszych, które wielokrotnie zadziwiły organizatorów swoją wiedzą i bystrością.

Ponieważ jednym z głównych motywów pikniku rodzinnego była wioska Indian, uczestnicy i organizatorzy zadbali o odpowiedni nastrój. Członkowie kół naukowych prezentowali się niezwykle barwnie w starannie przygotowanych kostiumach Indian z pióropuszami na głowach. Jednak najpiękniejszy pióropusz otrzymał Indianin wymalowany na Ścianie Trudnych Słów. Każdy uczestnik pikniku mógł dodać swoje pióro do wspólnego dzieła, pisząc na nim trudne ortograficznie słowo. Dzieci (a także ich rodzice) chętnie przyczepiały na tablicy swoje słowa i dzięki temu uczyły się kłopotliwych wyrazów, a także dzieliły się swoją wiedzą z innymi.

Dzieci były zachwycone atrakcjami, w których miały okazję brać udział, i wieczorem wróciły do domów bogatsze o nową wiedzę. Członkowie KKJP i SKNJ również byli usatysfakcjonowani przebiegiem imprezy. Współpraca z tak młodymi odbiorcami była czymś nowym, jednak udało się sprostać wyzwaniu. W przyszłości koła mają nadzieję dalej propagować wiedzę na temat języka ojczystego i brać udział w podobnych inicjatywach.

tekst: Agnieszka Kusek
zdjęcia: Małgorzata Grzonka

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w Teorii i Praktyce

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w Teorii i Praktyce

W dniach 16–17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywać się będzie V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”, której organizatorami są: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Konferencję, dzięki staraniom Fundacji Agere Aude, dotuje – w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nadrzędnym celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. W jej trakcie podejmowane będą rozważania na temat teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej oraz będą prezentowane najnowsze wyniki badań logopedów, lingwistów i lekarzy. Główne kręgi tematyczne konferencji to:

  1. Naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych.
  2. Praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność.
  3. Metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać wielu interesujących referatów. Wśród zaproszonych gości, ekspertów krajowych i zagranicznych, są m.in.: prof. dr Eliana Danilavichiutie, prof. dr Yulia O. Filatova, prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr Henriette W. Langdon, prof. Karel Neubauer, prof. zw. dr hab. Bronisław Rocławski, prof. UP dr hab. Mirosław Michalik, prof. USz dr hab. Barbara Ostapiuk,  prof. UMCS dr hab. Tomasz Woźniak, dr hab. Lilianna Konopska, dr hab. Anita Lorenc, dr hab. Irena Polewczyk oraz prof. dr Kurt Eggers.

Ważną częścią tego naukowego spotkania będą również panel dyskusyjny nt. „Dokąd zmierza logopedia?” (16 września, godz. 13.45) oraz sesja posterowa zaplanowana na sobotnie popołudnie (16 września, godz. 15.30).

Organizatorom tego ważnego naukowo, ale też istotnego społecznie, przedsięwzięcia zależy na popularyzacji różnorodnych rozwiązań praktycznych, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji. W związku z tym zaplanowano liczne warsztaty dla uczestników konferencji w sobotnie oraz niedzielne popołudnie.

Ponadto integralną częścią konferencji będzie wręczenie nagrody „Logopedia Silesiaca”. Jej idea jest próbą złożenia hołdu, podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz śląskiej logopedii. Wydarzenie zaplanowano na 16 września 2017 roku (sobota) w godz. 9.15–9.30 w Śląskim  Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Więcej informacji znaleźć można na stronie:

http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/109-2/

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

W środę 27 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Filologicznego, którego hasłem przewodnim będzie „Z humanistyką w przyszłość!”. Wydarzenie zainaugurują dwa wykłady: „Kto się boi filologa?” prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka oraz „Why Study Literature?” dr. hab. Pawła Jędrzejki.

W programie Dnia otwartego zaplanowano blisko 50 warsztatów i wykładów, powtórki maturalne, gry edukacyjne, escaperoom, geocaching i quizy. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących polskiej i światowej literatury, języka polskiego i języków obcych oraz wiedzy o kulturze czy z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ale także praktycznych szkoleń z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji. Uczniowie będą też mogli porozmawiać z przedstawicielami działających przy Wydziale Filologicznym kół naukowych oraz uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególnych kierunkach, warunków studiowania i przebiegu studiów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/ZkAYweLlO2SJLhZT2. Liczba miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program wydarzenia znaleźć można tutaj.

źródło: materiały prasowe Wydziału Filologicznego