Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. „O niektórych porządkach w języku i tekście” wygłosi prof. dr hab. Joanna Sobczykowa.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Wykład prof. Bożeny Witosz w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Wykład prof. Bożeny Witosz w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

28 listopada (wtorek) 2017 roku o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Polonistów. Wykład pt. Czy język polski dyskryminuje kobiety? wygłosi prof. zw. dr hab. Bożena Witosz z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej. Spotkanie odbędzie się w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Projekt „Uniwersytet Polonistów” został zainaugurowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej i jest adresowany do nauczycieli języka polskiego. który adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Przedsięwzięcie obejmuje comiesięczne spotkania połączone z wykładami wybitnych naukowców i dyskusjami. Tegoroczna edycja Uniwersytetu Polonistów kontynuuje zeszłoroczną tematykę „Przestrzenie spotkania” i wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

 

PROJEKT KARIERA II edycja

PROJEKT KARIERA II edycja

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów II roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uczestniczenia w „Projekcie kariera”. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 w auli numer 2 (ul. Uniwersytecka 4).

Aleksandra Wilk
(specjalista ds. administracyjnych)

ZBIÓRKA KARMY ZORGANIZOWANA PRZEZ SWF

ZBIÓRKA KARMY ZORGANIZOWANA PRZEZ SWF

Samorząd Wydziału Filologicznego serdecznie zaprasza wszystkich, którym nie jest obojętny los zwierzaków, do wzięcia udziału w zbiórce organizowanej na rzecz „Schroniska dla zwierząt w Gliwicach”.

Zima to dla zwierzaków niezwykle trudny okres, dlatego zachęcamy Państwa do udzielenia pomocy. Zbiórka trwa od 15 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku. Karmę i inne potrzebne produkty można pozostawiać w kartonie znajdującym się przy portierni.

Dziękujemy za każde wsparcie!

Biuro Karier: Szkolenie pt. „Time Management”

Biuro Karier: Szkolenie pt. „Time Management”

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku w godz. od 10.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pt. „Time Management” adresowane do osób zainteresowanych tematyką związaną z zarządzaniem zadaniami.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak: zarządzanie czasem, wielozadaniowość, ustalanie priorytetów, sposoby radzenia sobie z prokrastynacją czy utrzymywanie kontroli nad realizacją zadań.

Szkolenie, którego organizatorem jest Biuro Karier UŚ, poprowadzi Anna Obrzut, training deputy manager w firmie HCL Poland. Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

Dr hab. Katarzyna Węsierska na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów w Los Angeles

Dr hab. Katarzyna Węsierska na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów w Los Angeles

Podczas corocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów (American Speech-Language-Hearing Association), która w tym roku odbywała się w Los Angeles pod hasłem: Focus on the big picturedr hab. Katarzyna Węsierska zaprezentowała wyniki dwóch logopedycznych projektów badawczych prowadzonych w Polsce. Jeden z projektów dotyczył eksperymentalnego badania związanego ze zmianą postaw wobec jąkania (Improving Polish stuttering attitudes: An experimental study of teachers and university students) wdrażanego wspólnie z profesorem Kennethem St. Louisem z West Virginia University i dr hab. Ireną Polewczyk z UŚ.  W ramach drugiego  projektu prowadzono prace związane ze standaryzacją i normalizacją nowego narzędzia diagnostycznego – polskiej wersji the Bahavior Assessment Battery for Adults (BAB) – kompleksowej baterii testów do diagnozy jąkania u osób dorosłych (Behavior Assessment Battery: Normative and psychometric investigation among Polish adults who do and do not stutter). W ten projekt oprócz reprezentantki IJP UŚ – dr hab. Katarzyny Węsierskiej oraz współautorki BAB – profesor Martine Vanryckeghem z University of Central Florida, zaangażowane były również badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego. Podczas konferencji, której udział wzięło prawie 14 000 uczestników, odbyło się coroczne zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Giełkotu (The International Cluttering Association), w którym wzięła udział dr hab. Katarzyna Węsierska, pełniąca obowiązki sekretarza tego stowarzyszenia.

Więcej informacji na stronie ASHA: https://www.asha.org/events/convention/

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – druga edycja regionalnego święta nauki

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – druga edycja regionalnego święta nauki

Już po raz drugi największe śląskie uczelnie, na czele z Uniwersytetem Śląskim oraz Miasto Katowice łączą siły, aby pokazać całej społeczności regionu śląsko-zagłębiowskiego, że nauką można się bawić oraz udowodnić, że codzienną pracę badaczy z różnych dziedzin da się przedstawić w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 potrwa trzy dni: od czwartku 30 listopada do soboty 2 grudnia. To pierwsza i podstawowa zmiana względem zeszłorocznej edycji, kiedy ŚFN obejmował tylko dwa dni. Główną sceną festiwalowych wydarzeń pozostało Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach – wszystkich odwiedzających zapraszamy do MCK-u 1 i 2 grudnia. 30 listopada na scenie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego zaplanowano natomiast swoisty prolog festiwalu podhasłem „Science on Stage”.

Program pierwszego dnia ŚFN został podzielony na trzy części. W części pierwszej na deskach Teatru Śląskiego zaprezentują się młodzieżowe teatry naukowe z całej Polski. Część druga, zatytułowana „Myślenie na scenie”, to debata naukowa, w której jej moderator prof. Tadeusz Sławek zapyta, czy nauka może nas uratować, a odpowiedzi spróbują udzielić profesorowie: Ewa Bartnik (genetyk), Krzysztof Antoni Meissner (fizyk teoretyczny) oraz Bogdan Dembiński (filozof). W części trzeciej w spektaklu „Obertaniec-oberwaniec” zaprezentuje się publiczności Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. „Obertaniec-oberwaniec” to nowatorski projekt muzyczno-taneczny, w którym tradycyjny taniec ludowy zyskuje nowoczesną formę.

Drugi i trzeci dzień ŚFN KATOWICE 2017 to już ogrom wydarzeń rozgrywających się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Centrum przestrzeni festiwalowej stanowić będzie, poza sceną główną, 6 obszarów wiedzy: nauk humanistyczno-społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, medycznych oraz sztuki. Obszary obejmą ponad 200 stanowisk, na których odbędzie się niezliczona ilość pokazów, warsztatów i eksperymentów popularyzujących naukę, w ramach ŚFN będzie można wysłuchać równieżponad 100 wykładów.

Tak skonstruowaną przestrzeń festiwalową dopełni mnóstwo dodatkowych inicjatyw, z których wiele ma status nowości i debiutuje na Śląskim Festiwalu Nauki.

Jedną z nich jest strefa Off Science. Organizatorzy dedykują ją wszystkim wynalazcom i konstruktorom amatorom, pracującym nad niezwykłymi pomysłami w piwnicach, garażach i warsztatach, a niemającym z reguły możliwości zaprezentowania efektów swoich starań szerszej publiczności. Zaprezentowane w strefie wynalazki i rozwiązania techniczne wezmą udział w Przeglądzie Garażowych Wynalazków – plebiscycie, w którym osoby odwiedzające MCK wybiorą najbardziej inspirujący pomysł.

Przystanek Nauka to z kolei próba jeszcze odważniejszego wyjścia ludzi nauki do „zwykłego człowieka”. Uczestnicy ŚFN KATOWICE 2017 na specjalnie utworzonych w przestrzeni festiwalowej przystankach będą mogli porozmawiać z zaproszonymi reprezentantami świata nauki oraz innymi ciekawymi gośćmi. Przy każdym przystanku znajdować się będą tablice z „rozkładami jazdy”, a na nich dokładny program, czyli z kim, kiedy i o czym będzie można podyskutować.

Katowice to od kilku latświatowa stolica esportu, którego również nie zabraknie w przestrzeni drugiej edycji ŚFN. W strefie Esport Point toczy się będą rozgrywki EduEsportCup z udziałem uczniów i studentów, a poza tym będzie możliwość zmierzenia się z profesjonalnymi graczami w trybie turniejowym. Wszyscy odwiedzający tę strefę zetkną się nie tylko z najnowocześniejszym sprzętem do gier, ale również z kultowymi urządzeniami z przeszłości – Commodore, Amigą czy automatami do gier.

Podczas ŚFN 2017 zostanie podjęta także próba bicia rekordu w liczbie osób grających w jednym momencie na… petafonie. Petafon, instrument wymyślony przez fizyków z Uniwersytetu Śląskiego, składa się z kilku plastikowych butelek napełnionych powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem – uderzając w nie, na przykład za pomocą pałeczki, wydobywa się konkretne dźwięki.

Organizatorzy Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017 dołożyli wszelkich starań, aby jego program był jak najbardziej różnorodny, a elementy naukowe i popularnonaukowe przeplatały się z inicjatywami o nieco innym charakterze.

Organizatorami Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2017 są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Miasto Katowice.

Wizyta delegacji UŚ w Brazylii

Wizyta delegacji UŚ w Brazylii

13 listopada 2017 roku w Kurytybie prof. dr hab. Ewa Sławek z Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej oraz dr Barbara Morcinek-Abramczyk były gośćmi rektora Uniwersytetu Federalnego Parany prof. dr. Ricarda Marcela Fonseci. W spotkaniu uczestniczyła także prof. dr Aleksandra Piasecka Till, kierownik Katedry Języka Polskiego UFPR. W czasie spotkania rektor UFPR przekazał delegatkom UŚ podpisaną umowę na kolejne 5 lat. Omówiono dalsze działania obu uniwersytetów. Już w lutym gościem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ będzie prof. A. Piasecka-Till, która w ramach programu Erasmus + wygłosi cykl wykładów. Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku dr Aleksandra Kalisz z IJP oraz dr Maria Czempka-Wewióra przeprowadzą serię warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego z 5 prowincji Brazylii. Wykładowcy z UŚ od kilku lat uczestniczą w tych cyklicznych warsztatach organizowanych co roku przez Konsulat Generalny RP w Kurytybie.

Zaproszenie na spotkanie Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

Zaproszenie na spotkanie Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

Serdecznie zapraszamy na spotkanie sekcji historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców, które odbędzie się 16 listopada (czwartek) o godz. 16.30 w sali 510.

Chcesz odkryć znaczenia dawnych słów i poznać kulturę minionych wieków? Zostań członkiem naszej sekcji i wybierz się w podróż do językowej przeszłości!

Opiekun Koła: dr Wioletta Wilczek