Akcja „CINiBA nocą naładuje mocą”

Akcja „CINiBA nocą naładuje mocą”

W czasie zimowej sesji egzaminacyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka wydłuża czas pracy. Przygotowujący się do egzaminów studenci mogą swobodnie korzystać ze zbiorów i fachowej porady bibliotekarzy, a także z przestrzeni biblioteki, w której można się spokojnie pouczyć.

Od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku CINiBA będzie otwarta do godziny 23.00, natomiast w sobotę 3 lutego – do godz. 20.00.

Zbiory dostępne są dla wszystkich, a korzystanie z nich na miejscu nie wymaga posiadania karty bibliotecznej.

Informacje organizacyjne:

  • do godz. 23.00 czynne będą sfery: wolny dostęp, czytelnie (w tym kabiny do pracy indywidualnej) i czytelnia prasy,
  • do godz. 20.00 otwarte są wypożyczalnia oraz magazyn,
  • zamówienia do magazynu należy składać do godz. 19.30,
  • wypożyczenia nocne w tych dniach będą wyłączone,
  • kartę gościa dla korzystających z czytelni bezpłatnie udostępnia wypożyczalnia,
  • szatnia będzie czynna do godz. 20.00, później należy korzystać z szafek depozytowych.

Akcja „CINiBA nocą naładuje mocą” organizowana jest już po raz siódmy. Pierwsza edycja odbyła się z inicjatywy samorządów studenckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

źródło: materiały informacyjne Uniwersytetu Śląskiego

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

1 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Problem przynależności rodzajowej niektórych rzeczowników (na przykładzie nazw osobowych zakończonych na -a) wygłosi mgr Karolina Tomala.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Zebranie Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Zebranie Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

25 stycznia (czwartek) 2018 r.  o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu (pokój 517). Referat nt. Kulinarne (i nie tylko) gry z psychoterapią, czyli o bezgraniczności dyskursu terapeutycznego raz jeszcze wygłosi dr Ewa Ficek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Konferencja naukowa Tradycja w języku – język w tradycji

Konferencja naukowa Tradycja w języku – język w tradycji

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycja w języku – język w tradycji”, która odbędzie się 14 maja 2018 roku w Katowicach, to czwarte spotkanie naukowe z cyklu „Język – historia i współczesność”. Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji organizatorzy chcieliby uczynić zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące szeroko pojętej tradycji językowej (czy szerzej: kulturowej) – odnoszącej się zarówno do metodologii, jak i przedmiotu badań. Ponieważ jednak tradycja, stanowiąca łącznik pomiędzy kolejnymi pokoleniami tak lingwistów, jak i zwykłych użytkowników każdego języka, nieuchronnie konfrontowana jest z nowymi zjawiskami,
interesujące będzie włączenie do rozważań nad nią problematyki związanej ze zmianami systemowymi i komunikacyjnymi dokonującymi się w języku nie tylko dawniej, ale również współcześnie.

Organizatorzy:
dr Karolina Lisczyk, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, UŚ
dr Marcin Maciołek, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, UŚ

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2018

MAŁE GRANTY

MAŁE GRANTY

Celem programu wspierania inicjatyw grantowych tzw. małych grantów jest zwiększenie możliwości i szans pracowników Uniwersytetu Śląskiego pozyskania projektów w konkursach zewnętrznych. O przyznanie „małego grantu” mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które w chwili składania wniosku są zatrudnione w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych lub naukowo-technicznych, które posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy i wyraziły zgodę na zaliczenie do liczby N.

Wsparcie inicjatyw grantowych obejmuje jedynie te docelowe rodzaje projektów, które przekładają się na zwiększenie jakości prowadzonych w jednostce badań, warunkują uzyskanie wysoko punktowanego dorobku naukowego, zapewniają jednostce koszty pośrednie, promują współpracę ponadregionalną/ponadkrajową, a także uwzględniają wsparcie finansowe dla doktorantów i/lub tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczynią się do awansu naukowego.

Wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie te inicjatywy, które aby zwiększyć szansę sukcesu docelowej aplikacji wymagają przeprowadzenia wstępnych badań, zgromadzenia materiału badawczego (kwerendy) i/lub nawiązania współpracy z partnerem z zewnętrznego ośrodka o profilu naukowym.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do 19 stycznia 2018 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (pokój 1.8). Wzory wniosków, regulaminy i kryteria oceny dostępne są również na stronie Wydziału Filologicznego w zakładce pracownik (konkursy na granty).

Efektywne wyszukiwanie informacji w bazach EBSCO – szkolenie

Efektywne wyszukiwanie informacji w bazach EBSCO – szkolenie

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka organizuje bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z multiwyszukiwarki oraz baz danych dostępnych na platformie EBSCO.

Jest to platforma informacyjna umożliwiająca korzystanie z wielu elektronicznych czasopism pełnotekstowych, indeksowanych w takich bazach, jak: Academic Search Premier, Academic Search Complete, Agricola, Business Source Complete, Eric, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, Medline, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Newspaper Source, PsycINFO czy Regional Business News.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 roku w godzinach 10.30–12.00 w sali dydaktycznej CINiB-y na poziomie 0. Rejestracja uczestników prowadzona jest drogą elektroniczną – adres e-mail: anna.chlopek@ciniba.edu.pl.

Zaproszenie na spotkanie KKJP

Zaproszenie na spotkanie KKJP

Koło Kultury Języka Polskiego serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 8 stycznia (poniedziałek) w sali 517, początek o godz. 15.00. Jeśli chcesz poznać tajemnice współczesnej polszczyzny, współpracować z Poradnią Językową UŚ, realizować projekty językowe i masz głowę pełną pomysłów, serdecznie zapraszamy.

Tematem spotkania będą warsztaty interpunkcyjne oraz wyniki językowej ankiety. Koło tworzy grupa studentów, których połączyło zamiłowanie do języka. Wspólnie poszukują rozwiązań przeróżnych problemów językowych, niestrudzenie tropią wszechobecne błędy językowe i zastanawiają się, co zrobić, by ich uniknąć. Swoją wiedzą dzielą się z innymi,  odpowiadając na pytania kierowane do Poradni Językowej UŚ, a także przygotowując projekty związane z promowaniem poprawnej polszczyzny.