Wykład prof. Krystyny Kleszczowej w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

Wykład prof. Krystyny Kleszczowej w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

28 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) rozpocznie się kolejne spotkanie Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. W programie wydarzenia zaplanowano wykład prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej  pt. „Czas i język”.

Prelekcja poświęcona zostanie m.in. problemom związanym ze zmianami zachodzącymi we współczesnej polszczyźnie pod wpływem kultury masowej oraz konieczności walki o język dający możliwości uczestniczenia w kulturze i życiu społecznym.

Otwarty Dzień Polonistów 2018

Otwarty Dzień Polonistów 2018

23 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, laboratoriach, warsztatach oraz konkursach zorganizowanych w ramach Dnia Otwartego Polonistów. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących literatury, języka i wiedzy o kulturze, ale także praktycznych warsztatów z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji. Rozegrany zostanie również turniej wiedzy o literaturze i języku „Uniwersjada Polonistyczna”, w którym udział wezmą trzyosobowe reprezentacje szkół z województwa śląskiego oraz konkurs „Punkt krytyczny” w dwóch kategoriach: „recenzja” i „opowiadanie”.

Zajęcia dla uczestników poprowadzą także pracownicy Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej:

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – „Co chcesz przez to powiedzieć?” – czyli jak działa język,
dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara – Piękno polszczyzny w jej odmianach regionalnych,
dr hab. Tomasz Nowak – Mowa ludzka pod mikroskopem, czyli wycieczka po laboratorium językowym,
dr Bernadetta Ciesek – Jak grzecznie odmówić? O strategiach językowych słów kilka,
dr Aleksandra Kalisz – Jedna czy wiele (tele)wizji? Świat przedstawiony wybranych programów w obliczu globalizacji.

Program wydarzenia do pobrania tutaj.

III edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

III edycja warsztatów „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

2 marca 2018 roku w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się III edycja warsztatów pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej” – wydarzenia będącego kolejną inicjatywą Wydziału Filologicznego i Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego Via Linguae. Tym razem udział w nim wezmą uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia z Chorzowa.

W programie zaplanowano wykład dr Joanny Przyklenk pt. „Z polszczyzną na bakier?! Język w centrum uwagi, czyli osystemie, normie i uzusie słów kilka” oraz dwa rodzaje warsztatów:

  • dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – „Jak skutecznie przekonać do swoich racji? O sztuce argumentowania uwag kilka”,
  • dr Beata Duda ­– „Zaplątani w sieć słów – słowotwórstwo i semantyka współczesnej polszczyzny”

Jak zostać czarnym koniem wizerunku…?

Jak zostać czarnym koniem wizerunku…?

Odpowiedź na to pytanie umożliwi udział w niezwykle ciekawej konferencji naukowej „Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces, która odbędzie się 12-13 kwietnia 2018 roku w CINiBA. Swój udział w tym wyjątkowym wydarzeniu potwierdzili już najznakomitsi specjaliści z dziedziny marketingu i promocji, m.in. prof. Henryk Mruk, dr Marek Kochan czy dr Anna Miotk. Na tych, którzy będą na bieżąco i zdążą się zapisać, czekają też interesujące warsztaty.

II edycja konferencji naukowej „Wyróżniaj się lub zgiń” zachęca do zastanowienia się nad problematyką tworzenia wizerunku firmy oraz marki, nad znaczeniem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem, a także nad zagadnieniem kreowania produktu. Celem tego spotkania jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do inspirującej wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów z szeroko rozumianej branży promocyjnej. Wzorem poprzedniej edycji, naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, marketingu, medioznawstwa czy socjologii z praktykami, aby przedstawione zagadnienia ująć w perspektywie prawdziwie interdyscyplinarnego oglądu badawczego.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe „Komunikator”.

Zainteresowanych czynnym udziałem w wydarzeniu (wygłoszeniem prelekcji) prosimy o kontakt pod adresem komunikatorus@gmail.com.

Pozostałych zachęcamy do śledzenia aktualności związanych z wydarzeniem na Facebooku.

Warsztaty interpunkcyjne zorganizowane przez Koło Kultury Języka Polskiego

Warsztaty interpunkcyjne zorganizowane przez Koło Kultury Języka Polskiego

16 lutego 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach odbyły się warsztaty interpunkcyjne dla maturzystów, które przeprowadzili członkowie Koła Kultury Języka Polskiego: Małgorzata Grzonka, Martyna Skrobisz, Agnieszka Kusek, Anna Pawłowska oraz Dawid Milewski pod opieką dr Beaty Dudy.

Uczniowie mogli zdobyć widzę na temat zasad poprawnego stosowania interpunkcji oraz imiesłowów. Zajęcia obejmowały część nie tylko teoretyczną, ale także również praktyczną, podczas której młodzież rozwiązywała ćwiczenia, sprawdzające przyswojone wcześniej wiadomości.  Podsumowaniem warsztatów był natomiast quiz, za który najlepsi maturzyści otrzymali tytuł mistrza lub wicemistrza interpunkcji oraz atrakcyjne nagrody. Wśród zwycięzców znaleźli się: Katarzyna Chmielowska (nagroda główna), Julia Liszka, Wiktora Haupt oraz Julia Andrzejczak (wyróżnienia).

To były pierwsze zajęcia z cyklu warsztatów interpunkcyjnych. Koło Kultury Języka Polskiego planuje kolejne szkolenia wyjazdowe, których celem będzie uświadomienie młodzieży, jak ważna jest poprawność językowa w codziennej komunikacji. Warsztaty pozwolą maturzystom dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego.

tekst: Anna Pawłowska

Oferta stypendialna Pekińskiego Instytutu Technologicznego (BIT)

Oferta stypendialna Pekińskiego Instytutu Technologicznego (BIT)

Pekiński Instytut Technologiczny (BIT) oferuje studentom następujące programy stypendialne:

I. 5 stypendiów Chińskiej Rady Stypendialnej (CSC [China Scholarship Council] Scholarship)​ na realizację studiów magisterskich i doktoranckich w BIT (w języku angielskim lub chińskim)

Stypendium obejmuje opłatę za naukę, zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczne oraz miesięczne dofinansowanie kosztów utrzymania (3.000 CNY dla studentów studiów magisterskich i 3.500 CNY dla studentów studiów doktoranckich). Stypendium jest przyznawane na okres studiów w BIT, tj. na 2 lata w przypadku studiów magisterskich, na 4 lata w przypadku studiów doktoranckich.

Termin aplikacji: 12.03.2018 r.

II. 5-10 stypendiów dla studentów wszystkich poziomów studiów (za wyjątkiem studentów 1. i 2. roku studiów licencjackich) na realizację jedno- lub dwusemestralnego programu wymiany w BIT w roku akademickim 2018/2019 (w języku angielskim lub chińskim)

Stypendium obejmuje opłatę za naukę oraz zakwaterowanie i jest przyznawane na okres wymiany studenckiej w BIT.

Termin aplikacji: 15.05.2018 r.

III. Stypendium na udział w 4-tygodniowym programie intensywnym dla studentów wszystkich poziomów studiów zainteresowanych intensywną nauką języka chińskiego, naukami ścisłymi, inżynierią lub kulturoznawstwem.

Termin aplikowania o stypendium: 15.05.2018 r.

Osoba kontaktowa dla programów I-III:
(Pani) Xin ZONG, e-mail: zongxin@bit.edu.cn, tel.: +86 10 6891-8541

więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Kilka uwag na temat roli praw percepcji w toku przetwarzania zdań wygłosi dr hab. Tomasz Nowak.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

 

Konkurs na esej pt. Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?

Konkurs na esej pt. Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?

Konkurs kierowany jest do studentów polskich uczelni i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny, kształtowanie współpracy międzyuczelnianej, a także ukazanie możliwości, jakie dają młodym ludziom studia.

Zadaniem uczestników jest napisanie kilkustronicowego eseju nt. Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera? – laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięski artykuł ukaże się również w czerwcowym numerze Gazety Uniwersyteckiej UŚ.

Teksty należy przesyłać do 10 kwietnia na adres konkurs.esej.us@gmail.com.

Zespół oceniający będzie składał się z pracowników naszego Instytutu, przedstawicieli mediów uniwersytetu, a także członków Koła Kultury Języka Polskiego UŚ oraz Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej objął patronat nad konkursem na esej organizowanym przez studentki filologii polskiej – Małgorzatę Grzonkę oraz Ewelinę Zygan – w ramach programu 50 Inicjatyw Studenckich.

 

Tydzień Języka Ojczystego

Tydzień Języka Ojczystego

Od 19 do 23 lutego 2018 r. CINiBA zaprasza do udziału w kolejnej edycji wykładów i warsztatów odbywających się w ramach Tygodnia Języka Ojczystego. Już po raz czwarty przy współpracy z Katowickim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydziałem Filologicznym UŚ oraz Stowarzyszeniem „Via Linguae” CINiBA organizuje to przedsięwzięcie. W tym roku tematem przewodnim wszystkich spotkań są związki frazeologiczne. Projekt jest adresowany zarówno do uczniów szkół średnich, jak i wszystkich miłośników polszczyzny. Poznamy m.in. nasze kulturowe DNA, analizując biblizmy i mitologizmy w języku, a także sprawdzimy, jaka droga wiedzie od kociej muzyki do koncertowego oszczędzania.

Szczegóły można znaleźć tutaj.