Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

W tym szczególnym czasie 

proszę przyjąć serdeczne życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,

pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnych spotkań przy świątecznym stole

pełnym smaków i kolorów

oraz wytchnienia od codziennego zgiełku

od Dyrekcji Instytutu

KKJP na warsztatach w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

KKJP na warsztatach w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

19 marca 2018 r. członkinie Koła Kultury Języka Polskiego: Małgorzata Grzonka, Agnieszka Kusek oraz Anna Pawłowska pod opieką dr Beaty Dudy przeprowadziły warsztaty w Szkole Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych i dotyczyły często popełnianych błędów w komunikacji na odległość – braku znaków diakrytycznych, niestosowania interpunkcji oraz używania skrótów podczas porozumiewania się za pomocą nowoczesnych technologii – telefonu komórkowego bądź portali społecznościowych. Uczniowie w trakcie warsztatów mogli dowiedzieć się, jak brak dbałości o poprawną formę wypowiedzi może prowadzić do zmiany kontekstu i w konsekwencji braku porozumienia między nadawcą a odbiorcą. Zajęcia oprócz części wykładowej obejmowały również ćwiczenia, za prawidłowe rozwiązanie dzieci mogły otrzymać nagrody.

tekst: Anna Pawłowska

Relacja z konferencji pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Relacja z konferencji pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

W dniach 14–15 marca 2018 roku odbyła się piąta i zarazem ostatnia konferencja z cyklu pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Stowarzyszenie „Via Linguae”. Organizowany od 2014 roku cykl spotkań wokół dyskursu autopromocyjnego nieprzerwanie cieszył się dużym zainteresowaniem naukowców wielu dyscyplin naukowych, co i nas nieustannie motywowało do dalszych działań. Wszystkim prelegentom i gościom dziękujemy za pięć lat wspólnych naukowych spotkań, których pokłosiem są tomy pokonferencyjne.

Gra terenowa „Na tropie języka i w poszukiwaniu lepszej komunikacji”

Gra terenowa „Na tropie języka i w poszukiwaniu lepszej komunikacji”

Już po raz kolejny wykładowczynie Instytutu Języka Polskiego oraz członkinie kół naukowych, które działają przy naszym Instytucie, zorganizowały dla uczniów terenową grę edukacyjną „Na tropie języka i w poszukiwaniu lepszej komunikacji”. Wydarzenie było częścią II Festiwalu Wiedzy pt. „Nauka – sposób na sukces” zorganizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

Celem gry było sprawdzenie umiejętności nie tylko z zakresu językoznawstwa, ale także sprawnej komunikacji oraz pracy w zespole. Zadaniem uczestników, podzielonych na kilkuosobowe zespoły, było odnalezienie na terenie szkoły punktów gry,  rozwiązywanie licznych zagadek oraz odczytywanie wskazówek, które były ukryte pod postacią kodów QR. Przyswajanie wiedzy połączone z  rywalizacją i wykorzystywaniem nowych technologii było dla licealistów atrakcyjną formą spotkania z nauką oraz z pracownikami i studentami Uniwersytetu Śląskiego.

Pomysłodawczynią gry jest  dr Ewa Biłas-Pleszak, a organizacją tegorocznej edycji zajęły się opiekunki kół naukowych – dr Beata Duda, dr Karolina Lisczykdr Wioletta Wilczek, a także mgr Marta Dargiewicz oraz członkinie kół naukowych. Koło Naukowe Komunikator reprezentowały Joanna Bera i Joanna BlondzikKoło Kultury Języka Polskiego – Anna Pawłowska, Małgorzata Grzonka, Martyna Skrobisz, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców – Agnieszka Kusek, Weronika Borowska.

Konferencja naukowa „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”

Konferencja naukowa „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”

Instytut Języka Polskiego wraz z Logopedycznym seminarium naukowym działającym przy IJP Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki zapraszają na konferencję naukową „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki”, która odbędzie się 20.04.2018 r. o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego, przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach (V piętro). Pragniemy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji, dlatego liczymy na przybycie neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy oraz rodziców dzieci z wadami czaszki.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację za pomocą adresu: agnieszkarozek@ptltic.pl

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji.  Program konferencji zamieszczony jest tutaj, a także jest dostępny na stronie www.ptltic.pl

W imieniu organizatorów
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI mgr Agnieszka Rożek

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do wyjazdów na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+. Umiejętności i doświadczenie zdobyte na europejskich uczelniach są doceniane przez polskich pracodawców, dlatego warto zainteresować się ofertą wyjazdów zagranicznych.

Korzyści z udziału w programie to m.in.:

  • możliwość studiowania na wielu europejskich uczelniach;
  • zdobycie ciekawego doświadczenia i rozwijanie umiejętności językowych;
  • poznanie innych krajów i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

Termin złożenia dokumentów: 5 kwietnia 2018 roku, sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13, parter.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 9 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku do pobrania.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) dnia 27 marca 2018 roku (wtorek):

I termin – godzina 18.00;

II termin – godzina 18.30.

Wszystkich członków Stowarzyszenia „Via Linguae” prosimy o niezawodne przybycie.

w imieniu Zarządu
dr Joanna Przyklenk

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Ogólnopolska konferencja naukowa
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek
w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

14–15 marca 2018 r.

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Stowarzyszenie „Via Linguae” mają zaszczyt zaprosić Państwa na piątą konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z autopromocją, autoprezentacją i wizerunkiem w szeroko pojętej komunikacji masowej. Organizowany od 2014 roku cykl spotkań dotyczących dyskursu autopromocyjnego nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy reprezentujących wiele dyscyplin naukowych. Pozostając zasadniczo w kręgu dotychczasowych rozważań, chcemy tym razem przyjrzeć się intrygującym zjawiskom związanym z błędem, kryzysem i skandalem, których obecność w przestrzeni publicznej nie tylko determinuje ludzkie zachowania, ale również przekształca dotychczasowe sposoby komunikowania się. Tegoroczny program został dodatkowo wzbogacony o część warsztatową, w czasie której zaproszone do współpracy specjalistki – aktorka Teatru Śląskiego Ewa Kutynia oraz ekspertka stylizacji Monika Janik – podzielą się swoimi umiejętnościami w zakresie świadomego budowania wizerunku. Zwieńczeniem pierwszej części spotkania będzie koncert zespołu „Symetrio”.

Tradycyjnie już konferencja odbywać się będzie w pięknych i gościnnych murach nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a).

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydarzenie naukowe zachęci Państwa do licznego przybycia i aktywnego udziału w obradach.

Szczegółowy program konferencji został zamieszczony na plakacie.

Organizatorki
dr Ewa Biłas-Pleszak
dr Aleksandra Kalisz
dr Ewelina Tyc
mgr Marta Dargiewicz