KKJP i SKNJ na Jarmarku Wiedzy

KKJP i SKNJ na Jarmarku Wiedzy

Tegoroczny, 14. już Śląski Studencki Festiwal Naukowy, odbył się w dniach 24–26 kwietnia. Punktem głównym był zorganizowany ostatniego dnia Jarmark Wiedzy, w trakcie którego śląskie koła naukowe prezentowały swoją działalność i popularyzowały wiedzę wśród mieszkańców Katowic.

Na Jarmarku Wiedzy nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszych kół naukowych. Jak co roku, tak i tym razem członkowie Koła Kultury Języka Polskiego oraz Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców przygotowali dla uczestników coś niezwykłego! Mimo że pogoda nieco płatała figle, w namiocie, w którym urzędowały ww. koła, katowiczanie mogli wziąć udział w przygotowanym specjalnie na tę okazję turnieju językowym. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania związane z poprawną polszczyzną, frazeologizmami, wyrazami modnymi, paronimami, słowotwórstwem itp. Za swoje językowe starania nagradzani byli gadżetami związanymi z popularyzacją poprawnego użycia polszczyzny. Choć warunki atmosferyczne nie były sprzyjające, przy stoisku Koła Kultury Języka Polskiego i Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców panowała gorąca i przyjemna atmosfera.

Wiedząc, że biorący udział w Jarmarku Wiedzy przechodnie różnią się i wiekiem, i zainteresowaniami, nasi studenci zorganizowali wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Młodsi mogli spróbować swoich sił w Ortograficznym Wygibajtusie lub wykonać językowe zakładki metodą origami. Dla wszystkich przewidziano możliwość udziału w konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także „językowa” ramka, w której można było zrobić sobie zdjęcie.

Debata oksfordzka

Debata oksfordzka

Dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, dyrektor Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, i dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych, uświetniły wczoraj debatę oksfordzką: Frele robią więcej dla gŏdki niż Szczepan Twardoch? Wydarzenie to było częścią „Do you speak gŏdka? – festiwalu ślōnskij gŏdki”. W debacie udział wzięli uczniowie ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach i IV LO Katowice. Debata została zorganizowana przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Do you speak gŏdka?

Do you speak gŏdka?

Do you speak gŏdka, czyli festiwal ślōnskij gŏdki zaplanowano w dniach 26-28 kwietnia. W programie będą m.in. debaty, koncerty, pokazy filmowe, czy warsztaty. Od kilku lat można obserwować rosnącą obecność gŏdki w literaturze, muzyce, teatrze, działalności społecznej i gospodarczej oraz w wielu innych obszarach życia. Dynamika i wielość zdarzeń sprawia, że część z nich pojawia się i znika niepostrzeżenie, a to, co dla gŏdki najistotniejsze pozostaje nieuchwytne. I edycja festiwalu w 2018 roku ma rozpocząć systematyczne, coroczne podsumowanie najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z gŏdkom oraz stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i refleksji nad jej fenomenem. Gŏdka jest faktem, a przetrwać może tylko dzięki żywej obecności w codziennym życiu jej użytkowników i sympatyków.

Program wydarzenia dostępny tutaj.

Organizator: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Śląskie. Pozytywna energia
Współorganizatorzy: Instytucja Filmowa SILESIA FILM / Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach / Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego im. Ireny Bajerowej
Partnerzy: Pro Loquela Silesiana / Imago PR
Patroni medialni: Radio Piekary / Reflektor. Rozświetlamy Kulturę / Wachtyrz
Ambasador: Rubens był z Bytomia.

Wystąpienie dr Ewy Ficek w ramach XIV Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki

Wystąpienie dr Ewy Ficek w ramach XIV Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki

25 kwietnia br. dr Ewa Ficek z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu wygłosiła wykład pt. Poprawna polszczyzna na co dzień, czyli o normie, błędach i zwyczaju językowym przypomnień kilka. Prelekcja ta (wkomponowana w cykl wykładów otwartych mających miejsce w hali głównej Dworca PKP w Katowicach) była częścią XIV Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki, który odbywał się w tym roku w dniach 24-26 kwietnia. Zob. także: https://www.us.edu.pl/14-slaski-studencki-festiwal-nauki.

Godziny dziekańskie 30 kwietnia i 4 maja

Godziny dziekańskie 30 kwietnia i 4 maja

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego 30 kwietnia oraz 4 maja 2018 roku dziekan prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłosił godziny dziekańskie (pod warunkiem odrobienia zajęć w innym terminie).

Treść komunikatu dostępna tutaj.

Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Serdecznie polecamy Państwa uwadze publikację dr Eweliny Tyc pt. „Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu”. Tom ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Rozprawa prezentuje szczegółową analizę pierwszego ogólnopolskiego programu śniadaniowego Kawa czy herbata?. Poranny magazyn emitowany był na antenie TVP1 od 1992 do 2013 roku, czyli przez dwadzieścia jeden lat. Był to okres dużych zmian nie tylko w polskiej telewizji, lecz także w ogóle w mediach masowych.
„Telewizja na śniadanie”, bo taka idea przyświeca porannym pasmom, jest w Polsce chętnie oglądana. Świadczą o tym zarówno wskaźniki oglądalności, jak i obecność pasma porannego nie tylko w każdej z wiodących stacji telewizyjnych w Polsce, lecz także w stacjach lokalnych (np. TVP Katowice).
Praca złożona jest z dwóch głównych części, które podzielone są na szczegółowe rozdziały. W części teoretycznej jest przedstawiony stan badań prac medioznawczych. Są również  szeroko opisane metody postępowania, czyli analiza dyskursowa oraz językowy obraz świata, medialny obraz świata i dyskursywny obraz świata. W drugiej zaś części – analitycznej – został opisany materiał audiowizualny programu Kawa czy herbata?. Materiał scharakteryzowano według czterech aspektów wzorca gatunkowego opracowanego przez Marię Wojtak: aspektu strukturalnego, aspektu pragmatycznego, aspektu stylistycznego oraz aspektu poznawczego.
W aspekcie strukturalnym została omówiona budowa zarówno całości programu, jak i poszczególnych jego części. W aspekcie pragmatycznym analizą zostali objęci aktorzy analizowanego dyskursu, czyli prezenterzy programu oraz sceny, na której występują, czyli studio. Z kolei w aspekcie stylistycznym charakterystyce zostaje poddany styl indywidualny wybranych gospodarzy programu. W ostatnim aspekcie – poznawczym – przedstawiony zostaje medialny obraz świata, który został stworzony w programie śniadaniowym Kawa czy herbata?.
Podjęte w pracy rozważania wpisują się w nurt badań dotyczących lingwistyki dyskursu oraz mediolingwistyki.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/17393
Ze spisem treści, wstępem i streszczeniem można zapoznać się w pliku pdf: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kawa_czy_herbata_czw_st_e.pdf

Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?

Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?

Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się uczestnicy II ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń”, która odbyła się 12 i 13 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w budynku CINiBA. Prelegenci, do których należeli zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i specjaliści-praktycy zastanawiali się nad takimi zagadnieniami, jak: co to znaczy być dobrym liderem, na czym polega myślenie strategiczne, jak przeciwdziałać kryzysom, a nawet, jak obrócić porażkę w sukces. Uczestnicy mogli też dowiedzieć się, jak zbudować swoją własną markę i trafiać do odbiorców w dobie nieufności do mediów.

Konferencję otworzyły Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Magdalena Pastuchowa oraz Dyrektor Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej prof. Mirosława Siuciak, które zwróciły uwagę na to, że potrzeba pozytywnego wyróżniania się dotyczy człowieka od wieków i wciąż stanowi atrakcyjny temat dla każdego z nas. Dziękowały także dr Emilii Bańczyk oraz kołu naukowemu „Komunikator” za wkład włożony w organizację wydarzenia. W imieniu sponsora konferencji – Urzędu Miejskiego w Katowicach – głos zabrał także Naczelnik Wydziału Promocji Marcin Stańczyk, który opowiedział pokrótce, w jaki sposób Katowice dbają o wizerunek miasta.

Obrady w panelu mistrzowskim otworzyło wystąpienie prof. Henryka Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Referent opowiedział o Roli myślenia strategicznego w koncepcji rozwoju (wyróżniania się) przedsiębiorstwa na rynku. Zwrócił przede wszystkim uwagę na rolę lidera, który zawsze powinien być o krok przed zespołem, spoczywa na nim obowiązek nieustannego rozwoju, dlatego musi poszukiwać dla siebie najlepszych źródeł energii, którą później będzie mógł wykorzystać w działaniu. Dr Marek Kochan z Uniwersytetu SWPS z kolei omówił znaczenie języka w powstawaniu kryzysów wizerunkowych. Jego wystąpienie pt. Komunikacja kryzysowa jako czynnik rozwoju kryzysu pokazywało, jak często to nie obiektywne zdarzenie, ale niefortunne komunikaty doprowadzają do eskalacji napięć i wizerunkowej porażki. Praktyczną stronę reagowania kryzysowego pokazał Szymon Milczanowski z firmy Winstone. Specjalista od PR kryzysowego wygłosił referat pt. Kryzys to szansa – czyli jak umiejętnie wyjść z tarapatów medialnych i udowodnił, że przemyślane postępowanie w trudnej sytuacji może przynieść przedsiębiorstwu czy politykowi niewątpliwą korzyść.

Panel praktyczny rozpoczął się od wystąpienia „projektantki przyszłości” – Edyty Walęciak-Skórki z centrum szkoleniowo-coachingowego Wyższy Poziom pt. Zaprojektuj się na sukces, czyli kilka słów o marce osobistej. O konieczności bycia autentycznym i szczerym opowiedziała Agnieszka Starzyńska z Alpaca Studio, która wygłosiła referat o zwodniczym tytule:  Ja jako produkt. Jak sprzedać siebie. Sławomir Borowy z agencji SEO Asante natomiast opowiedział o zarządzaniu wizerunkiem w wyszukiwarkach internetowych (Jak Cię szukają, tak Cię widzą? O zarządzaniu wizerunkiem w wyszukiwarkach internetowych).

W panelu doktorancko-studenckim wystąpili z kolei mgr Marcin Kozak (Uniwersytet Śląski), który przedstawił znaczenie asertywności w budowaniu własnego wizerunku, Sławomir Nawrot (Uniwersytet Śląski) – skupiający się na roli w tym procesie naszych zainteresowań i pasji oraz Zuzanna Gałuszka z Uniwersytetu Wrocławskiego, która omówiła drogę marki Gucci do sukcesu.

Panel mistrzowsko-ekspercki w drugim dniu konferencji rozpoczął się od wystąpienia dr Anny Miotk z UKSW z Warszawy. Swój referat pt. Publiczność w dobie digitalizacji marketingu prelegentka poświęciła współczesnym zmianom, z jakimi mamy do czynienia w zakresie wiedzy o odbiorcach działań marketingowych. Dr Anna Adamus-Matuszyńska z Uniwersytetu Śląskiego w wystąpieniu Komunikowanie werbalne jako środek wizerunkowego sukcesu. Dlaczego warto pisać i mówić poprawną polszczyzną skupiła się na zmianach w komunikacji językowej, które zawdzięczamy nowym mediom. Dr Rafał Katamay z WSZOP-u z kolei omówił praktyczne zastosowania inboud marketingu w referacie pt. Sztuka bycia znalezionym we współczesnym e-marketingu. Ostatnią mistrzowską prelekcję wygłosił Marcin Maj z H2O Creative. W wystąpieniu pt. Jak dziś mówić do konsumenta przyszłości, aby chciał słuchać w dobie kryzysu zaufania do mediów zwracał uwagę na potrzebę bliskości i tradycyjne wartości, które mimo zmieniających się realiów wciąż pozostają aktualne.

W panelu studenckim wystąpili studenci koła naukowego „Komunikator”, którzy zaangażowali się w wydarzenie nie tylko organizacyjnie, ale i merytorycznie. Joanna Bera opowiedziała o blogach  marek kosmetyków naturalnych, Joanna Blondzik o tym, jak kreuje się produkty w świecie wideoblogów beauty, Magdalena Wójcik przybliżyła historię pierwszej okładki  polskiego „Vogue’a”, Marta Cholewa i Paulina Drobisz przedstawiły Samorząd Studencki jako markę, zaś Szymon Witczak omówił wykorzystanie mediów społecznościowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Obydwa dni konferencyjne wieńczyły warsztaty dla najbardziej wytrwałych. W czwartek Monika Kamińska, założycielka ekskluzywnej marki odzieżowej, podpowiadała uczestnikom, jaką własną działalność oni sami mogliby otworzyć. W piątek z kolei Agnieszka Wyszyńska z Projektu Marka przybliżała tajniki Design-Thinking i uczyła technik prototypowania.

Fotorelacja z konferencji znajduje się na stronie wydarzenia Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?

Nowe studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy

Nowe studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy

W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione nowe, unikatowe, dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy, które realizowane będą na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Studia, które adresowane są do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej), pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Umożliwią absolwentom zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci będą posiadali umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy. Będą specjalistami w zakresie interwencji w przypadku jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym, balbutologopedami o bardzo wysokich kompetencjach interpersonalnych, wykorzystującymi wiedzę w celu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Katarzyna Węsierska – adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika i logopedia), Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu) i Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). W roku 2017, po spełnieniu wymaganych kryteriów, jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (European Fluency Specialist), jest także laureatką Nagrody Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy (The Dave Rowley Award for International Initiatives). Jest ponadto koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fil.us.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-zaburzenia-plynnosci-mowy.

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającą się „majówką” i dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) 2 maja 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

Treść dokumentu