Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2018

Godziny rektorskie – Juwenalia Śląskie 2018

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2018 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustala czwartek 24 maja 2018 roku dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadza ponadto w piątek 25 maja godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych.

Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi uprzejmie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic we wtorek 22 maja na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

 

Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej

Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszy tom „Linguarum silva” zatytułowany Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej pod redakcją dr Barbary Mitrengi. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

W szóstym tomie „Linguarum silva” Autorzy podejmują zarówno tematy historycznojęzykowe, jak i te dotyczące współczesnego języka polskiego; w swoich badaniach koncentrują się na tekstach dawnych, bądź przedmiotem swojej analizy czynią szeroko rozumiane teksty współczesne, takie jak reklamy, programy telewizyjne czy nowo powstające gatunki internetowe.
Niniejszy tom składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej) obejmuje trzy artykuły, w których naukową refleksją objęte zostały zagadnienia językowe rozpatrywane na płaszczyźnie diachronicznej, a analizie poddano teksty dawne – tematyka tych artykułów dotyczy emocjonalności w tekstach naukowych z przełomu XIX i XX wieku, reformy polskiej ortografii z 1956 roku oraz najstarszych polskich podręczników do nauki języka angielskiego.
Druga część tomu – Problemy języka i tekstu w perspektywie współczesnej – gromadzi siedem artykułów, będących opracowaniami tematów związanych z językiem współczesnym oraz takich, w których Autorzy naukowej refleksji poddali współczesne teksty: reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, reklamy społeczne, wybrane programy telewizyjne oraz nowy gatunek tekstu internetowego zwany słownym masakrowaniem.
Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami języka i tekstu, zwłaszcza historyków języka, medioznawców i genologów.

Opis publikacji pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/17073
Ze spisem treści oraz wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/linguarum_silva_t_6_czw_st_e.pdf

Wykładowczynie IJP na CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY

Wykładowczynie IJP na CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY

Z przyjemnością informujemy, że w CPLOL 10th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY, który odbywał się 10-12 maja 2018 r. w Portugalii, czynny udział brały pracownicy naszego Wydziału – dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska oraz dr Barbara Sambor, a także dr hab. Irena Polewczyk z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. W tym ważnym wydarzeniu naukowym dotyczącym logopedii Panie brały czynny udział, przedstawiając poster oraz wykład.

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

23 maja 2018 r. (środa) o godz. 14.30 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Leksykograficzny obraz świata w Słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego wygłosi dr Ewa Ulitzka.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

Relacja z konferencji „Tradycja w języku – język w tradycji”

Relacja z konferencji „Tradycja w języku – język w tradycji”

14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”. To czwarta odsłona cyklu, którego pomysłodawcami i realizatorami są dr Karolina Lisczyk z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Konferencję tę, podobnie jak poprzednie edycje, poświęcone kolejno zagadnieniom ruchu, granic i społeczności, cechowała otwarta formuła. W konsekwencji zaproszenie do udziału w tegorocznych obradach przyjęli lingwiści z dziewięciu krajowych ośrodków akademickich: poloniści i neofilolodzy, badacze polszczyzny współczesnej i dawnej. Zaprezentowali oni wyniki swych badań z zakresu metodologii, leksykologii, stylistyki, tekstologii oraz komunikacji. Wygłoszone referaty inspirowały audytorium do konstruktywnych dyskusji, czemu dodatkowo sprzyjała życzliwa atmosfera. Organizatorzy, dziękując wszystkim uczestnikom konferencji – prelegentom oraz słuchaczom – wyrażają nadzieję na kolejne, piąte już spotkanie naukowe wpisujące się w cykl „Język – historia i współczesność”.

Nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Bekkera

Nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) prowadzi nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Bekkera. Celem programu jest zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców i nauczycieli akademickich pracujących w polskich uczelniach. Wyjazdy mogą być realizowane w celu prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach zagranicznych na całym świecie.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • odbycie stażu naukowego;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Termin składania wniosków: 31 maja 2018 r.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”

Ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej „Tradycja w języku – język w tradycji”, która odbędzie się 14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

To czwarta odsłona konferencji organizowanej cyklicznie co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami będą przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. Szeroka problematyka tradycji pozwala bowiem m.in. na podjęcie zagadnień z zakresu leksykologii, stylistyki, tekstologii, komunikacji czy metodologii badań.  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Organizatorzy:

dr Karolina Lisczyk (Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej)
dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich)

„Made in Poland, Made in Asia”

„Made in Poland, Made in Asia”

Serdecznie polecamy Państwa uwadze szóstą edycję festiwalu filmowego „Made in Poland, Made in Asia”. Celem odbywającego się w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach wydarzenia, podczas którego zaprezentowane zostaną produkcje kinematografii polskiej, gruzińskiej, kirgiskiej oraz chińskiej, zawierające elementy charakteryzujące te obszary kulturowe, jest pogłębienie zakresu kompetencji kulturowych wśród polskich oraz zagranicznych studentów. Festiwal umożliwia prezentację kultur, tradycji, obyczajów właściwych danym krajom, a także przybliża kulturę polską studentom zagranicznym studiującym na Uniwersytecie Śląskim. Źródło informacji.