Szkolenia w ramach „Akademii Rozwoju Kariery 2018”

Szkolenia w ramach „Akademii Rozwoju Kariery 2018”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego przygotowało dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą zawodowo rozwijać się także w wakacje cykl szkoleń „Akademia Rozwoju Kariery 2018”.  Akademia Rozwoju Kariery daje możliwość uczestnictwa w szkoleniach, które nie tylko pozwalają zgłębiać własne zainteresowania, ale przede wszystkim umożliwiają nabycie lub/i rozwinięcie kompetencji pomocnych w życiu zawodowym i prywatnym.

Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące kwestie:

 • obsługa Excela,
 • employer branding,
 • efektywna komunikacja,
 • asertywność i emocje,
 • współpraca w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji zwrotnej (feedback),
 • zarządzanie czasem, IT trends,
 • poznanie samego siebie,
 • e – branding,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • ​sztuka wystąpień publicznych.

Harmonogram szkoleń wraz ze szczegółową informacją dostępny jest  na stronie: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-wakacyjna-akademia-rozwoju-kariery-2018 lub na fp na Facebook’u: https://www.facebook.com/biurokarier/.

40-lecie istnienia Instytutu

40-lecie istnienia Instytutu

21 czerwca 2018 roku w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej obchodzono 40-lecie jego istnienia. W uroczystości tej wzięli udział: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (pracownik Instytutu Języka Polskiego), Prodziekan ds. rozwoju naukowego prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, znamienici goście reprezentujący krajowe ośrodki akademickie – prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda z Uniwersytetu Opolskiego, a także obecni i dawni pracownicy Instytutu, jego przyjaciele i sympatycy. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor Instytutu Języka Polskiego – dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak. Wstępne słowo wygłosił również Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, odczytując okolicznościowy list Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, a także opowiadając o swoich studenckich kontaktach z wybitnymi językoznawcami na Uniwersytecie Śląskim.

Instytut Języka Polskiego, począwszy od 1977 roku, rozwija się niezwykle dynamicznie – dzięki zaangażowaniu oraz kompetencjom naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym jego dyrektorów i pracowników. Tę 40-letnią historię, zapisaną nazwiskami znakomitych osobistości, przedstawiła Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak w prezentacji zatytułowanej „O historii i obecnej postaci IJP słów kilka”. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście. Prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak w wystąpieniu „Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce” dobitnie podkreślił, że z obchodzącego jubileusz Instytutu wywodzi się wielu wybitnych historyków języka, kształtujących rozwój tej dyscypliny językoznawstwa. Z kolei prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda mówiąc o „Stylistyce po katowicku”, skierował wiele ciepłych słów uznania pod adresem śląskich językoznawców polonistycznych. Z pełnym przekonaniem stwierdził, że katowickie językoznawstwo rozwija się w kraju najbardziej dynamicznie, a badacze pracujący w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego od lat kształtują rozwój wielu gałęzi lingwistyki.  Te wystąpienia otworzyły pełną odniesień do przeszłości dyskusję, prowadzoną przez wicedyrektor ds. dydaktycznych IJP dr Ewę Biłas-Pleszak. Uczestnicy uroczystości: prof. zw. dr hab. Edward Polański, prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń oraz dr hab. Jacek Warchala, podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z kształtowaniem się Instytutu. Pierwszą część spotkania zakończył poczęstunek urodzinowym tortem.

W drugiej części uroczystości wygłoszone zostały podziękowania i mowy pochwalne na cześć wybitnych badaczek i osobistości, przechodzących na emeryturę Pań Profesor: prof. zw dr hab. Krystyny Kleszczowej (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska), prof. dr hab. Ewy Sławkowej (laudację wygłosił prof. dr hab. Artur Rejter) i prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe). Słowa podziękowania i uznania dla Pań Profesor skierowała również Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak.

Okazją do kuluarowych rozmów i wspomnień był również bankiet, który zakończył uroczyste obchody 40-lecia istnienia Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

 

tekst: dr Karolina Lisczyk

3rd International Conference on Stuttering – ICOS 2018 ROME, ITALY

3rd International Conference on Stuttering – ICOS 2018 ROME, ITALY

Z przyjemnością informujemy, że w 3rd International Conference on Stuttering, która odbywała się w Rzymie w dniach od 14 do 16 czerwca 2018 roku, czynny udział brała dr hab. Katarzyna Węsierska. Podczas tego prestiżowego wydarzenia logopedycznego zaprezentowała ona wyniki badań na temat jąkania prowadzonych we współpracy z badaczami z West Virginia University (USA), University of Central Florida (USA), Université Saint-Joseph (Liban), Uniwersytet Karola w Pradze (Republika Czeska) oraz S CŠPP Inštitút detskej reči (Słowacja).

Warsztaty językowe dla uczniów

Warsztaty językowe dla uczniów

18 czerwca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach zostały zorganizowane warsztaty językoznawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.

Młodzież uczestniczyła w trzech blokach zajęć. Pierwsze z nich, zatytułowane „Co może język? Warsztaty kreatywnego myślenia”, przeprowadziły członkinie Koła Naukowego Doktorantów – mgr Aleksandra Mól i mgr Maria Zając, a także członkini Koła Kultury Języka Polskiego – Anna Pawłowska. Podczas warsztatów uczniowie mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności w zakresie tworzenia tekstowych reklam niecodziennych produktów oraz językowym urozmaicaniu wypowiedzi. Drugie zajęcia – „Znaczenie ma znaczenie! O trudnościach w definiowaniu wyrazów” – przeprowadziły Magdalena Płotała i Monika Szafrańska, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Podzieleni na drużyny uczniowie pojedynkowali się na trafne definicje i rozpoznawanie wyrazów na podstawie opisu ich znaczenia. Trzecią część spotkania stanowił interaktywny wykład dr Bernadetty Ciesek „Kilka słów o grzeczności”, podczas którego młodzież poznała podstawowe zasady uprzejmego komunikowania się w różnych okolicznościach. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy zarówno ich zaangażowanie, jak i deklaracja chęci uczestnictwa w kolejnych edycjach warsztatów.

Jubileusz IJP

Jubileusz IJP

21 czerwca od godziny 11.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej świętować będzie jubileusz 40-lec ia istnienia. To wyjątkowe spotkanie uświetnią wystąpienia prof. zw. dr. hab. Bogdana Walczaka: Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce oraz prof. zw. dr. hab. Stanisława Gajdy: Stylistyka po katowicku. Będzie to także okazja, aby przypomnieć sylwetki osób, związanych z Instytutem Języka Polskiego w przeszłości oraz by pielęgnować relacje z tymi, którzy tworzą go obecnie i którzy z IJP współpracują. Serdecznie zapraszamy!

Program uroczystości dostępny jest w załączniku.

Robocze seminarium nt. komunikacji interpersonalnej

Robocze seminarium nt. komunikacji interpersonalnej

Po raz kolejny, także w tym roku, 4 czerwca, studenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej specjalności logopedycznej mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności oratorskie, uczestnicząc w roboczym seminarium.

Seminarium było podsumowaniem zajęć ćwiczeniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej prowadzonych przez dr hab. Katarzynę Węsierską. Dzięki cotygodniowym spotkaniom, podczas których przy każdej okazji towarzyszyła nam kamera, mogliśmy przygotować się do oficjalnego zamknięcia naszych zajęć. Tematyka otwartego dla publiczności seminarium była różnorodna, poczynając od świata muzyki i teatru (O świecie muzyki i śpiewania; Festiwale muzyczne; Woodstock; Szkolne konfrontacje teatralne), poprzez literaturę („Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego), hobby (Pozytywne aspekty rehabilitacji i pracy ze zwierzętami), sport (Jak sport wpływa na nas i nasze zdrowie? E-sport: pasja czy praca?), podróże (Plusy i minusy noclegu w hostelu; Ciekawostki kultury indyjskiej; Norwegia), po pasje kulinarne (Pasja do gotowania i pieczenia; Babeczki w różnych odsłonach). Systematyczna półroczna praca i zaangażowanie sprawiły, że mogliśmy z dumą prezentować nasze referaty, gdyż czuliśmy się dobrze przygotowani do wystąpień przed zgromadzonym audytorium.

tekst: Paulina Głowacka, studentka II roku kpik

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”

Skoncentrowana na problemie partycypacji obywatelskiej ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”, której organizatorami są Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, odbywać się będzie 8 i 9 czerwca 2018 roku w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

Wydarzenie adresowane jest zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. W programie spotkania zaplanowano wykłady eksperckie, sesje referatowe i posterowe, a także dwa panele dyskusyjne:

 • „Jak budować społeczeństwo obywatelskie?  Wartości, postawy, możliwości”,
 • „Filozofia edukacji”.