Zebranie organizacyjne dla studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Zebranie organizacyjne dla studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej
Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne dla studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej, które odbędzie się 2 października 2018 roku o godz. 11.30 w sali 209 (Wydział Filologiczny). Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa – zostaną na nim Państwu przekazane istotne informacje. Zajęcia dydaktyczne dla I roku rozpoczną się 3 października.
Łączymy wyrazy szacunku
(kierownik kierunku KPiK)
(opiekun I roku KPiK)

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

Serdecznie polecamy Państwa uwadze publikację „Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze” pod redakcją Ewy Biłas-Pleszak, Joanny Przyklenk, Artura RejteraKatarzyny Sujkowskiej-Sobisz. Tom ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Nomadyczność współczesnej (i nie tylko!) kultury stanowi trudny do podważenia fakt. Ludzie wędrują przez życie, ale i przemieszczają się w rozmaitych innych formach. Podróże w sensie geograficznym, mentalnym, metaforycznym… wyznaczają kształt naszej egzystencji, nieodmiennie związanej z różnymi formami ruchu. Złożoność tej problematyki, jej wielowątkowość oraz nieoczywistość potwierdzają autorki i autorzy niniejszej monografii, którzy za przedmiot opisu i interpretacji wybrali różne odsłony wędrówki, podróży, migracji. Nierzadko, co warto podkreślić — odsłony  to oryginalne, odkrywcze i niebanalne. Takie podejście do tematu tomu należy uznać z pewnością za jego wartość.

Zgromadzone teksty pogrupowano w siedmiu ogniwach tematycznych. Pierwsze  (Mapy i granice) obejmuje opracowania podejmujące z różnych perspektyw kwestie mapowania świata, ale też wytyczania granic — pojmowanych tu bardzo różnorodnie. Część druga (Oblicza wędrówki) gromadzi teksty odnoszące się do wędrówki i wędrowania, tak w sensie dosłownym, jak i metaforycznym czy umownym. Ważnym z punktu widzenia problemów współczesności jest zagadnienie (e)migracji, nad którym  także pochyliły się nasze autorki. Tej tematyki dotyczy ogniwo trzecie nazwane (E)migrant i (e)migracja. Tytułowe pojęcia tomu stały się przedmiotem namysłu naukowego jako konceptualizowane w systemie polszczyzny oraz jej realizacjach tekstowych — odzwierciedlają to studia pomieszczone w części czwartej (Konceptualizacja wędrówki, podróży, migracji w języku i tekście). Najobszerniej reprezentowane są opracowania  poświęcone podróży jako tematu podejmowanego w różnych epokach, dyskursach i obszarach komunikacji. Znalazły się one w ogniwie piątym (Pisanie (o) podróży). Przedstawianie innych kultur, lądów i języków, ale także stanów wewnętrznych autorów to zagadnienie ważne i równie często podejmowane w niniejszym tomie, o czym świadczy część szósta zatytułowana Rozmowa nieobecnych — podróż w dialogu. Tom zamyka ogniwo, w którym znalazły się studia poświęcone ważnej z punktu widzenia współczesnej humanistyki wędrówki form generycznych oraz tej odbywającej się w ich obrębie (Wędrówka gatunków, wędrówka w gatunku).
Książka adresowana jest do polonistów, slawistów i humanistów w ogóle oraz wszystkich zainteresowanych podróżami, wędrówkami i migracją.

Opis publikacji pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18013. Ze spisem treści oraz wprowadzeniem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wedrowka_podroz_blok_czw_st_ee.pdf

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym

W czwartek 4 października 2018 roku o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W programie uroczystości zaplanowano między innymi wystąpienia przedstawicieli władz uczelni, immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wykład pt. „Baśnie Perraulta dawniej i dziś”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch.

Seminarium „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”

Seminarium „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day, ISAD), serdecznie zapraszamy po raz czwarty osoby jąkające się i ich rodziny, nauczycieli, rodziców, logopedów, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń płynności mowy na otwarte seminarium, które odbędzie się 20 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

Hasło tegorocznych obchodów to „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”. W programie interesujące wykłady specjalistów z dziedziny zaburzeń komunikacji i płynności mowy oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertek – które zajmują się profesjonalnym wsparciem (w ramach terapii logopedycznej, psychologicznej lub grup samopomocowych), a zarazem same są osobami jąkającymi się.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY – wszystkie zainteresowane osoby otrzymają imienne zaświadczenia – w związku z tym prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa drogą mejlową organizatorce Pani Katarzynie Romaniuk: kasia.romaniuk@interia.pl.
Dla pierwszych 20 osób, które w dniu wydarzenia zgłoszą się do punktu rejestracyjnego czekają nagrody – interesujące pozycje książkowe związane z tematyką zaburzeń płynności mowy.

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

W środę 26 września 2018 roku  na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Filologicznego. Wydarzenie zainaugurują wykłady mistrzowskie „Rozważania   o władzy, wojnie i przemocy” prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, „Dlaczego logopedia jest nam dzisiaj potrzebna?” dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej oraz „Freudian Slips, or the Literary Underwear” dr. hab. Pawła Jędrzejki.

Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można tutaj.

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej

W ostatnim czasie mieliśmy niepowtarzalną okazję współorganizować III edycję Międzynarodowej Konferencji Zaburzenia Płynności Mowy – Teoria i Praktyka. To wyjątkowe wydarzenie logopedyczne odbywało się 31 sierpnia i 1 września na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tak jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji, i tym razem na dzień przed konferencją odbyło się wydarzenie społeczne z cyklu Labirynty Komunikacji, którego myślą przewodnią w tym roku był dialog bez barier. Wystąpienia tego dnia podzielone zostały na dwa panele – ukierunkowany etycznie, podczas którego wystąpili eksperci tacy, jak ks. dr hab. Antoni Bartoszek czy ks. dr hab. Grzegorz Polok, oraz logopedycznie, podczas którego mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień dr Łucji Skrzypiec czy Benny’ego Ravida. Prelegenci przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane m.in. z  komunikacją z osobami niepełnosprawnymi, rozwojem mowy dziecka czy sytuacją osób jąkających się.

Kolejne dni wydarzenia zdecydowanie skupiały się wokół tematu zaburzeń płynności mowy. Wybitni eksperci z różnych zakątków świata (m.in. Izraela, Libanu, Malty, Włoch, Belgii, USA, Czech czy Holandii) przedstawili uczestnikom efekty swojej pracy naukowej, ujmując owe kwestie z różnorodnych perspektyw podczas wykładów mistrzowskich, wygłoszonych przez dr hab. prof. UMCS Tomasza Woźniaka, dr Josepha Agiusa, dr Trudy Stewart i dr Mieczysława Chęćka, czy w trakcie miniseminariów i warsztatów, odbywających się w ramach czterech równoległych sesji panelowych .

Ogromny wkład w wydarzenie miały także osoby na co dzień zmagające się z trudnościami w płynnym mówieniu, niektóre z nich występowały niejako w podwójnych rolach – logopedów oraz osób jąkających się. Ciekawą propozycją z ich strony był otwarty panel dyskusyjny, zatytułowany Wehikuł czasu: co chcielibyśmy powiedzieć naszym nauczycielom i logopedom o jąkaniu.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja, podczas której wręczona została nagroda im. ks. Stanisława Wilczewskiego oraz grant im. prof. Gene’a Bruttena. Laureatką pierwszej z nagród została dr Aldona Grzybowska, zaś grant otrzymała mgr Aleksandra Boroń.

Drugi dzień konferencji był dla jej uczestników dalszym ciągiem logopedycznej uczty, pełnej ciekawych informacji, nowinek dotyczących badań nad genezą jąkania, o których efektach opowiedział prof. Kurt Eggers, i szczerych wzruszeń, którym uległa większość audytorium podczas wystąpienia Benny’ego Ravida,  który podzielił się swoimi przeżyciami i odczuciami, związanymi z własną niepłynnością mowy. Również tego dnia uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w sesjach panelowych i posterowych. Nim konferencja została oficjalnie zakończona, przed zgromadzonymi słuchaczami wystąpiła mgr Mannon Spruit, poruszając temat nieco mniej znanego zaburzenia płynności mowy – giełkotu, oraz reprezentująca Instytut prof. Katarzyna Węsierska.

Wydarzenie to z pewnością możemy uznać za szczególnie interesujące i inspirujące, co zawdzięczamy przede wszystkim światowej klasy ekspertom w dziedzinie zaburzeń płynności mowy, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Konferencja spotkała się także z przychylnym odbiorem uczestników, którzy dzieli się swoimi odczuciami na jej temat na specjalnie przygotowanych do tego celu planszach.

tekst: Katarzyna Romaniuk, zdjęcia: Małgorzata Grzonka

Pracownicy IJP na XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów

Pracownicy IJP na XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów

W XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów, który odbywał się od 20 do 27 sierpnia 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia), wzięła udział delegacja z Wydziału Filologicznego, w której skład weszli m.in. pracownicy Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara, dr hab. prof. UŚ Iwona Loeweprof. dr hab. Joanna Sobczyk oraz dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch.

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać tutaj.

Zaproszenie na konferencję naukową „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zaproszenie na konferencję naukową „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zakład Historii Języka Polskiego oraz Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ósmej konferencji naukowej z cyklu

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,

która odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 roku
na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na siedem publikacji wydanych w Katowicach pt.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T.1. 2006; T.2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T.3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T.5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T.6. 2016); pod redakcją Wioletty Wilczek (T. 7, w druku).

Podczas planowanej aktualnie konferencji chcielibyśmy do naukowych rozmów o historii języka polskiego zaprosić studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:

  1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
  2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
  3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji,
  4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej
    w ujęciu diachronicznym,
  5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Przewidywany czas jednego wystąpienia – do 20 minut. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: konferencja.bogactwo@gmail.com do 25 września 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (pokrycie kosztów organizacyjnych, przerwy kawowej, obiadu, częściowe sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej). Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem.

 

Organizator konferencji:
dr Wioletta Wilczek