Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium

Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium

Doktorantka Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej mgr Dorota Hamerlok zdobyła drugą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium w roku 2017 w zakresie językoznawstwa. Nagrodzona praca pod tytułem „Rozwój słownictwa opartego na rdzeniu prasłowiańskim *tek- w polszczyźnie” powstała pod kierunkiem prof. dra hab. Artura Rejtera.

W tegorocznej – siedemnastej – edycji wzięło udział kilkanaście najlepszych polonistycznych prac magisterskich zgłoszonych przez polskie ośrodki akademickie. Gala konkursu odbyła się 26 października 2018 roku w Lublinie.

Prof. dr hab. Artur Rejter na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

Prof. dr hab. Artur Rejter na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

W dniach 25-28 października 2018 r. prof. dr hab. Artur Rejter prowadził zajęcia na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz dla studentów slawistyki. Tematyka wykładów i konwersatoriów obejmowała gramatykę współczesnej polszczyzny (słowotwórstwo), poprawność językową oraz wybrane aspekty etniczności w języku.

Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

18 października 2018 roku w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydział Filologiczny współorganizował panel dyskusyjny pt. „Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać opinii ekspertów, którzy omawiali kwestie związane z różnicami kulturowymi i biologicznymi a skuteczną komunikacją w biznesie, barierami pokoleniowymi czy równościowymi w rozmowach biznesowych oraz pułapkami natury ideologicznej w komunikacji w kontekście prowadzenia firmy.

W panelu wzięli udział:

  • Denis Chambe – wicemer miasta Saint-Etienne ds. współpracy międzynarodowej,
  • dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło – wykładowca z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego UŚ,
  • dr Henryk Król – biznesmen,
  • dr hab. Irena Polewczyk – wykładowca z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ,
  • Paweł Jaguś – prezes Zarządu Maat4.

oraz prowadzący panel: dr hab. Jacek Warchala.

 

2 listopada 2018 r. dniem rektorskim

2 listopada 2018 r. dniem rektorskim

Na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza w dniu 2 listopada 2018 roku (piątek) dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

Stypendia DAAD w roku akademickim 2019/2020

Stypendia DAAD w roku akademickim 2019/2020

29 października 2018 roku o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala nr 133) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2019/2020  i pomoże przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.

Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech (np. na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia) na krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców, studia doktoranckie, pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich. Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim bądź niemieckim.

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.daad.pl/pl.

ISAD 2018 – w CINIBA (20.10.2018)

ISAD 2018 – w CINIBA (20.10.2018)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day, ISAD) po raz czwarty osoby jąkające się i ich rodziny, nauczyciele, rodzice, logopedzi, studenci i wszyscy zainteresowani tematyką zaburzeń płynności mowy mieli okazję wziąć udział w CINiBA w otwartym seminarium. Slogan tegorocznych obchodów ISAD to „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli”. W programie znalazły się interesujące wykłady specjalistów z dziedziny zaburzeń komunikacji i płynności mowy oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertek – które zajmują się profesjonalnym wsparciem (w ramach terapii logopedycznej, psychologicznej lub grup samopomocowych), a zarazem same są osobami jąkającymi się.

Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiB-ie

Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiB-ie

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji charytatywnego kiermaszu książek oraz zbiórki darów rzeczowych. Kiermasz to możliwość udzielenia wsparcia skrzywdzonym, bezpańskim, porzuconym zwierzętom przebywającym w schroniskach i fundacjach na terenie województwa śląskiego. To także doskonała okazja do pozyskania publikacji naukowych, niedostępnych na rynku wydawniczym. Samoobsługowe stoisko Kiermaszu mieści się w CINiB-ie.

Z edycji na edycję Kiermasz cieszy się coraz większą popularnością, a tym samym rośnie liczba zwierząt objętych pomocą. Organizatorzy zwracają się zatem ponownie z prośbą o przekazywanie na rzecz kiermaszu książekmakulatury. Całkowity dochód z bieżącej edycji Kiermaszu Książek zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom, o które troszczy się Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom Kocimiętka. Punkty zbiórkowe znajdują się m.in. na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA).

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane już od ponad 25 lat przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W załączeniu przesyłam szczegółowy opis programu START oraz baner do wykorzystania. Wszystkie informacje znajdują się także na stronie programu START: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat

Dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat

18 i 19 października 2018 roku odbywać się będą dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat kształcących się na  Wydziale Filologicznym UŚ.

Dla części katowickiej spotkania odbędą się 18 października w sali Rady Wydziału zgodnie z harmonogramem:

  • godz. 11.30-12.30 – architektura informacji, filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, mediteranistyka
  • godz. 13.00-14.00 – komunikacja promocyjna i kryzysowa, kultury mediów, kulturoznawstwo

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Przewidziane są zatem godziny dziekańskie w godz. 11.30–14.00. Komunikat dostępny tutaj.

Panel pt. Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

Panel pt. Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie

Serdecznie polecamy panel pt. „Bariery komunikacyjne i różnice kulturowe w biznesie”, który jest jednym z wydarzeń towarzyszących 8. Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W panelu udział wezmą: Anna Krasuska-Terillon; Christophe Bertier, Denis Chambe, dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, dr Henryk Król, dr hab. Irena Polewczyk i Paweł Jaguś.
Moderatorem rozmowy będzie dr hab. Jacek Warchala – kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Wydziału Filologicznego UŚ.

Wydarzenie odbędzie się 18 października 2018 roku w godz. od 15.30 do 17.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w 8. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest bezpłatny. Wymagana jest jednak indywidualna rejestracja na kongres w zakładce Rejestracja.