Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców zaprasza na najbliższe spotkanie, które rozpocznie się 29 listopada (czwartek) o godzinie 16:30 w pokoju 519. Do uczestnictwa zachęcamy miłośników polszczyzny z wszystkich lat studiów, także osoby rozpoczynające przygodę ze studiowaniem. Podczas spotkania zagłębimy się w świat frazeologii – nie bez powodu! Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, co planujemy, serdecznie zapraszamy!

Nabór na studia podyplomowe „Zaburzenia płynności mowy”

Nabór na studia podyplomowe „Zaburzenia płynności mowy”

Trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe „Zaburzenia płynności mowy”, które przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej. Studia podyplomowe są przeznaczone dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy.

Ulotka informacyjna do pobrania tutaj.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: http://www.zpm.us.edu.pl.

Rekrutacja została przedłużona do 19 stycznia 2019 roku. Zajęcia rozpoczną się w lutym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Relacja z konferencji pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

Relacja z konferencji pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

15.11.2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy” organizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Podczas konferencji poruszane były tematy m.in. światów w grach cyfrowych (dr hab. Rafał Kochanowicz, UAM Poznań), relacji w portalach społecznościowych oraz przestrzeniach z nimi związanymi (dr Monika Kostro, UW, mgr Kamil Wabnic, UWr), blogosfery oraz jej lingwistycznych aspektów (dr hab. Joanna Senderska, UJK Kielce, dr Karolina Lisczyk, UŚ). Prelekcje z zakresu humanistyki cyfrowej, cyberprzestrzeni i obywatelskości wygłosiły również dr hab. Ewa Bobrowska, UJ, dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek UJK Kielce, dr Agnieszka Rosińska-Mamej, UJK Kielce, dr Anna Bendrat, UMCS Lublin, mgr Ewa Kaczmarz, UWr.

Szczególnie żywą dyskusję wywołał temat archiwistyki społecznej poruszonej w wystąpieniu dr Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak (UMK) oraz panelu dyskusyjnym, w której uczestniczyli dr hab. Marta Wójcicka, UMCS Lublin, dr Tomasz Czarnota, UMCS Lublin, mgr Katarzyna Ziętal, Fundacja Ośrodek Karta, mgr Łukasz Dziuba, Regionalny Instytut Kultury oraz słuchacze wyrażający swoje odczucia odnośnie szans, przeszkód oraz przyszłości tej dziedziny.

Frekwencja na konferencji mile zaskoczyła organizatorki. Sala była wypełniona po brzegi, a zainteresowanie nie malało, co dowodzi, że humanistyka cyfrowa jest obszarem godnym uwagi, wartym pogłębienia oraz otwierającym perspektywy dla społeczeństwa obywatelskiego i nie tylko.

tekst: Natalia Błachowska, zdjęcia: Małgorzata Grzonka

Piątki z Wikipedią

Piątki z Wikipedią

Serdecznie polecamy „Piątki z Wikipedią”, czyli bezpłatne spotkania odbywające się cyklicznie w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach, w każdy trzeci piątek miesiąca od 16.30 do 19.30. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby, które już posiadają doświadczenie w edytowaniu, jak i te, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z Wikipedią lub jej projektami siostrzanymi (takimi jak Wikisłownik, Wikiźródła, Wikidane.). Motywem przewodnim spotkań są zwykle hasła związane z dziedzictwem kulturowym regionu. Więcej informacji na temat dotychczasowych spotkań znaleźć można tutaj.

Zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

Zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania

15 listopada 2018 roku odbyło się zebranie naukowe Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, na którym wystąpili goście z Niemiec. Prof. Gerd Hentschel zaprezentował wyniki pierwszej części projektu prowadzonego wspólnie przez Katedrę Slawistyki Uniwersytetu im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu z Instytutem Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej zatytułowanego „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym”. Następnie dr Istvan Fekete przedstawił statystyczne uwarunkowania trwającego przedsięwzięcia naukowego.
W projekcie brało udział ponad 10 pracowników naszego Instytutu oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego UŚ, a także studenci filologii polskiej, międzynarodowych studiów polskich i słuchacze podyplomowych studiów z wiedzy o regionie. Uczestnicy projektu przeprowadzili 2000 20-stronicowych ankiet, które potem wprowadzili do specjalnych formularzy.
Uniwersytet w Oldenburgu cały czas zajmuje się przetwarzaniem uzyskanych danych. W tej chwili są już analizy wyników dla 25% całości, czyli dla 500 ankietowanych. Badaniami objęto tereny śląskie w województwie śląskim oraz kontrolnie 200 ankiet przeprowadzono na Śląsku Opolskim.
Badania przyniosą odpowiedzi na pytanie, czy i jakie silezyzmy pochodzenia niemieckiego weszły na stałe do etnolektu śląskiego, a które się zupełnie wycofały, oraz czy zależy to od regionu, wieku, wykształcenia, zawodu itd.
Na zebranie licznie przybyli pracownicy Instytutu Języka Polskiego, Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedry Literatury Porównawczej, goście z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz doktoranci i studenci zainteresowani projektem lub w niego zaangażowani.

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie, które rozpocznie się 15 listopada (czwartek) o godzinie 16:45 w pokoju 519. Do uczestnictwa zachęcamy miłośników polszczyzny z wszystkich lat studiów, także osoby rozpoczynające przygodę ze studiowaniem. Podczas spotkania porozmawiamy o planach koła na bieżący rok akademicki. Jeśli więc jesteś osobą kreatywną i aktywną, dla której studiowanie to coś więcej niż chodzenie na zajęcia, nie może Cię zabraknąć na naszym zebraniu!

Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

7 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbyła się ósma konferencja naukowa z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Wydarzenie zostało zorganizowane Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami byli przedstawiciele czterech polskich ośrodków akademickich: Katowic, Poznania, Warszawy i Krakowa. Dodatkowym wzbogaceniem formuły dotychczasowych spotkań młodych badaczy był panel „mistrzowski”, w którym wystąpili: prof. dr hab. Artur Rejter, prof. dr hab. Aldona Skudrzykdr hab. Katarzyna Wyrwas.

W prezentowanych referatach prelegenci podejmowali różnorodne zagadnienia historycznojęzykowe, m.in.: historię leksyki i zmiany semantyczne, analizę dawnych tekstów, humanistykę w ujęciu historycznym oraz problematykę interpunkcyjną i onomastyczną. Wygłoszone referaty staną się podstawą kolejnego tomu pokonferencyjnego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”.

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji

12 listopada 2018 roku dniem wolnym

12 listopada 2018 roku dniem wolnym

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest to także dzień wolny dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Treść ustawy dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP: prawo.sejm.gov.pl.