Wywiad z prof. Magdaleną Pastuch dla Gazety Uniwersyteckiej UŚ

Wywiad z prof. Magdaleną Pastuch dla Gazety Uniwersyteckiej UŚ

Serdecznie polecamy Państwa uwadze niezwykle inspirujący wywiad, którego udzieliła prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem i kierownik Zakładu Leksykologii i Semantyki – dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch – dla Gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W wywiadzie językoznawczyni opowiada o potencjale humanistyki cyfrowej i o tym, z czego zrodził się pomysł na stworzenie zespołu lingwistyki cyfrowej, któremu przewodniczy:

Uznałyśmy wspólnie, że rozwój technologii informatycznych otwiera nowe możliwości także przed interesującą nas dyscypliną naukową, jaką jest lingwistyka. Narzędzia cyfrowe umożliwiają odmienne, naszym zdaniem pełniejsze, spojrzenie na dostępny materiał językowy.

Cały wywiad można przeczytać tutaj.

Świąteczne spotkanie Klubu Ludzi Mówiących

Świąteczne spotkanie Klubu Ludzi Mówiących

Serdecznie polecamy  świąteczne spotkanie Klubu Ludzi Mówiących.

Kiedy: 19 grudnia 2018 r. (środa), g. 18.30
Gdzie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Pl. Sejmu Śl. 1 (informacja o sali przy portierni)
Na spotkaniu gościć będziemy panią Klaudię Krawczyk, studentkę II roku kierunku komunikacji promocyjnej i kryzysowej (specjalność logopedia), która przedstawi nam przygotowaną przez siebie prezentację o ludziach sławy – osobach,  które pomimo jąkania (a może dzięki niemu właśnie??) osiągnęli/osiągają sukcesy? Porozmawiamy o roli akceptacji jąkania w ich funkcjonowaniu w społeczeństwie.
W załączeniu zaktualizowana baza grup wsparcia dla osób doświadczających jąkania lub/i giełkotu. Prosimy o rozpowszechnianie tych informacji i korzystanie (wersja demostenes.euhttp://demostenes.eu/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=1086#post_15821).

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Idea Szlachetnej Paczki jest kontynuowana w Instytucie Języka Polskiego już od wielu lat, zawsze z wielkim sukcesem. I tym razem dzięki ogromnemu sercu oraz zaangażowaniu Pracowników, Doktorantów oraz Przyjaciół – Instytut Języka Polskiego razem z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Stowarzyszeniem Pro Silesia Biznes – Nauka – Samorząd, TVP3 Katowice, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Szkolą Podstawową nr 15 w Chorzowie pomógł wyjątkowej Rodzinie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji, sprawiając, że te święta będą dla obdarowanych spokojne, radosne i niezapomniane. Wierzymy, że kolejny raz wspólnie dokonaliśmy czegoś absolutnie wspaniałego.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Beata Duda

Miasto w świecie dyskursów

Miasto w świecie dyskursów

Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię dr Beaty Dudy pt. „Miasto w świecie dyskursów”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Tematyka monografii Miasto w świecie dyskursów koncentruje się wokół kategorii miasta i związanej z nim problematyki, sytuowanej i rozważanej w ramach metodologii lingwistyki tekstu i dyskursu, lingwistyki kulturowej, socjologii, jak również paradygmatów transdyscyplinarnych, jakim są krytyczna analiza dyskursu (KAD, critical discourse analysis) oraz kulturowe studia miejskie (Urban Cultural Studies). Publikacja stanowi propozycję scharakteryzowania i nakreślenia ram dyskursu, który obejmuje swym zakresem wszystkie dyskursy, których przedmiotem odniesienia jest miasto jako kategoria niezwykle złożona i heterogeniczna. Oglądowi poddane zostały praktyki doświadczenia wielkomiejskiego, zagadnienia percepcji i kulturowe zapośredniczenia w relacjach człowieka z tym rodzajem przestrzeni. Efektem analiz, które były związane z lekturą tekstowych reprezentacji współczesnych polskich metropolii, stało się skonstruowanie zasad, norm i konwencji dyskursu miejskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie WUŚ. Ze spisem treści, wprowadzeniem i streszczeniami można zapoznać się pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/file/miasto_w_swiecie_dyskursow_czw_st_e.pdf

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

Zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki

20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Semantyki (budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, p. 520). Referat pt. Modlitewnik patriotyczny dawniej i dziś wygłosi prof. dr hab. Joanna Sobczykowa.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania serdecznie zapraszamy.

NAWA

NAWA

NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

źródło: NAWA