Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Zaproszenie na spotkanie SKNJ

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców zaprasza na najbliższe spotkanie, które rozpocznie się 21 marca (czwartek) o godzinie 18:00 w pokoju 519. Tematyka spotkania dotyczyć będzie kategorii obcości i jej wykładników w polszczyźnie. Serdecznie zachęcamy do udziału w dyskusji!

Warsztaty interpunkcyjne Koła Kultury Języka Polskiego

Warsztaty interpunkcyjne Koła Kultury Języka Polskiego

8 marca 2019 roku członkinie Koła Kultury Języka Polskiego: Małgorzata Grzonka, Martyna Skrobisz oraz Anna Pawłowska pod opieką dr Kingi Wąsińskiej przeprowadziły kolejne warsztaty z cyklu o poprawnej interpunkcji. Tym razem w zajęciach udział wzięli uczniowie gimnazjum Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie w ramach przygotowań do egzaminu gimnazjalnego. Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch grupach w formie wykładu oraz ćwiczeń, które utrwaliły przyswojoną przez uczniów wiedzę. Młodzież miała możliwość nie tylko poszerzenia wiadomości z zakresu stosowania poprawnej interpunkcji, ale również mogła zaprezentować  stworzone z jak największą liczbą antonimów opowiadanie. Po skończonych warsztatach, zadowoleni uczniowie otrzymali nagrody, które będą im przypominały, jak ważne  jest prawidłowe stawianie przecinków w wypowiedziach pisemnych.

Zaproszenie na zebranie ZLTiD

Zaproszenie na zebranie ZLTiD

W czwartek 14 marca odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, którego gościem będzie dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek. Przedmiotem dyskusji będzie najnowsza książka słowackiej badaczki Olgi Orgonowej pod polskim tytułem Stylistyka interakcyjna.

Wszystkich chętnych do wysłuchania sproblematyzowanego streszczenia książki dokonanego przez Gościa a potem do dyskusji nad jej tezami zapraszamy na godz. 15.00 do pok. 517.

Praktyki zawodowe – spotkanie dla studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Praktyki zawodowe – spotkanie dla studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Zapraszamy studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej na spotkanie w sprawie realizacji praktyk zawodowych, które odbędzie się 14 marca (czwartek, w godz. 10.30-11.15, sala 107). Ze względu na praktyczny profil studiów praktyki zawodowe są niezwykle istotnym elementem programu kształcenia studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa.

Na spotkaniu będą poruszanie nie tylko kwestie proceduralne, ale przede wszystkim zależy nam na zbudowaniu przestrzeni, która pozwoliłaby na rozmowę o problemach, wątpliwościach studentów w kontekście poszukiwania interesujących praktykodawców. Ważne jest również i to, abyśmy dzięki wymianie spostrzeżeń mogli zadbać o to, aby praktyki były możliwie efektywne  i podnosiły te kompetencje, które są zakładane efektami kształcenia.

Prosimy o obecność na spotkaniu.

Opiekunki praktyk:
dr Beata Duda
dr Ewa Ficek
dr Kamila Kuros-Kowalska
dr Ewa Ulitzka

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Miło nam poinformować Państwa, że w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się wieloautorska monografia pod redakcją dr Emilii Bańczyk i dr Natalii Moćko Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka.

Monografia wpisuje się w nurt nowoczesnych badań transdyscyplinarnych. Publikacja podejmuje niezwykle aktualne i bardzo szerokie zagadnienie wpływu mediów na sposób myślenia i język dzieci. Podstawowym założeniem zbioru, widocznym we wszystkich zgromadzonych w publikacji tekstach, jest uznanie, że obecność mediów w życiu dziecka znacząco wpływa na jego sposób postrzegania świata. Mozaikowość przekazu i rozmaitość wpływów medialnego świata najlepiej oddaje pojęcie medialnych kodów. Teksty zgromadzone w tomie dają pogląd zarówno na to, jakie treści z mediów dziecięcy odbiorca może przyswajać, jak i na to, co rzeczywiście pozostaje z kontaktu z mediami w dziecięcej mowie i myśleniu. Autorzy, warto zaznaczyć – praktycy, podkreślają przy tym wagę edukacji medialnej. Publikacja niniejsza skierowana jest do pedagogów, psychologów i językoznawców, a także świadomych rodziców i wszystkich zainteresowanych relacją media – dziecko.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18983. Ze spisem treści i wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/medialne_kody_w_wyobrazni_czw_st_e.pdf.

Erasmus Plus – rekrutacja

Erasmus Plus – rekrutacja

Serdecznie polecamy wyjazdy zagraniczne dla studentów w ramach Programu Erasmus Plus. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020. Zgłoszenie przyjmowane są w pokoju nr 13 (parter, Wydział Filologiczny). Erasmus Plus to atrakcyjna oferta dla osób, które chcą sprawdzić swoje siły w murach zagranicznej uczelni, udoskonalić kompetencje językowe czy wreszcie zawrzeć ciekawe międzynarodowe znajomości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz uczelni partnerskich można znaleźć pod następującymi adresami:
a) informacja o naborze: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/nabor/
b) informacja o uczelniach partnerskich: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/uczelnie-partnerskie/
c) informacja ogólna: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/.

Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą monografię dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej pt. „Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. 

Książka prezentuje pierwsze w Polsce badania dotyczące efektywności terapii w przypadku wad wymowy wynikających z zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, takich jak ankyloglosja, wada zgryzu, przerost migdałka gardłowego, zaburzenia oddychania i połykania. Autorka przedstawia wyniki badań na tle szerokiego kontekstu poznawczego. Analizuje bowiem transformację diagnozy i terapii wad wymowy, jaka odbyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w polskiej logopedii. Na takim tle omawia opracowaną przez siebie oryginalną Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) i podstawy Fizjologicznej terapii miofunkcjonalnej (FTM). Monografia zawiera relację w wyników badań efektywności terapii za pomocą SMURF i FTM z wykorzystaniem analiz lingwistycznych i logopedycznych, a także testów statystycznych. Autorka porównuje opracowaną przez siebie metodę terapii z innymi sposobami postępowania opisanymi w literaturze polskiej i zagranicznej. Przedstawione studia ukazują SMURF jako oryginalną metodę terapii, która ma wyraźne umocowania lingwistyczne, biologiczne i logopedyczne. Jest także jedyną metodą terapii dyslalii w Polsce, której skuteczność została udowodniona w badaniach naukowych.

Opis pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19303. Ze spisem treści, wstępem, indeksem rzeczowym i streszczeniem można zapoznać się w pliku PDF: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/efektywnosc_terapii_dyslalii_czw_st_e.pdf.

Mobilne Targi Kariery

Mobilne Targi Kariery

7 marca 2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będą Mobilne Targi Kariery, w których udział wezmą przedstawiciele następujących firm: PwC SDC, Eko-Okna, Credit Agricole, ZF Friedrichshafen AG, Arvato Polska, Randstad, Sopra Steria, Capgemini, Helen Doron, Hire Right, Veo Worldwide Services, Fujitsu Technology Solutions, Biuro Tłumaczeń Simple, TextPartner, Urząd Statystyczny w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Biuro Karier UŚ.

Dzięki targom będzie można poznać oczekiwania pracodawców, specyfikę procesu rekrutacji, a przede wszystkim mieć szansę zaprezentowania swojej kandydatury do pracy lub na praktyki. Spotkanie ma charakter otwarty. Mobilne Targi Kariery organizowane są w ramach projektu „Studia i co dalej –  zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat do pobrania tutaj.

Źródło informacji: www.fil.us.edu.pl