Prof. Katarzyna Węsierska podczas międzynarodowego kongresu na Islandii

Prof. Katarzyna Węsierska podczas międzynarodowego kongresu na Islandii

Dr hab. Katarzyna Węsierska z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ wzięła udział w międzynarodowym kongresie w Hveragerdi (Islandia). Trzynasty światowy kongres Embrace Your Stutter został zorganizowany przez the International Stuttering Association (ISA) we współpracy z Malbjorg, the Icelandic Stuttering Association. Kongres trwał pięć dni, wzięło w nim 160 uczestników z 26 krajów – w tym dwie uczestniczki z Polski. Dr hab. Katarzyna Węsierska prezentowała wyniki badań prowadzonych we współpracy z badaczami z Polski i z USA:

  • Group therapy meetings for children who stutter and their families as a source of empowerment for all attendees;
  • Supporting children who stutter: experiences and perspectives of American and Polish parents.

 

 

„Logopedia Młodych”

„Logopedia Młodych”

1 czerwca 2019r. miało miejsce szczególne wydarzenie logopedyczne – tego dnia odbyła się konferencja naukowa „Logopedia Młodych”, w trakcie której zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a studenci kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa ze specjalnością logopedyczną po raz pierwszy zaprezentowali szerszemu audytorium pomysły na swoją działalność naukową. Tegoroczne dyplomantki przedstawiły tematy swoich prac licencjackich oraz wyniki badań, przeprowadzonych na ich potrzeby. Natomiast studenci drugiego roku przygotowali cykl miniatur logopedycznych,

w ramach którego zostały omówione zróżnicowane problemy współczesnej logopedii oraz jej powiązania z innymi dziedzinami nauki. Konferencję zwieńczyła prapremiera obsypanego nagrodami amerykańskiego filmu dokumentalnego „When I stutter – Kiedy się jąkam” Johna Gomeza, poprzedzona wystąpieniem wprowadzającym w tematykę filmów fabularnych i edukacyjnych, portretujących jąkanie.

Piotr Maga

Konferencja „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”

Konferencja „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”

8 czerwca odbyła się konferencja logopedyczna Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach. Wydarzenie miało miejsce w CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) w Katowicach, gdzie wystąpiło wielu specjalistów w dziedzinie logopedii i językoznawstwa. Referaty dotyczyły między innymi problematyki nowych technologii w kontekście rozwoju mowy, prawidłowego użycia głosu w wystąpieniach publicznych, zastosowania piosenek w nauce języków, a także terapii jąkania oraz dialogu terapeutycznego. Podczas dyskusji, kończących każdą sesję, była możliwość wyrażenia swoich poglądów i zgłębienia niektórych wątków prezentacji z pomocą ekspertów. Słuchacze uczestniczyli także w wielu ciekawych rozmowach z prelegentami podczas przerw kawowych.

 

Warsztaty dla redaktorów Magazynu „Suplement”

Warsztaty dla redaktorów Magazynu „Suplement”

30 maja br. dr Karolina Lisczyk przeprowadziła warsztaty z zakresu kultury języka dla redaktorów Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”. Uczestnicy spotkania rozmawiali o trudnościach i pułapkach językowych, na które mogą się natknąć autorzy artykułów w pracy nad tekstem. Zaangażowanie młodych dziennikarzy w omawianą problematykę pozwala wnioskować o ich wysokich kompetencjach lingwistycznych, których dowody mogą znaleźć czytelnicy „Suplementu”.