Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura

Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się monografii dr hab. prof. UŚ Aleksandry Niewiary pt. „Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Tematem książki są zagadnienia zbiorowych wyobrażeń o narodach, które scharakteryzowano jako konceptualizacje kulturowe i opisano  pod względem ich powstawania, przetwarzania i ewolucji zarówno w indywidualnym umyśle, jak i w kulturze. Zostały one także przedstawione jako kategorie pamięci zbiorowej, istotne w procesie wyłaniana się aktualnych dla danego czasu tożsamości wspólnotowych.  W pracy omówiono wyniki trwającego ponad dwadzieścia lat badania, w którym zastosowano oryginalną metodę porównania badania asocjacyjnego wizualnego, polegającego na rysowaniu przez respondentów przedstawicieli narodów, z tradycyjnym badaniem nastawionym na uzyskanie wyników werbalnych. Publikacja adresowana jest do etnolingwistów, antropologów, psychologów oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką stereotypów narodowych oraz pamięci zbiorowej.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20083. Ze spisem treści, słowem wstępnym i streszczeniami można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/imagologia_czw_st.pdf.

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Serdecznie polecamy Państwa uwadze książkę Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś pod redakcją mgra Tomasza Gęsinydr Wioletty Wilczek. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Książka powstała z inspiracji światem kuchni. Większość opublikowanych artykułów, zamieszczonych w monografii, została wygłoszona podczas konferencji naukowej „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś” (Katowice, 9 maja 2017 r.), natomiast niektóre powstały w wyniku ożywionych dyskusji nad zaprezentowanymi wystąpieniami. Inicjatywa wydarzenia została podjęta przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorzy artykułów podjęli różnorodną problematykę związaną z tematyką kuchni w kulturze w ujęciu historycznym i współczesnym. Ważnym aspektem badań była także kuchnia narodowa i regionalna. Wymienione kręgi tematyczne stały się podstawą do wydzielenia trzech części pracy: Kulinaria przeszłości – dawna kuchnia w języku i tekście, Nowoczesność i tradycja – współczesne odsłony kulinarne, Smaki świata i bliskiej okolicy – kuchnie narodowe i regionalne. Teksty, pomimo iż wykorzystują często odmienne założenia metodologiczne, potwierdzają, że tematyka kulinarna stanowi impuls inspiracji badawczych. Poczynione analizy i obserwacje prezentują bogaty materiał źródłowy, świadcząc tym samym o niezmiennie istotnej roli sztuki przyrządzania potraw w życiu człowieka. Złożoność i różnorodność podjętej problematyki przekonuje o możliwości dalszych, wieloaspektowych badań nad kuchnią w języku, literaturze czy kulturze.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19013. Ze spisem treści, wprowadzeniem i notami o autorach można zapoznać się w pliku PDF: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kuchnia_w_jezyku_i_kulturze_czw_st_e.pdf.

Konferencja Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Konferencja Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

W dniach 27 i 28 czerwca br. odbywała się konferencja naukowa pt. „Perspektywy rozwoju badań lingwistycznych”, która zgromadziła pracowników Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Wydarzenie zostało w pełni poświęcone prezentacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu. Było także okazją do dyskusji nad pomysłami badawczymi.
Podczas spotkania wygłoszone zostały podziękowania i mowy pochwalne na cześć Pań Profesor przechodzących na emeryturę: prof. zw. dr hab. Ewy Jędrzejko (laudację wygłosiła dr Ewa Biłas-Pleszak) oraz prof. dr hab. Joanny Sobczykowej (laudację wygłosiła prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa). Słowa podziękowania i uznania dla Pań Profesor skierowała również Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak.