Konferencja „Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze”

Konferencja „Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze”

Zakład Historii Języka Polskiego i Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizują konferencję naukową pt. Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze, która odbędzie się w dniach 18-20 września w Wiśle.
Konferencja w zamierzeniu kontynuuje założenia sesji nt. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze (Wisła, 2016), czyli będzie dotyczyć aktualnych, a tym samym ważnych dla humanistyki zjawisk dostrzegalnych w obszarze języka i kultury. Autorzy wystąpień przyjrzą się problematyce dotyczącej szeroko pojętego kryzysu komunikacyjnego diagnozowanego coraz wyraźniej w kulturze Zachodu. Każdy kryzys jednak rodzi nadzieję na jego zażegnanie, co daje nadzieję, że zadaniem humanistyki jest nie tylko opis i interpretacja zjawisk otaczającego świata, ale też wskazywanie możliwych dróg dalszego jego rozwoju. Tematyka konferencji dotyczy bogatego kręgu kwestii (zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym) wartych namysłu.

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

otwarte seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania

otwarte seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania

Polecamy Państwa uwadze seminarium, które zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (INTERNATIONAL STUTTERING AWARENESS DAY-ISAD 2019). Wydarzenie odbędzie się 18 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej i jest adresowane szczególnie do osób jąkających i ich rodzin, nauczycieli, rodziców, logopedów i studentów. Seminarium ma charakter otwarty, więc wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania również mogą wziąć w nim udział. Szczegółowy program znaleźć można tutaj.

Akademia Liderów Dialogu – rekrutacja

Akademia Liderów Dialogu – rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu pn. „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude”, którego celem jest wzmocnienie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w aktywności na rzecz wspólnot lokalnych oraz przydatnych na rynku pracy. Wśród zdobywanych w trakcie ośmiu miesięcy kompetencji znajdą się m.in. umiejętność pracy w zespole, asertywność, zdolność do wypracowania kompromisu czy też umiejętność wchodzenia w interakcje personalne. Uczestnicy wezmą udział w różnych formach wsparcia:

  • spotkaniach w zespołach kreatywnych,
  • certyfikowanych szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych zgodnych z klasyfikacją ESCO;
  • wyjazdach edukacyjnych połączonych z treningiem interpersonalnym.

Projekt adresowany jest do studentów i uczniów (między 18 a 25 rokiem życia), którzy uczą się na ostatnich dwóch latach edukacji szkoły ponadgimnazjalnej, studiów licencjackich oraz studiów magisterskich. Zgodnie z Regulaminem rekrutacja odbywa się w dwóch etapach. Aby przystąpić do pierwszego z nich, należy do 21 września 2019 roku przesłać formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres e-mail akademia@agereaude.pl. Osoby, które będą spełniały wymogi formalne, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie oraz miejscu II etapu rekrutacji.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje społeczne. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: www.agereaude.pl/pl/akademia-liderow.