Społeczność w języku – język w społeczności

Społeczność w języku – język w społeczności

Serdecznie polecamy Państwa uwadze książkę Społeczność w języku – język w społeczności, pod redakcją dr Karoliny Lisczyk i dra Marcina Maciołka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Tematyczną osią publikacji jest komunikacja między ludźmi należącymi do grup społecznych zróżnicowanych terytorialnie, środowiskowo oraz zawodowo. Pomieszczone w tomie artykuły, choć połączone zagadnieniem wyeksponowanym w tytule, obejmują analizy zróżnicowane metodologicznie i przedmiotowo, prezentowane w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Autorzy tekstów podjęli namysł nad problemami sytuującymi się w obszarze historii języka (badania nad powstawaniem socjolektów), gramatyki (objaśnienie zjawisk fonetycznych w polszczyźnie Żydów), leksykologii (omówienie gwarowych nazw mieszkańców i przybyszy), dialektologii (analiza nazw terenowych jako próba odtworzenia wizerunku mieszkańców mikrowspólnot; refleksja nad funkcją polszczyzny wśród Polaków zamieszkujących tereny Bośni i Hercegowiny), pragmalingwistyki (przedstawienie językowych wykładników więzi między kibicami siatkówki; interpretacja kultury programistów w kontekście „myślenia w języku”), mediolingwistyki (opis technik budowania familiarności w programie śniadaniowym; nakreślenie wpływu języka włoskiego mówionego na komunikację prasową) czy glottodydaktyki (zarys komunikacji zawodowej w podręcznikach do nauki języka polskiego). Każdorazowo badacze dowodnie wykazali, że język stanowi istotne narzędzie służące nie tylko porozumiewaniu się, ale także budowaniu wspólnot komunikatywnych.
Tom skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką języka i jego roli w różnych społecznościach, w szczególności zaś – do językoznawców oraz studentów.
Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20183. Ze spisem treści można zapoznać się w pliku PDF:https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/spolecznosc_w_jezyku_czw_st.pdf.

Dzień Pierwszaka na Wydziale Humanistycznym

Dzień Pierwszaka na Wydziale Humanistycznym

21 i 22 października 2019 roku na Wydziale Humanistycznym odbywać się będzie Dzień Pierwszaka, podczas którego dostępny będzie punkt informacyjny prowadzony przez Centrum Obsługi Studentów. W punkcie będzie można uzyskać informacje o wsparciu prowadzonym na uczelni, studenckich możliwościach rozwoju, a także o prawach i obowiązkach studenta oraz sprawach związanych z tokiem kształcenia. Zorganizowany zostanie też punkt Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, w którym  będzie można skonsultować zgłoszenie na Festiwal.

W czasie Dnia Pierwszaka wszyscy studenci I roku będą mogli odebrać tzw. Powitalny Pakiet Pierwszaka (kalendarz akademicki, zakładki do książek oraz przypinka uniwersytecka) – materiały będą dostępne tego dnia w punkcie informacyjnym oraz w dziekanacie.

źródło: www.fil.us.edu.pl

Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” w wojkowickim Zakładzie Karnym

Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” w wojkowickim Zakładzie Karnym

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, studenci kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” – pod kierownictwem dr Marzeny Szymków-Gac – przeprowadzili w wojkowickim Zakładzie Karnym warsztaty połączone z wykładem pod hasłem „Laboratorium mediacji: Słuchamy! Rozmawiamy! MediujeMy!”.
Prowadzący wyjaśnili osadzonym m.in. istotę oraz rolę mediacji i mediatora w świetle obowiązujących standardów oraz przepisów prawa, przedstawili korzyści wynikające z przystąpienia do mediacji, a także ukazali możliwości skorzystania z alternatywnej metody rozwiązywania sporów na różnych etapach postępowania karnego. Ponadto omówiono zagadnienie dotyczące przyczyn powstawania konfliktów, jak również preferowanych stylów reagowania w sytuacjach konfliktowych.
W części warsztatowej ukazano praktyczne aspekty rozwiązywania sytuacji spornych poprzez odegranie symulacji sesji mediacyjnej, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów. W efekcie osadzeni podjęli próbę samodzielnego rozwiązania własnych sporów poprzez zastosowanie przedstawionych podczas zajęć technik mediacyjnych.

Fotogaleria dostępna pod adresem: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-sztuka-kompromisu

Studenckie Koło Naukowe „MediujeMy”

Studenckie Koło Naukowe „MediujeMy”

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji z radością informujemy, że Studenci III roku na kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa, specjalność – negocjacje kryzysowe, zainicjowali działalność Studenckiego Koła Naukowego pod nazwą „MediujeMy”. Współtwórczynią i opiekunką organizacji studenckiej jest dr Marzena Szymków-Gac, mediatorka oraz terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Prymarną misją aktywności studenckiej jest w zamyśle promowanie mediacji postrzeganej – w świetle pozostałych sposobów Alternative Dispute Resolution – jako jednej z najskuteczniejszych metod rozwiązywania sporów na wielu płaszczyznach życia społecznego, jak również podejmowanie działań z zakresu negocjacji w oparciu zasady Nonviolent Communication.
Mediatorzy akademiccy zaplanowali m.in. pełnienie dyżurów konsultacyjnych, podczas których będą służyć wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania oraz rozwiązywania konfliktów. Zaplanowano także działania promujące mediacje, związane z prowadzeniem warsztatów i zajęć edukacyjnych w instytucjach zewnętrznych, np. w jednostkach penitencjarnych oraz placówkach oświatowych.
Myślą przewodnią Studenckiego Koła Naukowego jest hasło: „Słuchamy! Rozmawiamy! MediujeMy!” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału – zarówno w konsultacjach z Mediatorami akademickimi, jak również w powstającym projekcie.
Więcej informacji na temat działalności Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” już wkrótce!

Mobilne Targi Kariery dla studentów Wydziału Humanistycznego w Katowicach

Mobilne Targi Kariery dla studentów Wydziału Humanistycznego w Katowicach

Biuro Karier w Katowicach organizuje Mobilne Targi Kariery dla studentów Wydziału Humanistycznego w Katowicach, które odbędą się 22 października 2019 roku o godz. 9.00 w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek Katowice – Miasto Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2). Wydarzenie to będzie dla studentów Wydziału Humanistycznego okazją do rozmowy z pracodawcami i zdobycia pracy bądź praktyki. Targi zaplanowane są w godzinach 9:00 -13:30. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-mobilne-targi-kariery-dla-wydzialu-humanistycznego

Seminarium ISAD 2019

Seminarium ISAD 2019

Wszystkich zainteresowanych tematyką jąkania serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania – ISAD 2019 (International Stuttering Awareness Day). Seminarium odbędzie się 18 października (w piątek) – w CINIBA (www.ciniba.edu.pl), rozpoczęcie o godzinie 15. W programie seminarium m. in. wykład prof. Martine Vanryckeghem oraz projekcja filmu „When I stutter – Kiedy się jąkam” (www.whenistutter.org). Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia są dostępne na stronach:
http://www.zpm.us.edu.pl/isad-w-ciniba-2019/
http://isad.isastutter.org/isad-in-poland-3/

10 października – godziny dziekańskie

10 października – godziny dziekańskie

Ze względu na uroczystość wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w dniu 10 października 2019 r. dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłosił godziny dziekańskie od 9.45 do 15.15.

Treść komunikatu dostępna tutaj.

7 października – godziny rektorskie

7 października – godziny rektorskie

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny).

Treść komunikatu dostępna tutaj.

Prof. Iwona Loewe i prof. Jacek Warchala na konferencji w Moskwie

Prof. Iwona Loewe i prof. Jacek Warchala na konferencji w Moskwie

W dniach 25-26 września w Moskwie odbyła się trzecia z cyklu międzynarodowa konferencja Komisji Mediolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Uczestników gościł tym razem Instytut Prawodawstwa przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Gospodarzem były prof. prof. Irina Anenkowa i Lilia Duskajewa. W konferencji uczestniczyli prof. prof. Iwona Loewe i Jacek Warchala, członkowie dwunastoosobowej reprezentacji z Polski. Iwona Loewe wygłosiła referat wprowadzający projekt polskiej encyklopedii lingwistyki mediów Terminy mediolingwistyki w polskich encyklopediach, słownikach i w polskim prawie. Jacek Warchala zaprezentował wystąpienie Obraz jako narzędzie perswazji. Kolejna z cyklu konferencja odbędzie się w Petersburgu wiosną 2020 roku. Zapraszamy na stronę: www.medialing.ru