Spotkanie z partnerami w ramach „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”

Spotkanie z partnerami w ramach „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”

Od 28 do 29 listopada 2019 roku gościmy na Uniwersytecie Śląskim naszych partnerów w projekcie „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. „Be-com” służyć ma poprawie zarówno kompetencji cyfrowych, jak i komunikacyjnych wśród nauczycieli akademickich oraz studentów nauk humanistycznych i ścisłych.

Wczoraj z reprezentantami zaangażowanych w projekt instytucji: European University Cyprus, Universita ta Malta, Kazimiero Simonaviciaus Universitetas, Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE rozmawialiśmy o założonych celach, dzieliliśmy się zadaniami, pracowaliśmy w grupach nad planami dotyczącymi poszczególnych rezultatów pracy intelektualnej (Cyfrowy zestaw narzędzi – Skuteczna komunikacja w erze 2.0; Cyfrowy zestaw narzędzi – bezpieczna komunikacja w erze Web 2.0; Podręcznik – Jak się komunikować w Internecie w erze Web 2.0?; Edukacyjna gra strategiczna oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji).

Dziś dyskutujemy o upowszechnianiu rezultatów i o ewaluacji projektu, doskonalimy stosowanie narzędzi zwiększania wpływu jego rezultatów, roztrząsamy dylematy związane z zarządzaniem, finansowaniem i raportowaniem. A jutro (już każdy w swojej instytucji, ale wciąż z wzajemnym wsparciem) bierzemy się do dalszej pracy. Jej efekty komunikować będziemy na bieżąco – także cyfrowo.

dr hab. Katarzyna Wyrwas w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu

dr hab. Katarzyna Wyrwas w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu

7 listopada 2019 roku na zaproszenie Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu dr hab. Katarzyna Wyrwas wygłosiła wykład dla maturzystów, w którym przedstawiła zagadnienia rozwoju znaczeniowego wyrazów w polszczyźnie. Wykładowczyni z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego omówiła na licznych przykładach procesy rozszerzania, zwężania, polepszania, pogarszania, a także przenoszenia znaczenia, przedstawiając również historię poszczególnych słów. Wystąpienie miało przypomnieć młodzieży, że język jest tworem żywym, a w tzw. życiu wyrazów utrwalone są ślady przemian społecznych, historycznych, technicznych, które zachodzą w świecie. Podczas wykładu mgr Alicja Podstolec, nauczycielka SZSP i absolwentka UŚ, sporządziła jego graficzny zapis metodą sketchnotingu.

Konkurs POP Science

Konkurs POP Science

25 listopada upływa termin zgłaszania kandydatur do konkursu POP Science. Konkurs ma na celu wyłonienie osób, które zajmują się popularyzacją nauki w sposób najbardziej efektywny i interesujący. W tej nowej propozycji towarzyszącej Śląskiemu Festiwalowi Nauki możliwe jest zgłoszenie siebie lub wskazanie kandydata w pięciu kategoriach:

·        wideoblog,

·        blog lub strona internetowa,

·        audycja radiowa lub podcast,

·        myśl globalnie, działaj lokalnie – naukowiec lub/i wykładowca akademicki szkoły wyższej działającej na terenie województwa śląskiego,

·        myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkaniec województwa śląskiego.

Konkurs POP Science wpisuje się w hasło przewodnie czwartej edycji festiwalu, które brzmi: “Nauka jest bliżej”. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

https://www.slaskifestiwalnauki.pl/pop-science-1-edycja

Słowa mają moc

Słowa mają moc

Pracownik Instytutu Językoznawstwa UŚ, dr hab. Jarosław Pacuła, po raz kolejny włączył się w realizację projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych „Granice języka – granicami świata”, który od kilku lat jest organizowany przez Miejski Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. 25 października profesor przeprowadził cykl warsztatów pod hasłem „Hejt i mowa nienawiści. Źródła – formy – reakcje”, z kolei 4 listopada w ramach Młodzieżowego Forum Językowego, któremu w tym roku przyświecało hasło „Słowa mają moc”, koordynował panel dyskusyjny z młodzieżą na temat siły sprawczej słów oraz języka jako nośnika wartości. W imprezie wzięli udział również przedstawiciele innych ośrodków akademickich: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, dr hab. Aneta Załazińska (UJ), prof. ndzw. dr hab. Marek Bernacki (ATH) i dr hab. Beata Raszewska-Żurek (UJ). Uczniowie podbeskidzkich szkół mieli okazję rozmawiać o języku jako zwierciadle świata, o wpływie języka na postrzeganie rzeczywistości, o „mowie miłości” jako przeciwwadze dla „mowy nienawiści”. Forum zwieńczył występ grupy improwizacyjnej AD HOC z Krakowa, mocno angażujący młodą widownię w zabawy słowem.